Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyOČKOVÁNÍ PROTI HPV NEODKLÁDEJME!Karcinom děložního čípku je po karcinomu prsu druhým nejčastějším onkologickým onemocněním žen ve věku 15 až 44 let v zemích Evropské unie (EU). Každý rok je v EU hlášeno přibližně 33 tisíc případů onemocnění a 15 tisíc úmrtí.1 Viníkem jsou rizikové typy lidských papilomavirů (HPV). Cílí na ně očkování, a to již od roku 2006, kdy jsou očkovací látky proti HPV k dispozici. U očkování proti HPV platí: čím dříve, tím lépe! Vakcína je totiž nejúčinnější, pokud se aplikuje dříve, než k setkání s viry dojde.

HPV je jednoznačnou příčinou vzniku rakoviny děložního hrdla a rizikovým faktorem dalších onemocnění, jako je karcinom anu, pochvy, zevních rodidel, ale i dalších přidružených chorob, jako jsou genitální bradavice nebo polypy dýchacích cest. Zároveň je nejčastější virovou pohlavně přenosnou infekcí, a tak je vhodné děti očkovat ještě před začátkem jejich pohlavního života. K přenosu virů však může docházet i jinou než čistě pohlavní cestou, a proto experti radí s očkováním neotálet.

Vakcína je v Česku od letošního ledna plně hrazena chlapcům a dívkám ve věku 11-14 let (do 15. narozenin).

Studie z roku 2012 se věnovala výskytu HPV v české populaci a zkoumala výskyt protilátek proti lidskému papilomaviru v krevním séru, které signalizují, že organismus přišel do kontaktu s infekcí.

„Mezi jedenáctým a třináctým rokem pak ukázala nárůst těchto protilátek u dívek i chlapců. Očkování proto doporučuji zahájit již před 13. narozeninami, nicméně i v pozdějším věku má u sexuálně aktivních lidí smysl," říká doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., viroložka a vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Docentka Tachezy je spoluautorkou zmiňované studie, jejíž výsledky jsou dnes vzácné tím, že podobná data s ohledem na vyšší proočkovanost následujících ročníků již není možné získat.

Bylo popsáno více než 300 typů HPV. Infekci u člověka může vyvolat asi 120 typů

Nejméně 14 typů HPV, klasifikovaných jako „vysoce rizikové", může vyvolat nejčastěji rakovinu děložního hrdla. Nejčastějšími „vysoce rizikovými" typy viru jsou HPV 16 a HPV 18, které způsobují přibližně 70 % všech případů rakoviny děložního čípku. „Nízkorizikové" typy HPV, nejčastěji HPV 6 a HPV 11, jsou zodpovědné za přibližně 90 % případů genitálních bradavic (condyloma acuminatum).1

Očkování proti HPV je podle expertů z řad lékařů a vědců nejúčinnější způsob prevence proti rozvoji onemocnění, které viry vyvolávají. Infekce vysoce rizikovými typy HPV je také rizikovým faktorem rakoviny řitního otvoru, pochvy a zevních rodidel a papilomů jícnu. Snížení věkové hranice ze 13. na 11. rok odborníci rozhodně vítají.

„Z naší studie vyplynulo, že část populace, zejména dívek, se setkala s HPV ještě předtím, než zahájila plnohodnotný pohlavní život. K přenosu některých kmenů HPV tak zjevně dochází i při aktivitách, jako je mazlení neboli tzv. petting. Ten se může odehrávat mnohem dříve než koitální styk, a proto je vhodné, aby byli chlapci a dívky chráněni co nejdříve," vysvětluje doc. Tachezy.

Po zahájení pohlavního života se podle odborníků papilomavirem velmi rychle promořuje celá populace.

„Od doby vzniku studie se změnilo sexuální chování- více mladistvých dnes začíná dříve pohlavně žít, a tím se i zvyšuje riziko, že se dříve setkají s infekcí HPV. Posun věkové hranice k mladšímu věku tedy vidím jako zcela odůvodněný. Mimo to očkování mladších jedinců přináší lepší imunitní odpověď," říká doc. Tachezy.

Ochrana pomocí očkování je podle ní důležitá i proto, že změny chování populace, jako je vyšší počet sexuálních životních partnerů či aktivní sexuální život do vyššího věku, zvyšují riziko nákazy HPV a perzistence viru, která vede k projevům HPV vyvolaných onemocnění.

Díky rozšíření věkové hranice budou mít lékaři také větší prostor pro komunikaci s rodiči a osvětu, což jim výrazně usnadní plánovaní očkování náctiletých dětí.

„I když jsme rodiče o možnosti bezplatného očkování proti HPV informovali s dostatečným předstihem, často se stávalo, že si na něj vzpomněli až po 14. narozeninách svých dětí. Na úhradu již v takovém případě nedosáhli. To se teď změnilo a je rozhodně pozitivní, že máme k dispozici delší období, kdy je možné bezplatně očkovat. A platí, že čím dřív, tím líp," přibližuje MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, proočkovanost dětské populace proti HPV infekci se v Česku pohybuje kolem 55 %. Téměř polovina dětí tak není při zahájení sexuálního života, kdy většinou dochází k přenosu infekce, chráněna. Snahou lékařů a vědců je postupně choroby způsobené HPV vymýtit, a to i v Česku. 

Inspirací mohou být severské státy a Austrálie

Díky kombinaci vakcinace dívek a chlapců a HPV DNA testování (analýza DNA ze stěru děložního čípku přesně určí přítomnost viru HPV a stanoví míru ohrožení rakovinou) se může karcinom děložního hrdla stát vzácným onemocněním. V Austrálii se do roku 2019 podařilo naočkovat velký počet mladých lidí, a dosáhnout tak snížení výskytu HPV infekce typů 6, 11, 16 a 18 o zhruba 90 %, stejně tak i výskyt genitálních bradavic. Austrálie byla první zemí, která již v roce 2007 plně hradila očkování proti HPV dívkám od 12 let. Během následujících let své očkovací programy rozšiřovala o další věkové kategorie dívek i chlapců. 2

Zdroj: MaVe PR

Reference:
1. https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/h/hpv-human-papillomavirus-lidske-papilomaviry/hpv-zakladni-informace/
2. https://www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/hpv-vysledky-studie-zverejnene-v-odbornem-casopisu-lancet/

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

NOVÉ VAKCÍNY NA OBZORU

SAMOODBĚRNÝ STĚR Z DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME