VÝBĚR ZE STUDIÍPRÁCE NA SMĚNY NEPROSPÍVÁ SRDCI

Lidé, kteří pracují na noční směny, mají podle výzkumu publikovaného v srpnu 2021 European Heart Journal zvýšené riziko fibrilace síní (AF). Již v březnu 2020 American Heart Association uvedla, že primární a sekundární prevence FS prostřednictvím intervence do životního stylu a rizikových faktorů je zásadní.1

Studie 2 je první, která zkoumá vazby mezi prací ve směnném provozu a AF. S využitím informací od 283 657 lidí z britské databáze Biobank vědci zjistili, že čím déle a častěji lidé pracují po celý život na nočních směnách, tím větší je riziko AF. Práce na noční směny byla také spojena se zvýšeným rizikem srdečních chorob, nikoli však s mrtvicí nebo srdečním selháním.

Kromě toho vědci pod vedením profesora Yingli Lu z lékařské fakulty Shanghai JiaoTong University v Šanghaji a profesora Lu Qi, ředitele Centra pro výzkum obezity na univerzitě v Tulane v USA zkoumali, zda by ve zvýšeném riziku mohla hrát roli genetická predispozice k AF. Vyhodnotili celkové genetické riziko na základě 166 genetických variací, o nichž je známo, že jsou spojeny s tímto stavem, ale zjistili, že úrovně genetického rizika neovlivnily souvislost mezi pracovní noční směnou a rizikem AF.

„Přestože taková studie nemůže ukázat příčinnou souvislost mezi nočními směnami a fibrilací síní a srdečními chorobami, naše výsledky naznačují, že současná a celoživotní práce na noční směny může zvýšit riziko těchto stavů " zhodnotil profesor Lu Qi.

Během průměrné doby sledování (přes deset let) bylo 5 777 případů AF. Studie odhalila, že lidé, kteří v současné době pracovali na nočních směnách, měli o 12 % vyšší riziko AF ve srovnání s lidmi, kteří pracovali pouze ve dne. Riziko se zvýšilo na 18 % po deseti a více letech u těch, kteří měli celoživotní noční směny. Mezi lidmi, kteří pracovali v průměru 3-8 nočních směn měsíčně po dobu deseti let a více, se riziko AF zvýšilo na 22 % ve srovnání s denními pracovníky. Častější potíže s fibrilací síní měly ženy.

Literatura: 

1. Chung MK, Eckhardt LL et al.; American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee and Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Secondary Prevention Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health. Lifestyle and Risk Factor Modification for Reduction of Atrial Fibrillation: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020 Apr 21;141(16):e750-e772.

2. Ningjian Wang, Ying Sun, Haojie Zhang, Bin Wang, Chi Chen, Yuying Wang, Jie Chen, Xiao Tan, Jihui Zhang, Fangzhen Xia, Lu Qi, Yingli Lu, Dlouhodobá práce na noční směny je spojena s rizikem fibrilace síní a ischemická choroba srdeční, European Heart Journal, 2021; ehab505, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab505

......

ZA SELHÁNÍM PROTINÁDOROVÉ LÉČBY MŮŽE STÁT MALÝ PROTEIN

Za skutečností, že je u některých lidí léčba rakoviny úspěšná a u jiných ne, může stát metalothionein - protein, který dokáže nádorové buňky před protinádorovou léčbou bránit.

„Selhávání léčby rakoviny způsobuje obrovské ztráty na životech. Proto bylo, je a bude velmi aktuálním a řešeným tématem," říká prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., prorektor Mendelovy univerzity v Brně a vedoucím výzkumné skupiny Chytré nanonástroje na CEITEC. 

Jeho tým dlouhodobě metalothionein zkoumá a pracuje s hypotézou, že metalothionein vytvoří komplex s protinádorovým léčivem, kvůli čemuž se stává léčivo zcela neúčinným. Metalothionein začal profesor Adam studovat už před dvaceti lety, kdy jej zaujala jeho schopnost chránit buňky před toxickými kovy. „Protože právě kovy byly v centru našeho zájmu. Pár let nato, přibližně v roce 2005, jsme si položili další jednoduchou otázku: zda-li je metalothionein schopen vázat i léčiva založená na kovech. V té době jsme se pustili do studia vztahu metalothioneinu a řady aspektů týkajících se nádorových onemocnění," popisuje vědec.

Nejnovější inovace cílí například na vývoj způsobů, jak zefektivnit stávající léčbu a zároveň ochránit necílové orgány a tkáně. Metalothionein může být jedním z budoucích průlomových příspěvků k této problematice. Asi nejambicióznějším cílem celého projektu je vytvořit pilulku, kterou si pacient vezme na začátku léčby cytostatiky, aby metalothionein nezvýšil svou produkci, a nádor se tak nemohl bránit. Bude však tato pilulka účinná pro léčbu všech nádorových onemocnění? 

„To bohužel zřejmě ne. Výzkumy ve světě a odborná literatura totiž ukazují, že u některých typů nádorových onemocnění nedochází ke změnám v hladinách metalothioneinu," konstatuje vědec. „Zvýšení produkce metalothioneinu není bohužel univerzální u všech lidských nádorů, závisí na typu a stavu nádoru i genových předpokladech," dodává.

Celý článek ZDE

......

Zpět