SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPYNázev produktu: HERBION® PASTILKY

Kategorie produktu: rostlinný léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

Přípravek HERBION® PASTILKY je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans při vlhkém (produktivním) kašli u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let věku.

  • Usnadňují vykašlávání
  • Pastilky = řešení „stále po ruce"
  • Aroma karamelu a citronu
  • Bez cukru

Distribuce: u všech distributorů

Základní informace pro doporučení léčivého přípravku
(připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku):

Název přípravku: Herbion pastilky. Složení: Jedna pastilka obsahuje 35 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z Hedera helix L., folium (břečťanový list) (5-7,5:1). Indikace: Přípravek Herbion je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans při vlhkém (produktivním) kašli u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let věku. Dávkování a způsob podání: Dospělí, starší osoby a dospívající ve věku 12 let a starší: 1 pastilka třikrát denně (odpovídá 105 mg suchého extraktu z břečťanového listu denně). Děti od 6 do 11 let věku: 1 pastilka dvakrát denně (odpovídá 70 mg suchého extraktu z břečťanového listu denně). Orální podání. Pastilka má být rozpuštěna v ústech. Doporučuje se pití většího množství vody nebo jiných teplých bezkofeinových nápojů. Pastilky nemají být užívány bezprostředně před jídlem nebo během jídla. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jinou rostlinu z čeledi Araliaceae (aralkovité) nebo na kteroukoli pomocnou látku. Děti do 2 let věku z důvodu obecného rizika zhoršení respiračních symptomů při podávání mukolytik. Zvláštní upozornění: Pokud se objeví dyspnoe, horečka nebo purulentní sputum, je třeba to konzultovat s lékařem nebo lékárníkem. Souběžné podávání antitusik jako je kodein nebo dextromethorfan se bez porady s lékařem nedoporučuje. U pacientů s gastritidou nebo žaludečním vředem se doporučuje opatrnost. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy nemají tento přípravek užívat. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Nebylo hlášeno, že by suchý extrakt z břečťanového listu ovlivňoval účinek jiných léků. Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Těhotenství a laktace: Vzhledem k absenci dostatečných údajů se použití během těhotenství a kojení nedoporučuje. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nežádoucí účinky: Frekvence není známa: alergické reakce (kopřivka, kožní vyrážka, dyspnoe, anafylaktická reakce); nauzea, zvracení, průjem. Jestliže se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit. Balení: 16 pastilek. Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Dříve než přípravek doporučíte, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC). Datum poslední revize textu SPC: 7. 8. 2019. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační číslo 94/348/18-C. Léčivý přípravek je vydáván bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel. /zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz; www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty.

SPC ZDE


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz