REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ MUŽE OD DĚTSTVÍ PO DOSPĚLOSTPlodnost mužů klesá? Ano, mluví se o tom. Co je příčinou tohoto stavu, co je potřeba ohlídat už v dětství?

Urologové dnes sledují malé pacienty co nejdříve, dokonce už od prenatálního věku. V raném období se mohou objevit anatomické poruchy vývoje močové trubice, z nichž nejčastější je hypospadie, tedy její vrozený rozštěp. S daleko větší frekvencí se u chlapců vyskytuje tzv. nesestouplé varle. Řešení tohoto problému je poměrně snadné:

Operační stažení do šourku je třeba udělat brzy, v některých případech laparoskopicky, ideálně od 12 do 18 měsíců věku," říká MUDr. Radim Kočvara, CSc., dětský urolog z 1. LF UK a VFN v Praze. A dodává, že pokud se tento problém nevyřeší před pubertou, hrozí zvýšené nebezpečí malignity.

Dlouhodobá studie přinese výsledky

Někdy je třeba pomoci lepšímu vyzrávání zárodečných buněk hormonální léčbou, a právě Urologická klinika zmíněné nemocnice se věnuje dlouhodobé studii zaměřené na vývoj nesestouplých varlat od raného kojeneckého věku.

Dospívání a dospělost

Dalším významným obdobím je pro mladé muže dospívání. V tomto období se může objevit tzv. varikokéla. Při ní se krev vrací žilami zpět k varleti a tím se jeho žíly v šourku rozšiřují. Týká se to přibližně 15 procent chlapců a operační zákrok kvůli zachování dobré plodnosti je nutný jen u některých z nich - buď v dospívání, anebo později v dospělosti. Operace se provádí v narkóze, obvykle v režimu jednodenní chirurgie. Při dalším sledování je prokázáno, že se stav spermií, a tedy i plodnost obvykle zlepšuje.

Dalším onemocněním může v tomto věku být torze (přetočení) varlete. Tento stav vyžaduje rychlé řešení operací, protože je ohrožena jeho výživa a tím i funkce. Výrazným rizikem je náhlá bolest v šourku nebo v třísle, a také pohmatová bolest; v těchto případech je nutné urgentní vyšetření. Prakticky totéž platí i při nahmatání jakéhokoli útvaru v šourku nebo ve varleti. Nádory varlete jsou naštěstí nepříliš časté, v těchto případech je nutné vážně uvažovat o možnosti zmrazení spermií.

Dospívajícím pacientům se věnují lékaři - urologové, kteří se věnují i andrologii. Je jím například MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., rovněž z Urologické kliniky 1. LF UK. V tomto období se už řeší sexuální dysfunkce, a poměrně velká skupina mužů sem dochází jako „polovina" neplodného páru. 


Urologická klinika 1. LF a VFN získala koncem loňského roku reakreditaci Evropského výboru pro urologii (UEMS), což ji řadí mezi špičku nejen u nás, ale i ve světě.

Získat evropskou akreditaci pro edukaci v oboru urologie nebo dětské urologie znamená kromě poskytnutí velkého objemu detailních informací o pracovišti do robustní žádosti evropského výboru také přijmout komisi, která hodnotí dodržování náročných evropských standardů (guidelines) při poskytování diagnostické a léčebné péče urologických onemocnění našich pacientů. Komise porovnává národní požadavky s evropskými a zaměřuje se na úroveň technologického vybavení pracoviště, které musí být špičkové a musí odpovídat soudobým potřebám lékařské vědy. Součástí akreditace jsou pohovory komise s vedoucími lékaři kliniky ale i s lékaři teprve zařazenými do specializační přípravy, tzv. rezidenty", vysvětluje přednosta Urologické kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.


Co je důvodem neplodnosti

Dr. Zámečník charakterizuje mužskou neplodnost jako možný důsledek některého onemocnění v dětském věku anebo například infekce močových cest způsobené pohlavně přenositelným onemocněním. A dodává, že u velkého procenta mužů je důvodem neplodnosti právě zmíněná varikokéla, někdy i anatomická odchylka penisu nebo erektilní či ejakulatorní sexuální dysfunkce. Nedílnou součástí diagnózy je fyzikální, urologické, hormonální a genetické vyšetření, a informace přinese samozřejmě i opakovaný spermiogram.


Problém v číslech:

1 % chlapců se narodí s nesestouplým varletem

1,5 % má prenatálně potvrzeny vady urogenitálního traktu

15 % dospívajících a dospělých mužů má nějakou formu varikokély, 40 procent mužů z neplodného páru má varikokélu


Na závěr: Alkohol a plodnost?

Souvislost mezi konzumací alkoholu a potížemi s početím je prokázána. Jedno pivo nebo sklenička vína nevadí, při vyšších dávkách už si zaděláváme na problémy. Konzumace více než 25 skleniček týdně zatěžuje játra a ovlivňuje například i kvalitu spermií," tvrdí MUDr. Pavel Otevřel z kliniky Reprofit.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO LÉKY, DOPLŇKY STRAVY A MOŽNÉ REAKCE NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAK SI UŽÍT SLUNCE A NEUŠKODIT KŮŽI? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KOMÁŘI A ŠTÍPANCE O LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH... PŘEDCHÁZEJTE POTÍŽÍM KLOUBNÍHO APARÁTU SVÉHO PSA PRO LÉKY NA E-RECEPT S OBČANKOU ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY V REGISTRAČNÍM PROCESU NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ KVĚTNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 6-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA II. NOVÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ PRO ADAPTOGEN ŽENŠEN ČEŠI PŘI OPALOVÁNÍ STÁLE CHYBUJÍ COVID -19 A PRACOVNÍ PRÁVO JAK ZMĚNILA PANDEMIE NÁHLED NA KLINICKOU MEDICÍNU ZÁNĚTLIVÝ MULTISYSTÉMOVÝ SYNDROM A INFEKCE SARS-COV-2 U DĚTÍ ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM

RELAX

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SÉRA PROTI OČNÍM VÁČKŮM ACM - EXPERTNÍ OCHRANA POKOŽKY NA LÉTO OMLAZENÍ BEZ JEHLY A SKALPELU SOUTĚŽ O BIO-AKTIVNÍ INCA COLLAGEN ROZHOVOR s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem JAK POMOCI OČÍM UNAVENÝM OD MODRÉHO SVĚTLA? JAK PEČOVALY ČEŠKY O SVŮJ VZHLED V NOUZOVÉM STAVU? SIRUPY, KAM SE PODÍVÁŠ LÉKOVÉ INTERAKCE - doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz