ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM VÝZKUMNÍKŮMÚstav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) je přední výzkumná instituce pod hlavičkou Akademie věd ČR. Realizuje se zde základní výzkum na rozhraní chemických a biologických oborů a jeho přenos do komerční sféry. ÚOCHB byl v historii velmi úspěšný v aplikovaném výzkumu, zejména v medicinální chemii. Tradice započala v roce 1969 mastí Dermazulen, ale z globálního hlediska ho nejvíce proslavila antivirotika založená na acyklických fosfonátech nukleotidů (léky proti HIV a HBV), které objevil prof. Antonín Holý. Jeho pokračovatelem je i Mgr. Radim Nencka, Ph.D., který se ve své výzkumné práci zabývá např. syntézou nových sloučenin pro léčbu virových onemocnění. Přesně před měsícem (11. 2. 2020) řekl v rozhovoru v rubrice Aktuality portálu Akademie věd České republiky (avcr.cz): „Podle posledního článku, který vyšel v časopise Nature to vypadá, že je SARS-CoV-2 velmi podobný viru SARS, který způsobil poměrně velké problémy v letech 2002 a 2003. Dá se říct, že tyto dva viry jsou do jisté míry jako bratříček a sestřička."

Zeptali jsme se Mgr. Radima Nencka, jak to vidí po měsíci. Přidali jsme i dotazy, které jste nám ohledně nákazy nemocí COVID-19 poslali do redakce Magazínu.

Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, a akutní respirační syndrom (SARS) - hovoří se o genetické podobnosti, ale nadějný lék remdesivir byl použit k zvládnutí epidemie Eboly. Jak je to tedy s podobností těchto nemocí? Ribavirin, který byl použit u SARS, není vhodný kandidát?

Tyto viry jsou ze skupiny ssRNA virů s pozitivní polaritou, tzn. jedná se o viry, které mají svojí genetickou informaci uloženou v jednovláknové molekule RNA, která může být po vstupu do buňky okamžitě překládána do proteinů a chová se do jisté míry jako lidská mRNA.

Nicméně geneze remdesiviru, jakožto léku proti koronavirům, je trošku jiná. Tato látka byla původně vyvinuta proti viru Ebola a to tak, že byl proveden screening knihovny nukleosidových a nukleotidových analogů pocházejících z americké firmy Gilead Sciences, Inc. na CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a byl objeven jeden zajímavý nukleosidový derivát. Optimalizací jeho struktury na vhodné monofosfátové proléčivo byl připraven vlastní remdesivir. Přestože Ebola byla v té době hlavním cílem, remdesivir vykazoval na buněčných kulturách také zajímavé účinky proti celé řadě dalších virů, a to nejen filovirům, mezi které patří právě Ebola, ale také paramyxovirům, flavivirům nebo právě koronavirům, konkrétně se jednalo o MERS a SARS.

To znamená, že tato látka pravděpodobně vykazuje poměrně široké spektrum účinků proti celé řadě koronavirů. V současné době probíhá celá řada klinických studii, které se snaží odhalit látky, které by mohly být potenciálně použity jako antivirotika proti SARS-CoV-2 a je mezi nimi i ribavirin.

Na straně druhé, ribavirin, alespoň na buněčných kulturách nevykazuje zdaleka tak vysokou aktivitu proti SARS-CoV-2 jako remdesivir. To samozřejmě neznamená, že by nemohl být použit v budoucí terapii. Jeho mechanismus účinku je poměrně velmi komplexní a dovedu si představit, že by v nějaké kombinaci mohl být využit.      

Jak dlouhá cesta je od izolace protilátek z vyléčených osob k léku, který se může bezpečně aplikovat?

Toto je asi otázka spíše na imunology, my se v mojí skupině protilátkami nezabýváme, ale obecně trvá cesta k novým lékům většinou při nejmenším několik let. 

Musíme čekat na výsledky zjištěných protilátek, nebo jste pro nasazení remdesiviru již nyní?

Remdesivir ještě bohužel není schválený ani u nás, ani v zahraničí, takže je možné ho aplikovat buď v rámci klinických studií, nebo s potřebnou výjimkou. V obou případech musí jeho použití povolit příslušná, v tomto případě evropská, autorita.   

Jaké komerčně používané léky vzešly z původního výzkumu Vaší laboratoře?

Já jsem přece jen ještě trošku mladý, aby byla některá z mých látek na trhu. Vedu laboratoř zatím cca 10 let, a to je tak zhruba doba vývoje jednoho léčiva. To bychom museli hned od začátku strašné štěstí. Nicméně, na začátku své kariery jsem pracoval ve skupině profesora Holého, a proto vím, že štěstí přeje připraveným a těm, kteří se výzkumu naplno věnují.   

Zabývá se výzkumem koronavirů nyní ÚOCHB více?

Teď se na ÚOCHB zabýváme výzkumem nových látek s potenciální účinností proti koronavirům velmi intenzivně.  

Lékárníci se setkávají s dotazy pacientů, zda je sezonní očkování proti chřipce může ochránit před nákazou COVID-19, nebo zda může případně zmírnit průběh onemocnění?

Sezonní očkování proti chřipce v tomto případě nepomůže, je to dost výrazně jiný virus. 

Děkujeme za rozhovor

Chramst


SÚKL na svých stránkách zveřejnil 16. 3. informace o přípravku s léčivou látkou remdesivir

Státní ústav pro kontrolu léčiv činí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví kroky k zajištění dostupnosti léčby nemoci COVID-19. Již před časem SÚKL navázal kontakt se společností Gilead a požádal ji o farmaceutickou dokumentaci, aby použití přípravku s léčivou látkou remdesivir mohlo být schváleno co nejdříve. Použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění povoluje Ministerstvo zdravotnictví, kterému SÚKL dodává odborné stanovisko. SÚKL sdělil, že stanovisko k použití remdesiviru na nemoc COVID-19 bude kladné. Remdesivir bude určen pro pacienty v kritickém stavu a žádosti o léčbu jednotlivých pacientů budou vyřizovat příslušná pracoviště, která budou dané léčivo aplikovat.


TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST NOVÉHO TYPU KORONAVIRU V ČR

Testy k detekci koronaviru SARS-CoV-2 jsou k dispozici v Národní referenční laboratoři SZÚ.

Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Založen je na odhalení specifického úseku nukleové kyseliny v DNA, typického pro nemoc. Test jednoznačně prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět. 

Seznam laboratoří s certifikací k testování na přítomnost SARS-CoV-2 ZDE


 

JAK POZNAT IMUNODEFICIENCI?

Dotazovali jsme se lékárníků během odborného kongresu HealthComm Professional v Liberci, zda zaznamenali zvýšenou poptávku po přípravcích na podporu imunity. Podpora funkce imunitního systému je velmi důležitá zejména v období zvýšeného výskytu infekčních nemocí. Odpověď byla jednoznačná: Lidé přicházejí do lékáren pro vitaminy a produkty pro správnou funkci imunitního systému. Jak se ale bezpečně prokáže, že naše imunita nefunguje tak, jak má?

Zeptali jsme se Mgr. Jaroslavy Kalaninové, vedoucí imunologie, EUC Laboratoře, Praha:

Jak lze laboratorní diagnostikou nejlépe odhalit imunodeficit u pacienta? Kterou složku imunity nejprve prostudovat?

Imunologické metody první volby pro odhalení imunodeficiencí jsou stanovení hladin imunoglobulinů IgG, IgM, IgA, vyšetření jednotlivých složek komplementu C3, C4 a vyšetření buněčné imunity pomocí subpopulací lymfocytů a vyšetření fagocytární schopnosti buněk imunitního systému."

Pokud má pacient opakující se respirační problémy, jaká diagnostická vyšetření jsou na místě?

„Při opakovaných respiračních problémech je na místě vyšetřit i jednotlivé podtřídy IgG nebo deficit MBL, který se účastní aktivace komplementového systému tzv. lektinovou cestou."

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO LÉKY, DOPLŇKY STRAVY A MOŽNÉ REAKCE NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAK SI UŽÍT SLUNCE A NEUŠKODIT KŮŽI? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KOMÁŘI A ŠTÍPANCE O LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH... PŘEDCHÁZEJTE POTÍŽÍM KLOUBNÍHO APARÁTU SVÉHO PSA PRO LÉKY NA E-RECEPT S OBČANKOU ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY V REGISTRAČNÍM PROCESU NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ KVĚTNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 6-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA II. NOVÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ PRO ADAPTOGEN ŽENŠEN ČEŠI PŘI OPALOVÁNÍ STÁLE CHYBUJÍ COVID -19 A PRACOVNÍ PRÁVO JAK ZMĚNILA PANDEMIE NÁHLED NA KLINICKOU MEDICÍNU ZÁNĚTLIVÝ MULTISYSTÉMOVÝ SYNDROM A INFEKCE SARS-COV-2 U DĚTÍ ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM

RELAX

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SÉRA PROTI OČNÍM VÁČKŮM ACM - EXPERTNÍ OCHRANA POKOŽKY NA LÉTO OMLAZENÍ BEZ JEHLY A SKALPELU SOUTĚŽ O BIO-AKTIVNÍ INCA COLLAGEN ROZHOVOR s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem JAK POMOCI OČÍM UNAVENÝM OD MODRÉHO SVĚTLA? JAK PEČOVALY ČEŠKY O SVŮJ VZHLED V NOUZOVÉM STAVU? SIRUPY, KAM SE PODÍVÁŠ LÉKOVÉ INTERAKCE - doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz