Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyINTENZIVNĚJŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCETrendem doby je asi již od Hrabalových Postřižin zkracování a platí to stále více, nejen u dámských účesů nebo sukní. Čas je pro nás cennou komoditou. A pro zdravotnické profesionály to platí dvojnásobně. V dnešním, rychle se rozvíjejícím světě je vzdělávání klíčovým prvkem úspěchu a profesního růstu. Ačkoli získávání nových poznatků v oblasti medicíny a farmacie vyžaduje čas a úsilí, existují způsoby, jak dobře hospodařit s časem účastníků vzdělávacích akcí. Na to pamatuje i společnost Health communication, která formy, délku i strukturu svých edukačních projektů přizpůsobuje „tempu lékárníkovu".

O nejbližší online akci Healthcomm Professional si můžete přečíst ZDE.

Nemůžete se zúčastnit celodenního odborného kongresu?

Lékárníci a farmaceutičtí asistenti patří mezi nejvytíženější zdravotnické profese. Podle průzkumu ČLnK z roku 2019 tráví lékárník v průměru 8,5 hodiny denně v lékárně, z toho 6,5 hodiny přímou prací s klienty. Navíc má lékárna řadu legislativních a administrativních povinností, což je těžké zvládat i díky dlouho trvajícímu podstavu personálu v lékárnách. Podle odhadů ČLnK chybí v České republice asi 1000 lékárníků a 2000 farmaceutických asistentů. Povinností lékárníka je účast v procesu kontinuálního vzdělávání, ale mnoho lékárníků nemůže navštěvovat kongresy právě kvůli výše zmíněným skutečnostem. Řešením jsou on-line webináře a konference či e-learningové kurzy.

Řada odborníků z lékáren ale preferuje kontaktní akce, na kterých se vzájemně potkávají kolegové nebo bývalí spolužáci, aby si v příjemné atmosféře předali zkušenosti z praxe i osobního života. Je to příležitost zeptat se přednášejících na doplňující otázky, poznat nové kolegy či možnost poslechnout si respektovanou osobnost svého oboru. Nemůžete trávit dva dny, ani jeden celý den na kongresu?

„Pokud jsou lékárníci vytíženi a nemohou přijít na celodenní kongres, nevadí. Nově na kongresech Healthcomm Professional, které jsme pro letošní podzim nazvali PHARMACY EVENTY, mají možnost vystudovat dopolední nebo odpolední akreditovanou část. Každá bude mít svůj kvalitní odborný program a bude samostatně akreditována u ČLnK. Pokud účastník absolvuje obě části, získá bodové ohodnocení za 2 akce," informuje o novém konceptu Ivana Bystroňová, manažerka projektu Educomm a fyzických akcí společnosti Health communication.

PHARMACY EVENTY PODZIM 2023 - BUĎTE V OBRAZE

TERMÍNY

Brno - 12. 10. 2023

Praha - 2. 11. 2023

Hradec Králové - 9. 11. 2023

REGISTRACE

Registrujte se na dopolední event (9:00 - 13:10)
Registrujte se na odpolední event (14:40 - 19:00)

Možnost účastnit se dopoledního i odpoledního eventu jako 2 akcí. 

Registrujte se ZDE

OBSAH

Pharmacy eventy přinesou 4 odborné bloky

2 sály: hlavní (odborný program + panelové diskuze) a vedlejší sál (přednášky + workshopy)

...................................

Těšte se na...

  • Široký výběr odborných témat
  • Doprovodnou expozici partnerů kongresu
  • Virtuální realitu v rámci odborné přednášky
  • Interaktivní fotokoutek
  • Moderátora Petra Říbala
  • Dva bohaté caffee breaky

Oběd bude možné si předem objednat za poplatek 350 Kč.

Účastnický poplatek

- celodenní 900 Kč (předem), na místě 1000 Kč

- půldenní 500 Kč (předem) a na místě 600 Kč 

Magazín bude tradičním mediálním partnerem a přinese vám další informace o právě chystaném odborném programu. Sledujte proto pravidelně stránky Magazínu, kde v tomto článku zveřejníme další podrobnosti podzimních PHARMACY EVENTŮ.

-red-

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou smrti. Hlavními rizikovými faktory jsou kouření, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak. Na nebezpečí a fatální důsledky zvýšeného krevního tlaku upozorňuje Světový den hypertenze, který připadá na 17. května. Arteriální hypertenze je definována jako opakované zvýšení krevního tlaku ≥ 140/90 mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. Úkolem Světového dne hypertenze je upozornit na význam udržování krevního tlaku v optimálních mezích, respektive upozornit na rizika, která přináší vysoký krevní tlak.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY