Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKNIŽNÍ NOVINKYKarolina Tížková
Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení
Maxdorf 2023, 264 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-779-2
Cena: 695 Kč
Formát: 154 × 230 mm, brožovaná

Praktická publikace věnovaná trvale závažnému tématu v moderní medicíně - podávání léků těhotným a kojícím ženám. Obecné doporučení minimalizovat podávání léků v těhotenství či při kojení je v praxi jen těžko splnitelné, i těhotné ženy mohou onemocnět, a navíc léčbu chronických nemocí obvykle nelze v těhotenství přerušit. Hledání rovnováhy mezi pozitivním působením léku a jeho potenciálními riziky je dosti obtížné a většina lékařů v praxi nemá čas se tímto tématem podrobněji zabývat. Údaje týkající se těhotenství a kojení jsou v oficiálních materiálech výrobců nastaveny tak, aby minimalizovaly rizika ze strany regulačních orgánů. Lékař v praxi však potřebuje radu „tady a teď".

Cílem autorky bylo vytvořit příručku, která dává odpověď na téma těhotenství a kojení s důrazem na prakticky nejdůležitější lékové skupiny. Tabulková forma umožňuje velmi rychlou orientaci.


Martin Vališ, Zbyšek Pavelek, Simona Halúsková a kol.
Roztroušená skleróza pro praxi, 3. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2024, 240 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-787-7
Cena: 495 Kč
Formát: 125 × 190 mm, brožovaná

Třetí, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. První i druhé vydání bylo nadšeně přijato lékařskou veřejností, protože kniha je zaměřená na skutečné potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale věnuje se i dalším aspektům, které neurolog denně se svými nemocnými řeší - gravidita, menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Kniha odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.

Prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., je přední český expert v oblasti roztroušené sklerózy s velkým vlivem na management této nemoci v neurologické veřejnosti.


William McGuire, R. F. C. Hull
Setkání s C. G. Jungem
Překlad Pavel Kolmačka
Portál, 2024
Brož., 176 s., 349 Kč

Kniha se snaží co nejautentičtěji odrážet osobnost C. G. Junga v paměti jeho současníků. Editoři vybírali z mnoha článků, deníkových zápisů, reportáží či záznamů besed, jejichž protagonistou je C. G. Jung. Mezi autory textů patří například Jungův kamarád z dětství, Jungovi žáci, zájemci o jeho učení, lidé, kteří Junga poznali na jeho studijních cestách či kongresech. Například se spisovatelkou Patricií Hutchins a odbornicí na Jamese Joyce vedl Jung rozhovor o tomto spisovateli, s klavíristkou Margaret Tilly hovořil o možnostech muzikoterapie, s letcem Charlesem A. Lindberghem zase diskutoval o tématu létajících talířů. 


Michal Čakrt
Typologie osobnosti pro manažery
Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny
Portál, 2024
Váz., 320 s., 449 Kč

Úspěšná kniha vychází z typologie osobnosti, která je založená na teorii C. G. Junga a je velmi oblíbená zejména ve firemním prostředí. Publikace nabízí nástroje, jak na základě poznání typů porozumět sobě samým a uvědomit si vlastní manažerský a pracovní styl, abychom mohli dobře komunikovat, řešit problémové situace, zacházet se změnami a jednat proaktivně.


Miloš Černý, Miroslava Balaščaková, Tomáš Fait a kol.
Atlas novorozeneckých patologií
Maxdorf 2024, 480 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-757-0
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Problematika vrozených vývojových vad patří k významným tématům v gynekologii a porodnictví, a to nejen v důsledku jejich relativně velké incidence (na 10 000 živě narozených dětí připadá cca 400 novorozenců se zjištěnou vrozenou vývojovou vadou), ale zejména důsledky pro postiženého jedince a jeho rodinu. Kniha je koncipována jako praktická příručka, velký důraz je kladen jednak na ilustrace/fotodokumentaci a jednak na přehlednost, praktičnost základních informací. Ve strukturovaných kapitolách jsou shrnuty aktuální poznatky o příčinách, diagnostice, způsobu porodu, léčbě a prognóze jednotlivých onemocnění. Jsou zde popsány asociace k jiným vadám, doporučené vyšetřovací i následné léčebné postupy a zhodnocena rizika disability.

Kniha je primárně určena gynekologům, může ale být dobrým průvodcem studentům lékařských fakult, začínajícím pediatrům či neonatologům. 


Tomáš Soukup a kol.
Systémová sklerodermie
Maxdorf 2024, 204 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-788-4
Cena: 895 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Systémová sklerodermie je chronické onemocnění pojivové tkáně postihující kůži, pohybové ústrojí a některé vnitřní orgány (trávicí trakt, plíce, srdce atd.). Je charakterizována fibrotickou sklerotizací periferních a viscerálních cév, fibroproduktivními změnami v pojivových tkáních, změnami mikrovaskularizace a poruchami humorální a celulární imunity. Postihuje 3-8x častěji ženy než muže. Prognóza nemocných se v posledních letech mění k lepšímu, zejména s příchodem nových účinných léků. Úspěch léčby je však také podmíněn časnou a přesnou diagnostikou, jejíž součástí je rovněž endoskopické vyšetření trávicího traktu.

Publikace je srozumitelným průvodcem kompletním moderním managementem systémové sklerodermie. Kniha je určena především revmatologům, gastroenterologům a dalším specializacím vnitřního lékařství, velmi užitečná bude také pro dermatology.


Monika Arenbergerová, Marek Pásek, Petr Arenberger
Maligní melanom - Diagnostika a léčba
2. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2024, 376 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-796-9
Cena: 995 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Melanom je nejzávažnější kožní malignitou, v České republice je sedmým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec, přičemž jeho výskyt stále narůstá. V 90. letech 20. století incidence v Česku přesáhla 1000 případů ročně, dnes jsou tyto hodnoty více než dvojnásobné. Na melanom u nás každoročně umírá cca 350-400 nemocných. Dříve beznadějná situace pacientů s pokročilejším onemocněním se v posledních 10 letech začala měnit k lepšímu, zejména díky nástupu cílené a biologické léčby, včetně imunoterapie.

Druhé vydání knihy vychází z aktuálního doporučeného postupu (2024) a obsahuje precizní doporučení pro diagnostiku a léčbu této malignity. Kniha je určena především onkologům a dermatologům, užitečná bude rovněž pro všechny lékařské profese, které se mohou podílet na diagnostice a léčbě melanomu.


Anne Kertz Kernion
Spiritualita pro mozek
Cvičení mysli, těla a duše
Překlad Kateřina Bodnárová
Portál, 2024

Autorka se opírá o výzkumy z neurologie a psychologie, aby spojila křesťanskou duchovní praxi s péčí o zdraví a mysl. Díky svému vzdělání a zkušenostem v oblasti rozvoje mozku, pozitivní psychologie a teologie je schopna spojit zdánlivě jednoduché praktiky, jako je soustředěné dýchání, zahradničení, všímavost nebo procházky v přírodě, s pozitivním vlivem, které to má na vaši mysl, tělo a duši. Kniha obsahuje jednoduché postupy, které si čtenáři mohou ihned vyzkoušet.


KatjaPape-Raschen
Komunikace s lidmi s demencí
100 otázek pro praxi
Překlad Ingeborg Fialová
Portál, 2024

Kniha popisuje, jakou roli má komunikace v různých modelech péče. Najdeme zde řadu užitečných tipů - např. ohledně nepoužívání otázek začínajících na proč, mluvení v první osobě a v kladných větách, v dialektu nemocného, pomalu a klidně, ve stejné výšce očí, autenticky, se zahrnutím pacientových neverbálních signálů. Cílem je komunikovat citlivě, eticky a předcházet nedorozumění a náročným situacím. Kniha je doplněna příklady z praxe.


Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson 
Pragmatika lidské komunikace
Interakční vzorce, patologie a paradoxy
Překlad Zbyněk Vybíral a Barbora Janečková
Portál, 2024

Knihu lze považovat za základní přehled tzv. komunikační psychoterapie. Autoři popisují, jak k patologii přispívají různé komunikační hry a paradoxy, operují s pojmy typu „dvojná vazba", „digitální a analogová komunikace", „metajazyk". Role jazyka ve vztazích je demonstrována na rozboru divadelní hry Kdo se bojí Virginie Woolfové. Nechybí propojení komunikační teorie s existenciální filozofií ani její aplikace v psychoterapeutické praxi.


Martina Koziar Vašáková, Jaroslav Polák, Eva Kočová, Radoslav Matěj
Intersticiální plicní procesy
3. aktualizované a rozšířené vydání
Maxdorf 2024, 328 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-795-2
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Pod pojmem intersticiální plicní procesy (IPP) se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Jde často o nemoci s velmi závažným průběhem i následky, včetně významného zkrácení života. Určitý optimismus přinesl vývoj farmakoterapie v posledních dvou dekádách, kdy se na trhu objevily první skutečně účinné léky. Předchozí dvě vydání zásadním způsobem rozšířila povědomí o této skupině chorob v české pneumologické veřejnosti, včetně povědomí o možnostech moderní farmakoterapie.

Třetí, doplněné a rozšířené vydání přináší zcela aktuální pohled na problematiku. Kolektiv autorů v tomto vydání doplnila přední česká expertka v oboru radiologie, MUDr. Eva Kočová, Ph.D. Kniha opět pojímá intersticiální plicní procesy ze tří hlavních aspektů, a to klinického, radiologického a histopatologického. Je určena především pneumologům a radiologům, chce však pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí chtějí více orientovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.


Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME