Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKNIŽNÍ NOVINKYRadim Kočvara, Marcel Drlík a kol.
Dětská urologie
Maxdorf 2023, 856 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-740-2
Cena: 1 495 Kč
Formát: 154 × 230 mm, vazba pevná

Dětská urologie má u nás dlouhodobou tradici. Díky moderním diagnostickým metodám, zejména ultrazvuku, je možné odhalit mnohé vrozené vady ledvin, močových cest a genitálu již v prenatálním období, sledovat vývoj těchto patologií po narození a včas doporučit léčebný postup. Vedle morfologických anomálií trpí mnoho dětí funkčními problémy, které významně snižují kvalitu života, a závažnější z nich mohou ohrozit zdraví jedince na celý život. V průběhu dětství vznikají i nové patologie. Diagnostické a léčebné postupy musí být u dětí co nejšetrnější s ohledem na vývoj dětského organismu a na kvalitu života v dospívání a dospělosti. Jejich správný výběr spolu s méně invazivními postupy charakterizují moderní dětskou urologii. 


Zdeňka Pospíšilová, Miroslava Kaprová
Čtení jako hra, 2. díl
Pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis
Maxdorf 2023, 272 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-739-6
Cena: 495 Kč
Formát: 210 × 285 mm, brožovaná

Ve druhém díle „Čtení jako hra" pracovní listy navazují na reedukaci čtení a mluvnice prvního dílu. Jsou metodicky stručné a přehledné pro rodiče i děti. Prohlubují zrakové a sluchové vnímání, zrakovou a sluchovou paměť, pravolevou orientaci, řeč, čtení s porozuměním a práci s mluvnickými pravidly. Formou her a tajenek lákají rodiče spolu s dětmi projít celou škálu čtení a mluvnice od druhé do čtvrté třídy. Jsou přehledné, názorné, zajímavé, jedinečné, jsou výsledkem dlouhodobé praxe autorek. 

Pracovní listy mohou posloužit i jako inspirace pro učitele českého jazyka. Celý druhý díl nabízí rodičům zažít úspěchy svých dětí, protože společně s láskou a trpělivostí všechno zvládnou.


Marta Olejárová, Mária Filková
Revmatoidní artritida - moderně
Maxdorf 2023, 304 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-751-8
Cena: 795 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění kloubů autoimunitního původu. Díky své vysoké prevalenci, zdravotní závažnosti i společensko-ekonomickým dopadům jde o jednu ze stěžejních diagnóz oboru revmatologie i moderní medicíny jako takové. Intenzivní výzkum významně posunul pochopení podstaty této nemoci a odhalil intenzivní imunologické změny, k nimž dochází měsíce až roky před vypuknutím nemoci, proto jsme v posledních třech dekádách byli svědky epochálního objevu biologické léčby, která se během relativně krátké doby stala běžnou rutinní praxí. Trvale je vyvíjen tlak na časnou diagnostiku RA, která se postupně posouvá do velmi raných stadií nemoci, kdy je šance na úspěšnou léčbu nejvyšší.

Kniha z pera jedné z nejznámějších českých expertek v oboru revmatologie, MUDr. Marty Olejárové, CSc., a specialistky na problematiku preklinického stadia RA MUDr. Márie Filkové, Ph.D., se vyznačuje moderním konceptem zaměřeným na potřeby komplexní péče o toto onemocnění v běžné klinické praxi. Je určena především revmatologům, praktickým lékařům či internistům, vhodná je i pro ortopedy, lékaře rehabilitačních oborů či dermatology.


Frida Bern Andersson, Daniel Ek, Pär Flodin
Ať žije přátelství!
Jak posílit a upevnit přátelské vztahy
Překlad Ela Doležalová
Portál, 2023
Brož., 232 s., 399 Kč

Většina štěstí pramení z kvalitního přátelství. Díky knize se dozvíme, jak zmapovat historii našich přátelských vztahů, vyhodnotit vlastní kvality i slabá místa, jak zjistit, co v přátelství zanedbáváme, kde jsme nejzranitelnější, jak vyhodnotit reakce ostatních, když se jim otevřeme. Dalšími oblastmi jsou kladení odvážných otázek, schopnost odpouštění či přání bez vyžadování. V knize najdete také různé techniky a cvičení, například mapu přátelství či přehled povahy našich přátelství v podobě stromu. Autoři se částečně dotkli i tématu vysoké citlivosti, pokud jde o odvahu otevřít se ostatním.


Debbie Tung
Introvertka chodí na terapii
Překlad Marie Těthalová
Portál, 2023
Brož., 208 s., 359 Kč 

Jaké to je, když se trápíte úzkostmi a depresemi? Komiksová umělkyně a známá introvertka Debbie Tung o tom vypráví ve svém novém komiksu. Jaké to je, když chcete mít pod kontrolou každý okamžik života? Když máte pocit, že jste na světě sami? Debbie kreslí příběh o tom, proč je dobré myslet na své duševní zdraví, o terapii, o tom, že i když máte pocit, že deprese a úzkosti s vámi budou pořád, stále je šance je od sebe odehnat. Komiks ocení lidé se zájmem o psychologické komiksy, čtenáři, kteří sami zažívají úzkosti či deprese.


Oprah Winfrey, Bruce D. Perry
Co se ti stalo?
Rozhovory o traumatu, psychické odolnosti a uzdravení
Překlad Linda Bartošková
Portál, 2023
Váz., 304 s., 499 Kč 

Během hluboce osobních rozhovorů Oprah Winfrey s odborníkem na lidský mozek a trauma Brucem Perrym se otázka: „Co je na tobě špatného?" proměnila v: „Co se ti stalo?". Oprah Winfrey otevírá příběhy ze své minulosti, traumatické zkušenosti a nepřízeň osudu, a Bruce Perry nabízí poznatky o traumatu, psychické odolnosti a uzdravení z odborného pohledu. Kniha je plná příběhů, spojují se v ní prožitky známé americké moderátorky s tím, co zažily děti, s nimiž pracoval doktor Perry.


Nadežda Petejová, Josef Zadražil, Vladimír Teplan, Arnošt Martínek
Nefrologie kritických stavů
Maxdorf 2023, 320 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-747-1
Cena: 695 Kč
Formát: 132 × 210 mm, šitá              

Praktická a přehledná publikace zaměřená na nefrologickou problematiku intenzivní péče. Kniha v příjemném větším kapesním formátu je určena nefrologům (i internistům s širokým záběrem), intenzivistům a anesteziologům. Kolektiv předních českých expertů v oblasti nefrologie, vnitřního lékařství a intenzivní medicíny (doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc., prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., a doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.) připravil knihu vhodnou jak pro předatestační přípravu, tak zejména pro každodenní praxi u lůžka nemocného. 


Petr Ošťádal, Martin Mates
Akutní infarkt myokardu, 2. aktualizované vydání
Edice: Farmakoterapie pro praxi/ Sv. 84
Maxdorf 2023, 106 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-755-6
Cena: 245 Kč
Formát: 110 × 190 mm, brožovaná

Nemoci srdce a cév představují dlouhodobě nejčastější příčinu úmrtí v ekonomicky vyspělých zemích, tedy i v ČR. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční a k jejím nejzávažnějším formám patří akutní infarkt myokardu (AIM). Intervenční léčba infarktu dosáhla významných úspěchů, úmrtnost na něj však zůstává i při použití moderních diagnostických a léčebných postupů vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AIM a vývoje nových terapeutických možností byly v posledních letech vloženy nemalé prostředky. Také proto představují diagnostika a léčba AIM velmi rychle se vyvíjející oblast současné na důkazech založené medicíny. Druhé vydání publikace je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi AIM a doporučených postupů pro jeho diagnostiku a léčbu, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AIM.


Radek Pudil
Srdeční selhání, 2. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2023, 312 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-756-3
Cena: 895 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Srdeční selhání je i v dnešní době závažným a často fatálním stavem. Celosvětově postihuje téměř 50 milionů lidí. Lze odhadnout, že srdeční selhání postihuje kolem 2 % dospělých osob, přičemž prevalence ve věku přes 65 let je mezi 6 a 10 % a zřejmě stále stoupá - částečně ovšem v důsledku lepšího přežití jiných kardiovaskulárních afekcí. Srdeční selhání je nejčastější příčinou hospitalizace u jedinců starších 65 let.

Diagnostika i léčba prodělaly v posledních letech rychlý vývoj. Po velkém úspěchu 1. vydání (vyprodáno během necelého roku) připravil náš přední kardiolog a expert v oblasti srdečního selhání, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., druhé vydání této knihy. Na úspěchu prvního vydání se podílela nejen naprostá aktuálnost informací (prof. Pudil je spolutvůrcem řady mezinárodních guidelinů), ale také mimořádně srozumitelný styl autora. Kniha je koncipována stejnou měrou pro každodenní praxi i pro přípravu na specializační zkoušky.


Petr Jakubec, Vítězslav Kolek, Samuel Genzor
Pneumonie pro klinickou praxi, 2. rozšířené a aktualizované vydání
Maxdorf 2023, 200 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-754-9
Cena: 295 Kč
Formát: 112 × 174 mm, vazba měkká

Pneumonie představují i v éře antibiotik jedno z nejzávažnějších onemocnění vůbec. Ročně na ně celosvětově umírá asi 3 800 000 osob a tvoří nejčastější příčinu úmrtí dětí do 5 let věku. Významně ekonomicky zatěžují zdravotní systémy a je zřejmé, že toto zatížení lze snížit díky racionální a včasné antibiotické léčbě. Je patrná souvislost mezi množstvím podávaných antibiotik a vyšším výskytem rezistencí patogenů, ale na druhé straně také s poklesem mortality a počtem hospitalizací. Nárůst výskytu pneumonií v seniorském věku je dán hlavně imunosenescencí a obecným snížením obranyschopnosti.

Úspěšná publikace předních českých pneumologů Petra Jakubce a Samuela Genzora vychází nyní v druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání. Základem jejího úspěchu je bezesporu fakt, že je koncipována jako příručka pro každodenní použití jak v ambulantní, tak nemocniční pneumologické praxi. Cílovou skupinou jsou kromě pneumologů také obecně zaměření internisté či intenzivisté. 


Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie