KALEIDOSKOP

Střípky barevných sklíček okouzlí naše smysly. Skládají se do různých tvarů a vytvářejí obrazy. Celkový obraz na svět zdraví si můžete poskládat i z našich krátkých zpráv v rubrice KALEIDOSKOP.HOMEOPATIE ZA TÁROU:REKONVALESCENCE

Sloupek pro vás připravuje PharmDr. Jana Strieglerová z lékárny v Moravském Krumlově. Své poznatky ze studia na Mezinárodní škole klinické homeopatie a výživového poradenství aplikuje denně ve své praxi.V ČESKÉ REPUBLICE MÁ PODLE WHO DIAGNÓZU DEPRESIVNÍ PORUCHA ASI KAŽDÝ 20. OBYVATEL.

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. - vedoucí lékař Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha. Jeho práce byly oceněny několika cenami Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro biologickou psychiatrii. Je předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP, pro niž mj. vykonává činnost konzultanta a garanta pro psychofarmakologické otázky ve vztahu k SÚKL.
Educomm
www.polp.cz
Eduwin

Lavekan

Kongres Healthcomm


PORADNA RNDR. PAVLA SUCHÁNKA

Na ukládání viscerálního tuku má zásadní vliv stres a nevhodné stravovací návyky. Potíž je v tom, že není okem patrné, na rozdíl od podkožního tuku, zda ho máme nadbytek. Často o něm víme až v souvislosti se zvýšením tuků v krvi z laboratorních výsledků. Dá se útrobní tuk vysportovat?TOP 5 NEJČTENĚJŠÍCH ČLÁNKŮ 2018

Sledujte s námi nejčtenější články Magazínu. Přinášíme vám TOP 5 článků z ÚNORA 2018. Jaká témata vás nejvíc zaujala?NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 3-2018

Průzkumu První volba lékárníka se zúčastnilo přes 500 zaměstnanců českých lékáren. Již brzy budeme znát výsledky v jednotlivých kategoriích.
BUDOU BIOSIMILÁRNÍ LÉKY V ONKOLOGII STEJNĚ ÚSPĚŠNÉ JAKO V REVMATOLOGII A GASTROENTEROLOGII?

Otázku si 22. února položili účastníci odborného setkání Biosimilars: budoucnost biologické léčby v pražském Motole.PROOČKOVANOST POPULACE KLESÁ, HROZÍ NÁVRAT „ZVLÁDNUTÝCH“NEMOCÍ

V důsledku kolujících dezinformací nám v České republice začíná povážlivě klesat proočkovanost. A již se hlásí první potíže...