VYJÁDŘENÍ LABORATOŘE EVOLUČNÍ SEXUOLOGIE NUDZ K DOKUMENTU „V SÍTI“Celovečerní dokumentární film - psychologicko-sociální sonda „V síti", který láme divácké rekordy, otevřel palčivé a doposud opomíjené společenské téma sexuálního kontaktování nezletilých dospělými online. Nakonec, i samotným herečkám, které v dokumentu představovaly nezletilé dívky, byla po skončení natáčení poskytnuta psychoterapeutická pomoc.


Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), jejíž hlavním zaměřením je výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování v rámci normální populace (stanovení standardů sexuální normality) v kontrastu s fungováním u sexuálních parafiliků, vydala v souvislosti se spuštěním dokumentu v kinech

prohlášení:

Šíření osvěty v této problematice považujeme za zásadní a přínosné. V rámci medializace tohoto projektu rovněž dochází k odkrytí hluchých míst v českém systému v oblasti sexuální edukace a prevence sexuální delikvence. Laboratoř evoluční sexuologie NUDZ (Klecany) se od začátku zapojuje v osvětové kampani a k problematice internetové sexuální kriminality se odborně vyjadřuje (např. odborné konzultace v rámci dokumentu). 

Pro adekvátní edukační dopad filmu je nutné vhodně vybalancovat poselství dokumentu, aby nedošlo k panické strachové reakci v dětské a rodičovské populaci.

Je například třeba upozorňovat na to, že k společensky velmi závažnému sexuálně delikventnímu chování přistoupilo pouze naprosté minimum mužů, kteří kontaktovali dívky „v síti" (nejedná se tedy o několik tisíc predátorů, jak je uváděno v dokumentu).

 

Je rovněž vhodné informovat, jaký typ osob se online kriminality tohoto typu dopouští, aby nedocházelo k automatickém spojování problematického sexuálního chování na internetu se sexuologickými diagnózami, jako jsou poruchy sexuální preference (parafilie) nebo zejména s pedofilní preferencí (= partnerská a sexuální preference osob v prepubertálním období).

Většina sexuálních deliktů proti dětem není spáchána lidmi s pedofilní preferencí. Z několika málo dostupných zahraničních výzkumů, týkajících se přímo online sexuální delikvence, se zdá, že v populaci odsouzených online "predátorů" je zastoupení lidí s parafiliemi kolem 40 % (z toho pouze 5-10 % osob s pedofilní preferencí). Zbylých 60 % tvoří dle konsenzu sexuologů psychosexuálně normální muži s různými motivacemi k takovému chování.   

K rozšíření fenoménu máme rovněž k dispozici recentní výzkumná data

V našem nejnovějším online reprezentativním průzkumu české populace (data 2020) mělo zkušenosti s kybergroomingem (= manipulativní technikou, kterou se pomocí přátelství a nastolení důvěry snaží někdo přimět dítě ke sdílení intimností a posléze k osobní schůzce) do svých 15 let 1 % mužů a 2 % žen. Od 16 let pak 1.4 % mužů a 2.5 % žen. V rámci nejvíce exponované věkové kategorie 18-30 let mělo tuto zkušenost do 15 let 2.2 % mužů a 7.4 % žen. Údaje o mladší populaci nynějších pubescentů a adolescentů máme k dispozici od e-bezpečí.cz (2017). Podle jejich výzkumu 15 % dětí sdílelo online intimní fotky, 6 % intimní video, 4 % se před webkamerou obnažily, 40 % obdrželo něčí erotickou fotku, přes 20 % něčí erotické video, 22 % dětí vidělo někoho se obnažovat před kamerou a 32 % dostalo pozvánku na schůzku v reálném světě. 

NUDZ reaguje na téma on-line „predátorů" nabídkou internetového poradenství

Pro ty, kteří zvažují vyhledání odborné pomoci kvůli svým online kontaktům s nezletilými, je tu anonymní poradna projektu ParafilikNemůžete za své pocity, můžete za své činy".

Cílem projektu je za použití terapeutických a podpůrných metod pomoci lidem, kteří mají parafilní preference a cítí, že svoji sexualitu nemají pod kontrolou, nebo kvůli ní zažívají úzkostné a depresivní stavy. I když lidé, kteří se dopouštějí problematického chování na internetu, nemusejí mít parafilní preference, budou moci svůj problém probrat s našimi terapeuty a případně získat konkrétní kontakty na relevantní odborníky v této oblasti. 

Většina parafiliků se delikventního jednání nikdy nedopustí

„Slovem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty (například při pedofilii se jedná o zaměření na osoby v prepubertálním období, při hebe/efebofilii jde o zaměření na osoby v pubertálním období) anebo pro neobvyklé sexuální aktivity, které často zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu (například sexuální sadismus, patologická sexuální agrese či exhibicionismus)," vysvětluje Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., vedoucí Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie NUDZ. Příčiny a mechanismy vzniku parafilií nejsou dosud přesně známy, odborníci se však shodují na tom, že s dispozicí k parafilii se daný člověk již narodí.

V Německu, Velké Británii, Kanadě či Švédsku podobné programy úspěšně fungují. Právě německý program, který spolupracuje i s českým týmem doktorky Klapilové, již pomohl více než tisíci lidí.

Projekt Parafilik potrvá 42 měsíců a během této doby platforma tuzemských i zahraničních expertů vytvoří odborný program primární intervence. Jeho efektivita bude vyhodnocena výzkumným týmem NUDZ. Součástí plánované intervence bude i spuštění anonymní on-line poradny. To je plánováno na začátek roku 2020, první zájemci do kontaktních programů budou přijímáni ke konci prvního roku projektu," uzavírá doktorka Klapilová.

V září 2020 je plánován začátek kontaktních terapeutických programů. Tyto služby budou nabízeny zdarma, se zaručením anonymity účastníků.

Zdroj: NUDZ

Ilustrační foto: Designed by macrovector_official / Freepik

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO LÉKY, DOPLŇKY STRAVY A MOŽNÉ REAKCE NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAK SI UŽÍT SLUNCE A NEUŠKODIT KŮŽI? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KOMÁŘI A ŠTÍPANCE O LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH... PŘEDCHÁZEJTE POTÍŽÍM KLOUBNÍHO APARÁTU SVÉHO PSA PRO LÉKY NA E-RECEPT S OBČANKOU ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY V REGISTRAČNÍM PROCESU NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ KVĚTNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 6-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA II. NOVÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ PRO ADAPTOGEN ŽENŠEN ČEŠI PŘI OPALOVÁNÍ STÁLE CHYBUJÍ COVID -19 A PRACOVNÍ PRÁVO JAK ZMĚNILA PANDEMIE NÁHLED NA KLINICKOU MEDICÍNU ZÁNĚTLIVÝ MULTISYSTÉMOVÝ SYNDROM A INFEKCE SARS-COV-2 U DĚTÍ ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM

RELAX

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SÉRA PROTI OČNÍM VÁČKŮM ACM - EXPERTNÍ OCHRANA POKOŽKY NA LÉTO OMLAZENÍ BEZ JEHLY A SKALPELU SOUTĚŽ O BIO-AKTIVNÍ INCA COLLAGEN ROZHOVOR s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem JAK POMOCI OČÍM UNAVENÝM OD MODRÉHO SVĚTLA? JAK PEČOVALY ČEŠKY O SVŮJ VZHLED V NOUZOVÉM STAVU? SIRUPY, KAM SE PODÍVÁŠ LÉKOVÉ INTERAKCE - doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz