BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA U NOVOROZENCŮ A DĚTÍČeskému pracovnímu týmu z Univerzity Karlovy se podařilo zapojit mezi evropská akademická pracoviště zabývající se farmakologickou léčbou u novorozenců a dětí. Do evropského projektu se zapojil Ústav farmakologie 1. lékařské fakulty a VFN spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty VFN pod vedením prof. MUDr. Ondřeje Slanaře PhD., přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK, a MUDr. Pavly Pokorné PhD. Projekt je plánován na období 2018-2024.

Vylepšení stávající praxe dávkování léčiv a dosažení bezpečné a optimální farmakologické léčby u dětí je cílem mezinárodního evropského konsorcia s názvem c4c (Connect4Childern - Collaborative network for European clinical trials for children). Projekt spojuje 34 akademických institucí a 10 zástupců farmaceutického průmyslu ve dvaceti evropských zemích. 


Cílem projektu conect4children (C4C) je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro provádění pediatrických klinických hodnocení.

Univerzita Karlova se bude podílet na projektu zapojením do sítě klinických center, farmakologického výzkumu v pediatrii a neonatologii včetně podpory scientific advice c4c a propojení s CzechPharmNet, a vzdělávacího modulu, jehož cílem je vytvořit integrovaný vzdělávací systém pro všechny zúčastněné v neonatologickém/pediatrickém klinickém hodnocení. 

 


Jaké oblasti se konsorcium c4c věnuje a proč?

V současné době je situace taková, že až 80 %, v závislosti na věku cílové skupiny a terapeutické skupině, všech léčivých přípravků běžně používaných u dětí nemá v této populaci dostatek dat o účinnosti/bezpečnosti či farmakokinetice.

Větší část léčebných přípravků se dětem podává bez klinických výzkumů a bez existence odborných doporučení dávkování pro daný věk. Rozdíl mezi vývojem nových léčiv pro dospělé a pro děti je značný, proces vývoje nového léčiva u dětí je velmi obtížný. Dávkování léčiv u dětí pouze podle věku či tělesné hmotnosti není zcela správné," vysvětlují MUDr. Pavla Pokorná PhD. a prof. MUDr. Slanař PhD.

Projekt C4c může napomoci ke zlepšení klinického výzkumu v denní klinické praxi v oblasti dětské klinické farmakologie. Cílem je vytvoření udržitelné integrované celoevropské sítě klinických center pro farmakologické a pediatrické klinické vzdělávání a usnadnění provádění pediatrických klinických hodnocení. 

Jak lze shrnout zapojení České republiky?

Univerzita Karlova se projektu c4c zúčastní zapojením do sítě klinických center, farmakologického výzkumu v pediatrii a neonatologii, který je navázán na českou pracovní skupinu reprezentovanou CzechPharmNet, a podporou vzdělávacího modulu c4c zaměřeného na vytvoření integrovaného vzdělávacího systému pro všechny účastníky pediatrických klinických hodnocení.

Díky projektu c4c vybuduje Univerzita Karlova, propojena s aktivitu CzechPharmNet, síť spolupracujících klinických a výukových center v České republice a v budoucnu i na Slovensku. Tato vzniklá infrastruktura center bude zaměřena na multidisciplinární přístup a bezpečnou a účinnou farmakologickou léčbu u novorozenců a dětí zejména do 3 let věku. Propojí se tak snahy českých a slovenských neonatologů, pediatrů, farmakologů, farmaceutů, matematiků, výzkumníků a dalších odborníků. Jedná se o první snahu v České republice o propojení různých odborností s cílem vylepšení dosavadní praxe dávkování léčiv a dosažní optimální léčby u novorozenců a u dětí.

Pokud skupinu dětí, kterou léčíme, předáváme od neonatologů a pediatrů na intenzivní péči praktickým pediatrům, měla by i tady fungovat návaznost v bezpečné farmakoterapii," říká MUDr. Pavla Pokorná PhD.


Pracovní skupina CzechPharmNet vznikla v roce 2012 jako skupina odborníků u České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii při ČLS JEP.

Spoluzakladateli jsou právě prof. MUDr. Ondřej Slanař PhD. a MUDr. Pavla Pokorná PhD., tedy řešitelé a koordinátoři projektu c4c pro Českou republiku.


V současné době připravuje Univerzita Karlova ve spolupráci s CzechPharmNet retrospektivní studii, tedy sběr dat a průzkum formou dotazníků. Ty budou distribuovány praktickým lékařům a rizikovým poradnám - centrům komplexní péče, zároveň bude snaha i zapojení laické veřejnosti a rodičovské iniciativy. Cílem studie je mapováním současné situace v užívání antikonvulzivních léčiv v České republice u dětí mladších tří let.

Ve dnech 5. - 6. 2. 2020 proběhne ve Varšavě setkání jednotlivých národních týmů z mnoha zemí Evropy zapojených do c4c projektu.

Zdroje: tisková zpráva AIFP, https://c4c.cuni.cz/C4C-1.html

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Petit Drill Nové vinařství Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

LZE ZMÍRNIT POTÍŽE SPOJENÉ S NOŠENÍM ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ? SUCHÝ KAŠEL U DĚTÍ MUŽI SI ČASTO NEUVĚDOMUJÍ DŮLEŽITOST KOLAGENU KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KONEČNĚ ZÁŘÍ A RÝMA KOUKÁ Z TVÁŘÍ ZAJÍMALO NÁS... CO SKRÝVAJÍ LESNÍ PLODY II. ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY V LÉČBĚ PATOLOGIE JATER PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE VITAMINY PRO TĚHOTNÉ NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU MODERNÍ LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY: PACIENTI TRÁVÍ MINIMUM ČASU V NEMOCNICÍCH A DŘÍVE SE VRACEJÍ DO PRACOVNÍHO I BĚŽNÉHO ŽIVOTA UKÁZKA Z PORTÁLU EDUCOMM: ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY V LÉČBĚ PATOLOGIE JATER I S ROSTLINAMI CVIČÍ HORMONY TOP 5 ČLÁNKŮ SRPNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 9-2020 KNIŽNÍ NOVINKY NEZASTUPITELNÁ ROLE LÉKÁRNÍKA VE FARMAKOTERAPII PACIENTA NA SEZÓNU AKUTNÍCH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY JE VŽDY NUTNÁ LOKÁLNÍ TERAPIE S ANALGETICKOU SLOŽKOU NA LÉČBU HEMOROIDÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ? PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE BOLEST V KRKU U DĚTÍ NEMOC MNOHA TVÁŘÍ BIODYNAMICKÉ SVĚTLO POMÁHÁ SENIORŮM SOUTĚŽNÍ HRA ZPÁTKY DO ŠKOLY KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020

RELAX

VIROVÁ NEBO BAKTERIÁLNÍ INFEKCE? NÁPLASTI DO KAŽDÉ RODINY VYHODNOCENÍ KOSMETICKÉ PÉČE SÉBIONEX KOŇSKÁ SÍLA V KLOUBNÍ VÝŽIVĚ CANVIT MOBILITA S JABLEČNOU PŘÍCHUTÍ INFORMAČNÍ PORTÁL NZIP ORGÁNY PODLE MĚSÍCŮ PRŮZKUM CHOVÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY LIDÉ NEROZPOZNÁVAJÍ PŘÍZNAKY DEHYDRATACE. ZA ÚNAVOU A BOLESTÍ HLAVY HLEDAJÍ JINÉ PŘÍČINY STRMÝ NÁRŮST V PRODEJI ANTIPSYCHOTIK, PŘEKVAPIVĚ NÍZKÝ U LÉKŮ NA ÚZKOST O NAŠEM PO VAŠEM: VOJTĚCH BERNATSKÝ UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz