RÝMA – KAŽDOROČNÍ PROBLÉMInzertní článek společnosti Johnson & Johnson s.r.o.


S přicházejícím sychravým počasím je čím dál těžší odolávat různým virózám a nachlazení. Rýma je nejčastějším zánětem horních dýchacích cest, každý z nás se s ní setká v průměru alespoň 1x ročně. Častěji se s tímto onemocněním potýkají děti, je dokázáno, že děti ve věku do 5 let až 8krát častěji. Jedná se vlastně o zánět nosních dutin, případně zánět nosní sliznice a přilehlých dutin, proto bývá rýma často označována také jako rhinitida, případně jako rhinosinusitida.

Hlavními příčinami vzniku rýmy jsou viry, a to až z 95 %, méně častěji jsou za vznik rýmy potom odpovědné bakterie. Není vyloučen též mykotický původ, nicméně ten je velice vzácný.

Průběh akutní rhinitidy můžeme rozdělit na několik stádií - stádium suché, které se může projevit únavou, pocity chladu či horka a pálením v nose. Následuje stádium vodnaté sekrece, které se projevuje pocity ucpaného nosu, slzením a huhňavostí. Poslední stádium, které se může, ale nemusí objevit, nazýváme stádiem hutné sekrece.

Rýma bývá často ignorována coby banální problém a mnozí se řídí známým lidovým rčením, že léčená rýma trvá týden, neléčená sedm dní. Málokdo si ale uvědomuje, že může vést k dalším komplikacím, jako je například periorbitální edém či erytrém, popřípadě konjunktivita. Může také dojít k zánětu středouší, který se častěji vyskytuje u dětí. 


Co je to vlastně rýma, jaká jsou její stádia a možné komplikace? Jak na její léčbu?

To vše se dozvíme v přednášce Mgr. Michaely Dobré na téma „Rýma - každoroční problém", která nás provede touto problematikou.

V přednášce se zaměřujeme na léčbu rýmy pomocí léčivých přípravků značky Olynth®.

Čemu bychom měli věnovat pozornost při výběru vhodného léku?

V boji proti příznakům infekce horních cest dýchacích můžeme sáhnout po léčivých přípravcích z řady Olynth® s obsahem xylometazolinu, které zmírňují otok nosní sliznice, pomáhají zbavit se nahromaděných hlenů v nose i vedlejších nosních dutinách a ulehčují dýchání nosem. Rozprašovač vytváří jemný aerosol, který nedráždí nosní sliznici a ani u dětí nevyvolává nepříjemné pocity pálení v nose a nedráždí nosní sliznici.

Na výběr je několik variant. Olynth® 1 mg/ml, označený červenou barvou nabízíme pacientovi, který neudává kromě ucpaného nosu žádné další komplikace. Olynth® HA s obsahem kyseliny hyaluronové* nabídneme pacientovi, který si kromě ucpaného nosu stěžuje na vysušenou nosní sliznici. Fialový Olynth® Plus pak díky léčivé látce dexpanthenol pomáhá ochránit nosní sliznici, která může být vlivem rýmy poškozená a tvoří se na ní drobné ranky. 

Podání léků Olynth® před spaním uvolní dutiny, a přispěje tak ke klidnému spánku bez ucpaného nosu a důkladnému odpočinku, tolik důležitému pro úplné uzdravení. V rámci komplexní léčby je vždy důležitý klidový režim, zvýšený příjem tekutin a strava bohatá na vitamíny, pomůže i zvlhčování vzduchu v místnosti a inhalace.

* ve formě sodné soli


Reklama na léčivé přípravky

Název léčivého přípravku: OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok; OLYNTH® PLUS 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok.

Léčivá látka: xylometazolini hydrochloridum 1,0 mg nebo 0,5 mg a dexpanthenolum 50 mg v 1 ml roztoku. Léková forma: nosní sprej, roztok. Indikace: ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a jako podpůrná léčba při hojení slizničních lézí, k úlevě při vasomotorické rhinitidě (rhinitis vasomotorica), k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. Dávkování: jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle potřeby. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku v přípravku, suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), transsfenoidální hypofysektomie nebo jiný chirurgický zákrok odhalujících tvrdou plenu mozkovou v anamnéze, OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok je kontraindikován u dětí mladších 6 let. OLYNTH® PLUS 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok je kontraindikován u dětí mladších 2 let. Zvláštní upozornění: přípravek může být používán pouze po pečlivém vyhodnocení rizik a přínosů léčby u pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) a dalšími léky, které mohou potenciálně zvyšovat krevní tlak, u pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem, zvláště s glaukomem s úzkým úhlem, se závažnými srdečními a oběhovými onemocněními, s feochromocytomem, s metabolickými poruchami (např. hypertyreózou, diabetem), s porfyrií, s hyperplazií prostaty. Při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí atrofie nosní sliznice. Interakce: je třeba se vyhnout současnému používání přípravku antihypertenzivy, s léky, které mohou zvyšovat krevní tlak. Fertilita, těhotenství a kojení: přípravek nemá být používán během těhotenství a v období kojení. Nežádoucí účinky: hypersenzitivní reakce, pálení a suchost nosní sliznice, kýchání. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Products Limited, Maidenhead, Velká Británie. Registrační číslo: OLYNTH® PLUS 1,0 mg/ml + 50 mg/ml: 69/1001/16-C; OLYNTH® PLUS 0,5 mg/ml + 50 mg/ml: 69/1000/16-C. Datum revize textu: 14.6.2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, tel.: +420 227 012 111.


Název léčivého přípravku: Olynth® HA 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok; Olynth® HA 1 mg/ml nosní sprej, roztok.

Léčivá látka: jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg (0,05%) nebo 1 mg (0,1%). Léková forma: nosní sprej, roztok. Indikace: snížení otoku a zvlhčení nosní sliznice u akutní rýmy, vazomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica), alergické rýmy (rhinitis allergica). Dávkování: Olynth® HA 0,5 mg/ml je určen k léčbě dětí od 2 let do 7 let a Olynth® HA 1 mg/ml je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let. Přípravek se aplikuje podle potřeby, nejvýše však 3x denně 1 dávka do každé nosní dírky. Dávkování závisí na citlivosti pacienta a na klinickém účinku. Olynth® HA 0,5 mg/ml se nesmí používat déle než 3 dny, Olynth® HA 1 mg/ml se nesmí používat déle než 5 dní, pokud není lékařem určeno jinak. Kontraindikace: přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látkou tohoto přípravku. rhinitis sicca, transsfenoidální hypofyzektomie nebo jiný chirurgický výkon odhalujících tvrdou plenu mozkovou v anamnéze, Olynth HA 0,5 mg/ml: děti do 2 let, Olynth HA 1,0 mg/ml: děti do 7 let. Zvláštní upozornění: nosní sprej je možné používat pouze po pečlivém vyhodnocení rizika a prospěšnosti léčby u pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (MAO), nebo kteří ukončili tuto léčbu před méně než dvěma týdny, pacientů léčených dalšími léky s potenciálně hypertenzním účinkem, u pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem, zejména u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem, u pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním (např. ischemická choroba srdeční, hypertenze), s feochromocytomem, s metabolickým onemocněním (např. hypertyreóza, diabetes mellitus), s porfyrií, s hyperplazií prostaty.dlouhodobé používání může vést k reaktivní hyperemii nosní sliznice. U pacientů se syndromem dlouhého QT intervalu léčených xylometazolinem může být zvýšené riziko závažných komorových arytmií. Interakce: současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklických antidepresiv může vést k vzestupu krevního tlaku vzhledem ke kardiovaskulárnímu účinku těchto léků. Těhotenství a kojení: přípravek se v těhotenství nemá používat, ledaže by potenciální přínos léčby pro matky převážil nad možnými riziky pro vyvíjející se plod. Přípravek se nedoporučuje používat během kojení, protože není známo, zda je léčivá látka vylučována do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: pocit pálení na sliznici, sucho v nose, rebound efekt. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Registrační číslo: Olynth® HA 0,5 mg/ml: 69/448/06-C; Olynth® HA 1,0 mg/ml: 69/449/06-C. Datum revize textu: 17.1.2020. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice +420 227 012 111.


Název léčivého přípravku: OLYNTH® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok; OLYNTH® 1 mg/ml nosní sprej, roztok.

Léčivá látka: xylometazolini hydrochloridum. Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg (0,05%) nebo 1,0 mg (0,1%). Léková forma: nosní sprej, roztok. Indikace: symptomatická úleva nazální kongesce spojené s rinitidou různé etiologie, jako jsou alergická rinitida, vazomotorická rinitida, nebo rinitida spojená s infekcemi horních cest dýchacích. Usnadnění uvolnění sekrece u sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rinitidou. Dávkování: léčivý přípravek aplikuje podle potřeby, nejvýše však 3x denně 1 dávka do každé nosní dírky. Délka léčby má být konzultována s lékařem. Kontraindikace: hypersenzivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku, rhinitis sicca, transsfenoidální hypofyzektomie nebo jiný chirurgický výkon odhalujících tvrdou plenu mozkovou v anamnéze, OLYNTH® 0,5 mg/ml: děti do 2 let, OLYNTH® 1 mg/ml: děti do 7 let. Zvláštní upozornění: dlouhodobé používání může vést k reaktivní hyperemii nosní sliznice. Nosní sprej je možné používat pouze po pečlivém vyhodnocení rizika a prospěšnosti léčby u pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (MAO), nebo kteří ukončili tuto léčbu před méně než dvěma týdny a dalšími léky s potenciálně hypertenzním účinkem, u pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem, zejména u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem, se závažným kardiovaskulárním onemocněním (např. ischemická choroba srdeční, hypertenze), s feochromocytomem, s metabolickým onemocněním (např. hypertyreóza, diabetes mellitus), s porfyrií, s hyperplazií prostaty. Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Interakce: studie interakcí nebyly provedeny. Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklických antidepresiv může vést ke zvýšení krevního tlaku vzhledem ke kardiovaskulárnímu účinku těchto léků. Těhotenství a kojení: léčivý přípravek se v těhotenství nemá používat, ledaže by potenciální přínos léčby pro matky převážil nad možnými riziky pro vyvíjející se plod. Léčivý přípravek se nedoporučuje používat během kojení, protože není známo, zda je léčivá látka vylučována do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: pocit pálení na sliznici, sucho v nose, rebound efekt. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Irsko. Registrační číslo: OLYNTH® 0,5 mg/ml: 69/1030/93-B/C; OLYNTH® 1 mg/ml 0,1 %: 69/1030/93-A/C. Datum revize textu: 19.7.2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 - Praha 5 - Jinonice, tel.: +420 227 012 111.

CZ-OL-2000093

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz