Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA III.V seriálu KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA se PharmDr. Tomáš Arndt věnuje více či méně známým směrům alternativní medicíny, které v současné době zažívají renesanci, neboť se stávají mezi uživateli poměrně populární. I když mají své zatvrzelé odpůrce na jedné straně a nadšené příznivce na straně druhé, má každý tábor své argumenty. Autor proto v každém článku uvádí základní fakta bez hodnocení samotného přístupu či metody. Úsudek pak nechává na „laskavé čtenářce či laskavém čtenáři", jak sám říká.

Schüsslerovy soli patří k stále více oblíbeným, byť ještě ne tolik rozšířeným druhům komplementární medicíny. Můžeme se také setkat s označením tkáňové soli, buněčné soli, biochemické soli nebo zkráceně biominerály.

Jsou pojmenované po jejich objeviteli, německém lékaři, doktoru Wilhelmu Heinrichu Schüsslerovi (1821-1898). Ten vyšel z předpokladu, že jednou z příčin vzniku nemocí je nedostatek určité minerálních solí v těle. A to i přes jejich dostatek v potravě, protože jsou určitým způsobem zablokovány. Vybral si jedenáct minerálních solí, kterým přisoudil zásadní význam a označil je jako tzv. funkční přípravky. Jejich užívání má vést ke zlepšení zásobování buněk těla minerálními látkami.

K těmto minerálním solím (v homeopatickém ředění) patřily Calcium fluoratum D12, Calcium phosphoricum D6, Ferrum phosphoricum D12, Kalium chloratum D6, Kalium phosphoricum D6, Kalium sulfuricum D6, Magnesium phosphoricum D6, Natrium chloratum D6, Natrium phosphoricum D6, Natrium sulfuricum D6 a Silicea D12.

Homeopatické ředění (potence) se používá proto, že podle této alternativní metody se v této koncentraci se do těla dostávají minerály z potravy a jsou pro tělo nejlépe využitelné. Ovšem je třeba zmínit, že se nejedná o homeopatika, ty mají působit na základě jiného principu ("similia similibus curentur", tj. podobné se léčí podobným).

Později k nim doktor Schüssler přidal sůl dvanáctou, Calcium sulfuricum D6. V průběhu dalších let přibyly ještě další soli (do konečného počtu dvaceti sedmi), nicméně stále je uznáváno, že k hlavní léčbě stačí původních dvanáct.

Zdravotní přínos tkáňových solí

Ze zdravotních problémů, kde je příznivci této metody doporučováno užívání Schüsslerových solí, lze zmínit například podpora imunitního systému, únava a vyčerpání, migréna, bolesti hlavy, stres a nervozita, zdravotní problémy pleti, vlasů a nehtů, kožní onemocnění (ekzém, dermatitida, akné), bolesti, podpora při léčbě zlomenin a jiných zranění, bolestivá menstruace, dna, revma nebo osteoporóza.

Teorie působení Schüsslerových solí vychází z tvrzení, že podstatou nemoci je patologická změna buňky. Ta může nastat díky nedostatečnému zásobení minerálními látkami. Z toho vyplývá, že naše zdraví ovlivňuje příjem minerálů v dostatečném množství, ale také formě.

V optimálním případě by mělo být jejich množství dostatečné v potravinách. Tak to ovšem není, protože potraviny jsou často pěstovány či ošetřovány různým, často nekvalitním způsobem. Svoji roli ovšem také hraje zvýšená fyzická či psychická námaha a samozřejmě všudypřítomný stres. Nedostatek minerálů v těle se podle této teorie projevuje nejdříve nedostatkem energie, únavou, oslabenou imunitou, předčasnými příznaky stárnutí, trávicími problémy či bolestmi hlavy. Doplněním minerálů dochází k obnově optimální funkce buněk a uvedené symptomy postupně mizí.

Jak je uváděno užívání tablet se Schüsslerovými solemi?

Pro silnější účinek Schüsslerových solí je doporučeno užívat jednotlivé tablety vícekrát za den než užít stejný počet tablet jednou denně. Podle výkladů této alternativní metody při akutních stavech by se mělo několik tablet v rychlém sledu po sobě. Pokud jde o chronické nemoci, užívat by se měly užívat tablety dlouhodobě, v časovém intervalu od několika týdnů do několika měsíců. Délku terapie by měla ovlivnit celková kondice a vitalita pacienta. Tablety se nepolykají, ale rozpouštějí v ústech. Je to z důvodu lepší vstřebatelnosti minerálních látek přes ústní sliznici. Je lepší dodržet alespoň desetiminutový odstup do jídle, ale není to nutné. Jejich užívání u těhotných a kojících žen není zakázáno.

Dospělí obvykle užívají 3 x denně jednu až dvě tablety. V akutních stavech je doporučeno užívat jednu tabletu každých pět až deset minut do dosažení citelné úlevy. Je také možné soli použít soli ve formě horkého nápoje. Dokonce je možné smíchat několik solí (ne více než čtyři) dohromady. Do šálku s horkou vodou se dá deset tablet vybrané tkáňové soli (případně po pěti tabletách od každé ze zvolených soli), vše se zamíchá a po malých doušcích se zvolna popíjí. Je doporučeno podržet každý doušek před polknutím alespoň kratší dobu v ústech.

V akutních stavech, kdy je požadován rychlý účinek, lze Schüsslerovy tkáňové soli užívat v této formě hlavně při náhlých křečích, bolestech hlavy a migrénách. Po odeznění akutních bolestí se má užívat jen jedna tableta třikrát denně hlavně v případech, kdy se jedná o pravidelně se opakující potíže, například migrény, křeče, zažívací problémy nebo menstruační bolesti.

U děti se podává přiměřené snížené dávkování. Používat je lze i s ostatními léčivy či homeopatiky.

PharmDr. Tomáš Arndt

..............................................................

Příště se spolu s autorem dozvíme více o clusterové medicíně, která má kořeny v Paracelsově středověké léčebné metodě, označované jako spagyrie.

Neunikly vám předchozí díly?

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA I.( Homeopatika)

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA II. (Bachovky)

Zpět

SVĚTOVÝ DEN SRDCE

Světový den srdce připadá na 29. září. Připomíná, že zdraví našeho srdce je i v našich rukou. Nemoci srdce a cév jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Srdce se totiž může stát zranitelným kvůli běžným rizikovým faktorům, jako je kouření, nezdravá strava, vysoký krevní tlak, ale oslabuje ho například i diabetes. Lidé s diabetem 2. typu mají riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění až trojnásobně vyšší. Péče o cukrovku a srdce v dlouhodobém horizontu znamená konzumaci zdravé stravy, pravidelné cvičení a sledování hladiny cukru v krvi. Užitečné informace o možnostech snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění lze nalézt také na www.cukrovkacodal.cz

VII. 3D 360° KONGRES HEALTHCOMM PROFESSIONAL

Ještě do 5. 10. 2023 můžete vystudovat přednášky na 3D online kongresu, tentokrát z Polska. 30denní kongres je určen lékárníkům, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům. Na programu jsou témata: management v lékárně, novinky v antibiotické terapii, nedostatek léků v lékárnách, ovlivnění mikrobiomu pomocí fytoterapie, cévní věk nebo historie polských lékáren. Na na své expozice zvou také kongresoví partneři. Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional je ohodnocený 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky můžete získat od ČLnK 14 bodů. Registrujte se na www.healthcomm.cz

ČAS NA VAKCINACI PROTI CHŘIPCE

Nejúčinnějším způsobem ochrany před chřipkou je každoroční očkování. Česká vakcinologická společnost doporučuje zahájit očkování v říjnových termínech. Zranitelnou skupinou, pro kterou je chřipkový virus obzvláště nebezpečný, jsou senioři. Od loňského roku je ale k dispozici vakcína vyvinutá speciálně pro starší populaci. K jejímu vývoji vedlo mimo jiné zjištění, že v důsledku stárnutí a s ním spojených změn v imunitním systému dochází také k rychlejšímu oslabení imunity získané očkováním. Hladina protilátek po očkování u starších lidí klesá rychleji. Cílem říjnového očkování je, aby byli senioři co nejlépe chráněni a jejich hladina chřipkových protilátek byla nejvyšší právě v době vrcholící chřipkové sezóny. Osoby starší 65 let mají očkování proti chřipce plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

NOVÁ ŘEDITELKA SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povede Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., která vystřídá dosavadní ředitelku Mgr. Irenu Storovou, MHA. 19. 9. 2023 to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Podrazilovou vybral do čela ústavu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na základě výsledků výběrového řízení. Podrazilová je předsedkyní lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, kde měla na starost agendu lékové politiky. V minulosti v SÚKL působila na postu ředitelky sekce cen a úhrad. Jejím úkolem bude zajistit bezproblémové fungování ústavu a zaměřit se především na dostupnost léků.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie