Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTUNázev produktu: IMODIUM® PLUS 2mg/125mg

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

Nový léčivý přípravek Imodium® Plus obsahuje na českém trhu unikátní kombinaci dvou léčivých látek: loperamid-hydrochlorid a simetikon.

Poskytuje úlevu od akutního průjmu v případě, kdy je akutní průjem provázen dyskomfortem souvisejícím s plynatostí včetně nadýmání, křečí a zvýšeného odchodu střevních plynů.

Imodium® Plus mohou užívat dospělí, dospívající a také děti od 12 let.

https://www.imodium.cz/pripravky-imodium/imodium-plus-2-mg125-mg

SPC

Název léčivého přípravku: IMODIUM® Plus 2 mg/125 mg tablety.

Léčivá látka: jedna tableta obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg a simethiconum ekvivalentní dimeticonum 125 mg. Léková forma: tableta. Indikace: symptomatická léčba akutního průjmu u dospělých, dospívajících starších 12 let v případě, kdy je akutní průjem doprovázen abdominálním dyskomfortem souvisejícím s plynatostí včetně nadýmání, křečí a zvýšeného odchodu střevních plynů. Dávkování: počáteční dávka činí dvě tablety pro dospělé a jedna tableta pro dospívající od 12 do 18 let, následuje jedna tableta po každé další řídké stolici. Kontraindikace: děti do 12 let, hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku, pacienti s akutní dyzenterií, pacienti s akutní ulcerózní kolitidou, pacienti s pseudomembranózní kolitidou, související s podáváním širokospektrých antibiotik, pacienti s bakteriální enterokolitidou vyvolanou invazivními mikroorganizmy, k nimž patří např. Salmonella, Shigella a Campylobacter. Zvláštní upozornění: léčba průjmu přípravkem IMODIUM® Plus je pouze symptomatická. Kdykoli lze diagnostikovat etiologii, má být v případě potřeby zahájena specifická léčba. Nenastane-li klinické zlepšení do 48 hodin, musí být podávání přípravku ukončeno a pacientovi doporučeno vyhledat lékaře. U pacientů s AIDS, u nichž je průjem léčen přípravkem IMODIUM® Plus, má být léčba ukončena při prvních příznacích abdominální distenze. U pacientů s poruchou funkce jater musí být tento léčivý přípravek užíván s opatrností. Léčivý přípravek obsahuje benzylakohol. IMODIUM® Plus musí být používán s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebo u těhotných nebo kojících pacientek, protože existuje riziko akumulace a toxicity. Tento léčivý přípravek obsahuje maltodextrin, který obsahuje glukózu. Pacienti se vzácnou malabsorpci glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. V souvislosti s předávkováním byly hlášeny srdeční příhody včetně prodloužení QT intervalu a QRS komplexu a torsade de pointes. Některé případy měly fatální následky. Předávkování může odhalit přítomnost Brugadova syndromu. Pacienti nemají překročit doporučenou dávku a/nebo doporučenou dobu trvání léčby. Interakce: loperamid je substrátem P-glykoproteinu. Klinický význam farmakokinetických interakcí s inhibitory P-glykoproteinu při doporučeném dávkování loperamidu není znám. Lze očekávat, že léky se stejnými farmakologickými vlastnostmi mohou zvyšovat účinek loperamidu, a že léky, které zrychlují gastrointestinální pasáž, mohou účinek snižovat. Těhotenství a kojení: IMODIUM® Plus se nemá v těhotenství užívat, zejména během prvního trimestru, pokud to není klinicky opodstatněné. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Při řízení vozidel nebo obsluze strojů se doporučuje zvýšená opatrnost. Může se objevit únava, závratě, ospalost. Nežádoucí účinky: bolest hlavy, dysgeuzie, nauzea. Uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Registrační číslo: 49/432/17-C. Datum revize textu: 22.8.2023.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku.


Název produktu: Enhydrol® kojení

Kategorie produktu: doplněk stravy

Režim výdeje: volný prodej

Popis: Enhydrol® kojení je určený pro kojící ženy

  • Obsahuje extrakty z fenyklu, ječného sladu a anýzu, které působí příznivě na kojení.
  • Vápník a vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí.
  • Selen přispívá k udržení normálního stavu vlasů.

Doporučené denní dávkování: 2 sáčky denně, po dobu 7 dní; v případě potřeby je možné opakovat. Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici vody (150 ml).

www.enhydrol.cz


Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME