SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPYNázev produktu: Septabene® 3 mg/1 mg pastilky

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

Přípravek Septabene® je indikován u dospělých a dětí ve věku od 6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při gingivitidě, faryngitidě a laryngitidě.

www.septabene.cz

SPC ZDE

SEPTABENE, pastilky

Základní informace pro doporučení léčivého přípravku:
(připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku)

Název přípravku: Septabene 3 mg/1 mg pastilky. Složení: 1 pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg. Indikace: Přípravek Septabene je indikován u dospělých a dětí ve věku od 6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při gingivitidě, faryngitidě a laryngitidě. Dávkování a způsob podání: Dospělí: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Starší pacienti: Doporučená dávka je stejná jako u dospělých. Děti starší než 12 let: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Děti ve věku 6 až 12 let: Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Děti mladší než 6 let: Přípravek Septabene je kontraindikován u dětí mladších než 6 let. Pro optimální účinek se nedoporučuje užívat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů. Uvedená dávka se nemá překračovat. Přípravek Septabene se může užívat nejvýše po dobu 7 dní. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Děti ve věku do 6 let, protože tato léková forma není vhodná pro tuto věkovou skupinu. Zvláštní upozornění: Přípravek Septabene se nemá užívat déle než 7 dní. Pokud po 3 dnech nejsou viditelné žádné výsledky, je třeba poradit se s lékařem. Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci. V takovém případě je třeba léčbu přerušit a zavést vhodnou terapii. Přípravek Septabene nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, jako jsou například ty obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek užíván bezprostředně před nebo po čištění zubů. Přípravek Septabene obsahuje isomalt (E953). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy nemají tento přípravek užívat. Interakce: Přípravek Septabene se nemá užívat současně s jinými antiseptiky. Pastilky se nemají užívat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost cetylpyridinium-chloridu. Těhotenství a kojení: Přípravek se během těhotenství nedoporučuje. Není známo, zda se benzydamin-hydrochlorid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo přerušit/odložit léčbu přípravkem Septabene, musí být zohledněn přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu. Nežádoucí účinky: Vzácně se objevily bronchospasmus, kopřivka a fotosenzitivita. Velmi vzácně podráždění ústní sliznice, pocit pálení v ústech. Balení: 16 nebo 24 pastilek. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Datum poslední revize textu SPC: 4. 4. 2018. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka,d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační číslo: 69/388/15-C.

Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Léčivý přípravek je vydáván bez lékařského předpisu. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel. /zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz; www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty.

Dříve než přípravek doporučíte, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC).


Název produktu: Septabene® citron a bezový květ                            3 mg/1 mg pastilky

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

Přípravek Septabene® citron a bezový květ je indikován u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při gingivitidě a faryngitidě.

www.septabene.cz

SPC ZDE 

SEPTABENE citron a bezový květ, pastilky

Základní informace pro doporučení léčivého přípravku:
(připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku)

Název přípravku: Septabene citron a bezový květ 3 mg/1 mg pastilky. Složení: 1 pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg. Indikace: Přípravek Septabene citron a bezový květ je indikován u dospělých a dětí ve věku od 6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při gingivitidě a faryngitidě. Dávkování a způsob podání: Dospělí a děti starší než 12 let: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Starší pacienti: Doporučená dávka je stejná jako u dospělých. Děti ve věku 6 až 12 let: Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Děti mladší než 6 let: Přípravek Septabene citron a bezový květ je kontraindikován u dětí mladších než 6 let. Nedoporučuje se užívat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů. Uvedená dávka se nemá překračovat. Přípravek se může užívat nejvýše po dobu 7 dní. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Děti ve věku do 6 let. Zvláštní upozornění: Přípravek Septabene citron a bezový květ se nemá užívat déle než 7 dní. Pokud po 3 dnech nejsou viditelné žádné výsledky, je třeba poradit se s lékařem. Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci. V takovém případě je třeba léčbu přerušit a zavést vhodnou terapii. Přípravek nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, jako jsou například ty obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek užíván bezprostředně před nebo po čištění zubů. Používání benzydaminu se nedoporučuje u pacientů s hypersenzitivitou na salicyláty (např. kyselina acetylsalicylová a kyselina salicylová) nebo jiné NSAID. U pacientů trpících bronchiálním astmatem nebo s bronchiálním astmatem v anamnéze se může vyskytnout bronchospasmus. U těchto pacientů je třeba postupovat opatrně. Přípravek obsahuje isomalt (E953). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy nemají tento přípravek užívat. Přípravek obsahuje butylhydroxyanisol (E320), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic. Přípravek obsahuje benzoan sodný (E211), který mírně dráždí kůži, oči a sliznice. Přípravek obsahuje propylenglykol (E1520), který může způsobit podráždění kůže. Interakce: Přípravek se nemá užívat současně s jinými antiseptiky. Pastilky se nemají užívat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost cetylpyridinium-chloridu. Těhotenství a kojení: Přípravek se během těhotenství nedoporučuje. Není známo, zda se benzydamin-hydrochlorid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo přerušit/odložit léčbu tímto přípravkem, musí být zohledněn přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu. Nežádoucí účinky: Vzácně se objevili hypersenzitivní reakce, bronchospasmus, kopřivka a fotosenzitivita. Velmi vzácně podráždění ústní sliznice, pocit pálení v ústech. Balení: 16 nebo 24 pastilek. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Datum poslední revize textu SPC: 29. 9. 2019. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka,d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační číslo: 69/757/16-C.

Léčivý přípravek je vydáván bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel. /zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz; www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty

Dříve než přípravek doporučíte, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC).Název produktu: Septabene®
1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

Přípravek Septabene®sprej je indikován u dospělých a dětí ve věku od 6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při gingivitidě, faryngitidě alaryngitidě a před a po extrakci zubů.

www.septabene.cz

SPC ZDE

SEPTABENE, sprej

Základní informace pro doporučení léčivého přípravku:
(připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku)

Název přípravku: Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok. Složení: 1 ml orálního spreje, roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg a cetylpyridinii chloridum 5 mg. 1 vstříknutí obsahuje 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg. Indikace: Přípravek Septabene je indikován u dospělých a dětí ve věku od 6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při gingivitidě, faryngitidě a laryngitidě a před a po extrakci zubů. Dávkování a způsob podání: Dospělí: Pro 1 dávku stiskněte 1x až 2x hlavici spreje. Může se opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně. Pro optimální účinek se nedoporučuje používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů. Uvedená dávka se nemá překračovat. Přípravek Septabene se může používat nejvýše po dobu 7 dní. Starší pacienti: Doporučená dávka je stejná jako u dospělých. Děti starší než 12 let: Pro 1 dávku stiskněte 1x až 2x hlavici spreje. Může se opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně. Děti od 6 do 12 let: Pro 1 dávku stiskněte 1x hlavici spreje. Může se opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně. Přípravek Septabene je kontraindikován u dětí mladších než 6 let. Před prvním použitím přípravku Septabene zmáčkněte několikrát hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky. Pokud sprej nebyl dlouhou dobu používán (například alespoň po dobu 1 týdne), zmáčkněte 1x hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky. Před použitím odstraňte plastové víčko. Otevřete zeširoka ústa, nasměrujte vstřikovací trysku spreje směrem do krku a 1-2krát zmáčkněte jeho hlavici. Během vstřikování zadržte dech. Po každém použití umístěte plastové víčko na hlavici spreje. Pokud je hlavice spreje zmáčknuta jednou, uvolní se 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Děti ve věku do 6 let, protože tato léková forma není vhodná pro tuto věkovou skupinu. Zvláštní upozornění: Přípravek Septabene se nemá používat déle než 7 dní. Pokud po 3 dnech nejsou žádné viditelné známky zlepšení, je třeba poradit se s lékařem. Použití lokálních přípravků, zejména dlouhodobé, může vést k senzibilizaci. V takovém případě je třeba léčbu přerušit a zavést vhodnou terapii. Přípravek Septabene nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů. Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku Septabene s očima. Přípravek nesmí být vdechován. Interakce: Přípravek Septabene se nemá používat současně s jinými antiseptiky. Těhotenství a kojení: Přípravek se během těhotenství nedoporučuje. Není známo, zda se benzydamin-hydrochlorid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo přerušit/odložit léčbu přípravkem Septabene, musí být zohledněn přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu. Nežádoucí účinky: Vzácně se objevili hypersenzitivní reakce, bronchospasmus, kopřivka a fotosenzitivita. Velmi vzácně podráždění ústní sliznice, pocit pálení v ústech. Balení: 30 ml. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Datum poslední revize textu SPC: 29. 9. 2019. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka,d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační číslo: 69/349/15-C.

Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Léčivý přípravek je vydáván bez lékařského předpisu. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel. /zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz; www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty.

Dříve než přípravek předepíšete nebo doporučíte, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC).


 


Název produktu: Möller´s Rybí olej Omega 3
                             Jablko 250ml

Kategorie produktu: doplněk stravy

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

Möller´s Rybí olej Omega 3 Jablko je doplněk stravy ve formě oleje, bohatý na omega-3 mastné kyseliny a vitamin D, který přispívá k normální funkci imunitního systému. Získáván je z jater tresek z chladných vod ostrovů Lofoty.

Obsahové složky
EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce **
DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku *
DHA a vitamin A přispívají k udržení normálního stavu zraku *
Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů
Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Doporučené dávkování: Dospělí a děti od 3 let: 5 ml denně. Ideálně během jídla (pro rychlejší vstřebatelnost účinných látek).

Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg *DHA / **EPA a DHA denně.

Distribuce: u všech distributorů

https://www.mollersomega3.cz/


Název produktu: GERIMAX PLUS 60 tablet
                              Energie na každý den

Kategorie produktu: doplněk stravy

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

GERIMAX PLUS s ženšenem přispívá k:

o Snížení únavy

o Vitalitě a duševní kondici

o Přirozené obranyschopnosti organismu

GERIMAX PLUS v sobě spojuje sílu extraktu ze ženšenu se silou vitaminů a minerálů. Byl vyvinut speciálně pro osoby, které jsou aktivní každý den, chtějí mít vyvážený pracovní a rodinný život. Je doporučován při dlouhodobé, nadměrné psychické a fyzické námaze, při intensivní práci a při stresu. Podporuje přirozenou obranyschopnost organismu.

HOŘČÍK, NIACIN A VITAMINY B6 A B12 přispívají ke snížení vyčerpání a únavy.

Distribuce: u všech distributorů

www.gerimax.cz


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz