POSTAVENÍ KOMBINOVANÝCH PŘÍPRAVKŮ V SYMPTOMATICKÉ LÉČBĚ CHŘIPKY A NACHLAZENÍPharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno

Chřipka=influenza se vyskytuje celosvětově, ročně onemocní přibližně 10 až 15 procent populace. Typicky probíhá v epidemiích, ke kterým většinou dochází v chladném období roku. V Evropě vzniká obvykle na počátku kalendářního roku a trvá zpravidla 4 až 8 týdnů. Vstupní branou infekce je výstelka nosohltanu a výjimečně i oční spojivky, postihuje převážně dýchací cesty (dráždivý kašel) a má výrazné celkové příznaky (horečka, bolesti svalů, kloubů, hlavy). Patologické změny při chřipce probíhají především v HCD, viry těžce poškozují řasinkový epitel dýchacích cest, a tím usnadňují průnik bakterií do dolní části respiračního traktu. Bakteriální komplikace jsou časté u rizikových skupin obyvatel (školáci, dospívající, senioři a osoby postižené závažným onemocněním).

Inkubační doba je několik hodin až 5 dní, obvykle 1-3 dny. Vzhledem k tomu, že má chřipkový virus schopnost vydržet aktivní po určitou dobu i mimo hostitelský organismus, je možné se nakazit z předmětů, které jsou potřísněny sekrety nemocného.

Proti nejčastějším typům chřipky lze použít očkování.


V roce 2018 si připomínáme nejen 100 let od vzniku naší republiky, ale také 100 let od chřipkové pandemie 1918, která je známa pod označením „Španělská chřipka". Tato pandemie je největší zdokumentovanou chřipkovou pandemií v novodobé historii, během devíti měsíců trvání pandemie (v letech 1918-1919) zemřelo na celém světě 50 až 100 milionů osob, což je více, než činí počet obětí celé 1. světové války.

Dopad této necelý rok trvající pandemie (hlavní vlna) je devastující i při porovnání např. s důsledky infekce HIV, kdy za posledních 36 let je evidováno celkem 37 milionů osob zemřelých na AIDS.

V letošním roce si též připomínáme 50 let od další chřipkové pandemie, která svět postihla v roce 1968 (resp. v letech 1968-1969) a je známa pod označením „Hongkongská chřipka". Její dopad byl již podstatně méně devastující, odhady uvádí přibližně 1 milion zemřelých.

Zdroj: SZÚ, Chřipkové pandemie 1918 a 1968


Respirační infekce (akutní respirační infekce) jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Jsou snadno přenosné, výskyt řady z nich má sezónní ráz. Mohou být způsobena řadou virů. Vzhledem k množství původců nezabraňuje prodělání onemocnění opakování podobného infektu.

„Commoncold" - nachlazení je označením pro mírné virové infekce postihující sliznice horních cest dýchacích. Nachlazení je obvykle lehce probíhající onemocnění, ovšem u oslabených jedinců se mohou vyskytnout další komplikace.

Často se respirační viróza nesprávně označuje jako chřipka. Mimo chřipkovou epidemii lze virus chřipky ojediněle izolovat při sporadických onemocněních horních dýchacích cest. Odlišení těchto sporadických onemocnění od ostatních virových akutních respiračních infekcí je však možné pouze laboratorními testy.

Symptomy vyskytující se u chřipky a nachlazení

 

LÉČBA U CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

Režimová opatření

 • dostatečný přívod tekutin
 • zajistit vlhkost vdechovaného vzduchu
 • odpočinek, lehká strava doplněná o vitamíny

Symptomatická léčba

 • Antipyretika, analgetika
 • Mukolytika, antitusika
 • Dekongestiva
 • Desinficia

POZOR! ATB léčba - indikována pouze při klinickém obrazu bakteriální infekce!

Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převládajících příznaků.

 • Teplota a bolest - antipyretika, analgetika.
 • Bolest v krku - protizánětlivá léčiva, antiseptika.
 • Rýma - dekongestiva, zvlhčování nosní sliznice.
 • Dráždivý kašel - antitusika bez tlumivého vlivu na dýchací systém.
 • Produktivní kašel - expektorancia a mukolytika. 

HOREČKA

Antipyretika se obvykle doporučují podávat při horečce vyšší než 38,5°C. Antipyretika mezi sebou nekombinujeme, vybíráme dle indikací a kontraindikací, zachováváme minimální odstup mezi jednotlivými dávkami, v rámci léčby je nutné zajistit dostatečnou hydrataci. Analgetika-antipyretika jsou efektivní při snižování horečky a ovlivnění bolestivých symptomů (bolest hlavy, svalů a kloubů), nemají efekt na další příznaky spojené s nachlazením a nemají žádný vliv na závažnost, nebo trvání nemocí z nachlazení.

BOLEST V KRKU

Bolest v krku je provázená zarudnutím, otokem, škrábáním, pálením, chrapotem nebo potížemi při polykání. Symptomatická léčba bolesti v krku je indikována jako samostatná léčba u zánětlivých onemocnění primárně virové etiologie.

Protizánětlivá léčiva: lokální protizánětlivá léčiva se řadí mezi nesteroidní antiflogistika.  Klinické použití protizánětlivých léčiv je dáno především lékovou formou, ve které je účinná látka obsažená. Bukální tablety, pastilky a roztoky se používají u zánětlivých afekcí dutiny ústní a hltanu, doprovázených zarudnutím, otokem a bolestí. Zánět můžeme ovlivnit podáním lokálně působících přípravků s obsahem benzydaminu nebo flurbiprofenu.

Antiseptika: desinfekční látky s dostatečně nízkou toxicitou vůči buňkám hostitele, mají nespecifický bakteriostatický účinek, některé působí i proti kvasinkám a některým virům (jod a jeho deriváty, amylmetakresol, dichlorobenzenmethanol, benzoxon, benzalkonium, chlorhexidinaj.)

RÝMA

Akutní rinitida je typickým projevem běžného nachlazení, u chřipky není běžná a vyskytuje se sekundárně, až jako následek superinfekce. Na začátku bývá suché stádium s nepříjemným pálením a suchostí v nose a nosohltanu, po 12 - 24 hodinách se obvykle rozvine katarální stádium s vodnatou nebo hlenovitou sekrecí. Dezintegrace respiračního epitelu a porucha mukociliárního transportu zpřístupní nosní sliznice bakteriální superinfekci pyogenními mikroby. Katarální změny sliznic postihují v menší míře i vedlejší nosní dutiny hlavně u dětí.

Symptomatická terapie využívá dekongestiv se sympatomimetickou aktivitou, snižuje překrvení a otok nosní sliznice s rychlým a výrazným nástupem účinku (nafazolin, oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin, phenylephrin, pseudoefedrin a efedrin).

Dlouhodobá aplikace sympatomimetik může však vést ke zduření nosní sliznice s významným zhoršením ucpání (obstrukce) nosní dutiny vedoucí až k rozvoji rhinitis medicamentosa. Není proto vhodné tyto léky podávat déle než jeden týden bez vědomí lékaře. U malých dětí (do 1 roku věku) není vhodná aplikace přesahující 3 dny bez souhlasu lékaře.

Zdravotnické prostředky ovlivňující symptomaticky rýmu zahrnují solné roztoky - isotonické a hypertonické. Zvlhčují nosní sliznici, čistí a uvolňují dýchací cesty. Obsah minerálů a stopových prvků přispívá k regeneraci, prokrvení a obranyschopnosti nosní sliznice.

KOMBINOVANÉ PŘÍPRAVKY V SYMPTOMATICKÉ LÉČBĚ CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

Kombinované přípravky obsahují vedle hlavní účinné látky ze skupiny analgetik - antipyretik (ve většině případů paracetamol, ibuprofen a ASA) i další účinné látky z různých farmakologických skupin. V kombinovaných přípravcích se objevují nejčastěji sympatomimetika (fenylefrin, pseudoefedrin), antitusika a expektorancia (kodein, dextrometorfan, guaifenezin, terpin), vitamin C, kofein, analgetika (propyfenazon) a antihistaminika (chlorfenamin). Většina kombinovaných přípravků jsou volně prodejné léky, přípravky s obsahem pseudoefedrinu jsou v režimu volně prodejný lék s omezením, přípravky obsahující kodein jsou na lékařský předpis.

Přípravky obsahující více účinných látek jsou pro pacienty výhodou, neboť zvyšují efektivnost léčby a compliance pacienta. Při výběru a doporučování kombinovaných přípravků, musí lékárník upozornit na riziko duplicitního použití dalších analgetik-antipyretik, antitusik a expektorancií.

Kombinované přípravky obecně nejsou vhodné pro děti, těhotné, kojící a polymorbidní osoby.

Riziko lékových interakcí narůstá s počtem dalších léků, které pacient užívá. 

Doporučené postupy


KDY KONTAKTOVAT LÉKAŘE?

 • U novorozenců a kojenců
 • Když horečka přesahuje 41 °C a neklasá, nebo je dlouhodobě nad 38 °C
 • U dlouhodobého kašle, expektorance hustého sputa, bolesti na průduškách a dušnosti
 • Při bolesti ledvin
 • Při bolesti ucha, jednostranné výrazné bolesti vkrku, u bolesti nebo obtížích spolykáním a příjmem stravy
 • Když symptomatická léčba nepřináší úlevu a projevy se zhoršují

Závěr

Lékárna by v případě pacientů s onemocněním dýchacích cest měla plnit funkci pracoviště, které na jedné straně poradí se samoléčbou při nezávažných projevech tohoto onemocnění, a na druhé straně rozezná nebezpečí prognosticky závažných onemocnění dýchacích cest, které je nutné léčit pod lékařským dohledem. V případě rozhodovacího procesu, kdy lékárník doporučuje přípravek na symptomatickou léčbu nachlazení a chřipky je nutné, aby ke konkrétnímu pacientovi směřoval konkrétní lék, který zohlední jeho aktuální zdravotní stav, věk, přidružené diagnózy a další užívané léky. 


firemní prezentace

TANTOGRIP®: Rychleji do akce z chřipky i nachlazení! NOVINKA ve dvou příchutích - citrón a pomeranč.

Nápoj je rozpustný jak v teplé, tak i studené vodě.

Ulevuje od příznaků chřipky i nachlazení do 20 minut.

Vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let.

Doba použitelnosti 3 roky.

Obsahuje paracetamol (600 mg) a fenylefrin (20 mg). 

 TANTOGRIP® CITRÓN, POMERANČ
S: Paracetamolum 600 mg a Phenylephrinihydrochloridum 10 mg v 1 sáčku prášku pro perorální roztok.
I: Zmírnění příznaků akutního zánětu horních cest dýchacích a chřipky, včetně úlevy od bolesti různých částí těla, bolesti v krku, bolesti hlavy, kongesce nosní sliznice a ke snížení horečky.
KI: Hypersenzitivita na paracetamol a fenylefrin nebo na kteroukoli pomocnou látku, závažná ischemická choroba srdeční nebo kardiovaskulární poruchy, hypertenze, hypertyreóza, pacienti, kteří užívají nebo během posledních dvou týdnů užívali inhibitory monoaminooxidázy,      současná léčba jinými sympatomimetiky včetně nosních nebo očních dekongestantů.
ZU: Opatrnost při podávání pacientům s Raynaudovým syndromem, diabetes mellitus,glaukomem s uzavřeným úhlem, hypertrofií prostaty a se závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater.Pacienty je třeba upozornit, aby současně neužívali jiné přípravky s paracetamolem. Během užívání se nesmí požívat alkohol. Obsahuje sacharózu a glukózu.
NÚ: Bolest hlavy, palpitace, hypertenze, hypersensitivní reakce.
IT: Induktory jaterních mikrozomálních enzymů, jako jsou alkohol, barbituráty, IMAO a tricyklická antidepresiva, mohou zvýšit hepatotoxicitu paracetamolu. Inhibitory monoaminooxidázy (včetně moklobemidu) mohou vyvolat hypertenzní krizi, sympatomimetické aminy mohou zvýšit riziko nežádoucích kardiovaskulárních účinků. Fenylefrin může snížit účinnost betablokátorů a antihypertenziv, digoxin a srdeční glykosidy mohou zvýšit riziko nepravidelného srdečního tepu nebo srdečního infarktu.
TL: Přípravky by neměly být užívány v období těhotenství a kojení
D: Dospělí a dospívající od 12 let 1 sáček po 4-6 hodinách, maximálně 4 sáčky během 24 hodin rozpustit ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody.
B: Sáčky 10.
Datum poslední revize textu SPC: 8.9.2017
Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).
 

ilustrační foto v úvodu: Created by Freepik

Zpět