PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍPočet dětí se specifickými potížemi, které ovlivňují plnění jejich školních povinností, se stále zvyšuje. Tyto poruchy v chování se projevují u dětí napříč celým spektrem škály inteligenčního kvocientu. Často dokonce může jít o jedince, kteří mají nadprůměrné IQ. Potíže s koncentrací a plněním studijních požadavků má až 36 % dětí. Přitom je schopnost zpracovávat informace či chápat požadavky rodičů i učitelů nezbytnou podmínkou pro správný rozvoj a fungování dětí a dospívajících v budoucím životě. Přesto každé až páté dítě potřebuje v procesu vzdělávání individuální přístup.

Mezi nejčastější problémy patří:

  • Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie aj.)
  • Poruchy rozvoje řeči (předškolní a mladší školní věk - mluvení v pozdním věku, vynechávání koncovek aj.)
  • Hyperkinetické poruchy 1 (poruchy pozornosti s hyperaktivitou - chyby z nepozornosti, malé soustředění, nedokončování úloh, zapomínání úkolů, nadměrná pohybová aktivita, aj.)

VÍCENENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY U PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ

Nervový systém člověka obsahuje, hned po tukových tkáních, nejvyšší koncentrace lipidů, které tvoří až 60 % suché hmoty centrálního nervového systému. Díky mastným kyselinám rostou a zrají neurony a vytváří se nová synaptická spojení. Polynenasycená omega-3 mastná kyselina DHA tvoří důležitou stavební složku nervových tkání, zejména buněčných membrán neuronů. EPA, další významná vícenenasycená mastná kyselina, stabilizuje přítomnost DHA v membránách nervových buněk. Snížené množství DHA v buněčných membránách a v krevním séru bylo zjištěno u osob s ADHD, dyslexií nebo psychickými poruchami. V posledních letech jsou omega-3 mastné kyseliny oblastí zájmu právě psychiatrického a neurologického výzkumu.2,3  

Řada studií naznačuje, že poruchy metabolismu omega-3 mastných kyselin mohou souviset s výskytem poruch učení, poruch nálad a chování.3,4


Na vrcholu metabolického řetězce mastných kyselin omega-3 a omega-6 jsou ALA (kyselina alfa-linolenová) a LA (kyselina linolová). Obě musí náš organismus získávat ze stravy. V procesu metabolismu mastných kyselin přetváří organismus ALA a LA na další, vícenenasycené druhy: EPA (kys. eikosapentaneovou), DHA (kys. dokosahexaenovou) a GLA (kys. gama-linolenovou). Omega-3 DHA je důležitá jako stavební prvek, omega-3 EPA plní regulační roli pro správnou funkci nervového systému. Zdrojem EPA a DHA jsou hlavně tučné mořské ryby. Omega-6 GLA, která se nachází v olejích ze semen rostlin, například v pupalkovém či brutnákovém oleji, inhibuje zánětlivé procesy v nervových buňkách. 


Příčiny sníženého množství vícenenasycených mastných kyselin (PUFA) v buněčných membránách:

1. Nízký příjem ve stravě, zejména díky nedostatečné konzumaci tučných mořských ryb. Strava v mnoha evropských zemích nezaručuje dostatečný přísun omega-3 mastných kyselin. Příčinami jsou i způsob zpracovávání a konzervace potravin, ve snaze zajistit jejich dlouhodobou trvanlivost.

„Mastné kyseliny omega 3 a omega 6 patří mezi esenciální, tedy pro náš organismus nepostradatelné. Aby byl jejich účinek co nejlepší, je důležitá rovnováha mezi omeg-6 a omega-3. Pokud bude v naší stravě převažovat podíl omega-6 mastných kyselin, můžeme si přivodit zdravotní potíže", říká dietoložka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.*

Podle dlouhodobého monitoringu Státního zdravotního ústavu, převládá i ve stravě Čechů špatný poměr tuků s mastnými kyselinami (omega 6 : omega 3).**

2. Porucha činnosti enzymů účastnících se látkové přeměny PUFA (zejména delta-6-desaturázy)

3. Zrychlený metabolismus a ztráta PUFA způsobená zvýšenou aktivitou enzymu fosfolipáza A2, který zodpovídá za uvolňování kyselin omega-3 DHA a omega-6 AA (kys. arachidonová) z buněčných membrán nervových buněk.5

CO UKAZUJÍ STUDIE? 

Přestože byl u dětí s příznaky ADHD pozorován nedostatek DHA, její podávání nepřineslo očekávané zlepšení.6 Podávání omega-3 DHA nemělo vliv ani na poznávací funkce u dětí zdravých.7 Pokud byla ale podána DHA ve spojení s jinými mastnými kyselinami, došlo k mírnému zlepšení u dětí s poruchami chování a pozornosti.3 Podávání mastných kyselin se značnou převahou kyseliny omega-3 EPA přináší pozitivní výsledky u dětí s příznaky ADHD, s poruchami učení a s poruchami chování. 4,8

Volba vhodného přípravku pohledem lékárníka v ukázce z Educomm.cz

SPRÁVNÝ POMĚR JE ZÁKLADEM ZDRAVÍ 

Kombinace omega-3 a omega-6 zajišťuje jejich vyvážené využití v metabolických drahách mastných kyselin. Poměr příjmu omega-6 a omega-3 ve stravě by měl být optimální, ideálně 5 : 1. Z důvodu vysokého příjmu omega-6 a příliš nízké konzumaci ryb, převažují v naší stravě omega-6 mastné kyseliny (15 až 20 : 1). Když v našem jídelníčku převládají omega-6 mastné kyseliny, omezují svým nadbytkem přeměnu omega-3 tím, že „využijí" pro sebe enzymy důležité pro metabolismus omega-3 mastných kyselin. Metabolické dráhy mastných kyselin jsou rovněž citlivé na vlivy okolního prostředí, jako je například stres, infekce a vysoký obsah nasycených tuků ve stravě. Tyto jevy jsou obecně stále častější, což se projevuje nejen v nárůstu tzv. civilizačních chorob, ale také ve zvyšujícím se procentu poruch chování a poruch učení u mladší populace.

-red-

*https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Neni-omega-3-jako-omega-6.-Jaka-je-spravna-rovnovaha-zdravych-tuku
**http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/spravny-pomer-tuku-omega-6-omega3-v-diete-omezuje-zanety-v

Proč je klinické zlepšení viditelné po podání kyseliny omega-3 EPA, a nikoli omega-3 DHA? 

PUFA se mohou podílet na preventivním působení proti rozvoji některých psychických poruch (deprese, ADHD, některé demence a další poruchy). Navíc, pokud jsou podávány s některými psychofarmaky, mohou působit aditivně, a tak zlepšovat efekt farmakoterapie.3 Protože omega-3 DHA je nejčetnější mastnou kyselinou v nervových tkáních a její nízké hladiny byly detekovány u osob s ADHD, dyslexií nebo psychickými poruchami, dalo by se předpokládat, že se její suplementací docílí zlepšení stavu pacientů s uvedenými potížemi. Studie, kde byla podávána DHA nebo kombinace mastných kyselin s převahou omega-3 DHA, nepřinesly však očekávané výsledky.6  Vyplývá to ze skutečnosti, že za deficitem není jen menší příjem a produkce omega-3 DHA (a omega-6 AA), ale i jejich zrychlené uvolňování z membrán nervových buněk díky enzymu fosfolipáza A2.5 Podávání omega-3 EPA přináší výrazné zlepšení, protože EPA snižuje aktivitu fosfolipázy A2 a zpomaluje uvolňování DHA z membrán nervových buněk mozku. EPA se v procesu metabolismu může rovněž přeměnit na omega-3 DHA. Enzym fosfolipáza A2 uvolňuje strukturální mastné kyseliny omega-3 DHA a omega-6 AA z buněčných membrán. EPA plní vyrovnávací úlohu - pomáhá udržet strukturální mastné kyseliny na příslušném místě. Pokud je potřeba, může být EPA snadno přeměněna na DHA a odehrát strukturální roli, ale naopak DHA nemůže být přeměněna zpět na EPA. EPA zpomaluje uvolňování strukturálních mastných kyselin z buněčných membrán nervových buněk a podporuje správnou činnost mozku. 

Zdroje:

1. Paclt Ivo: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Grada, 2007

2. Jirák R., Zeman M. Vliv omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin na psychické poruchy. Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 8, pp. 420-426.

3. Richardson AJ, Puri BK. A randomized double-blind, placebo-controlled study of the effects of supplementation with highly unsaturated fatty acids on ADHD-related symptoms in children with specific learning difficulties. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2002; 26: 233-239.

4. Portwood M. M „The role of dietary fatty acids in children's behaviour and learning" Nutrition and Health. 2006; 18: 233-247.

5. Green, K. N., Martinez-Coria, H., Khashwji, H. et al.: Dietary docosahexaenoic acid and docosapentaenoic acid ameliorace anuloid-beta and tau patology via a mechanism involving presenilin 1 levels. The Journal of Neuroscience, 27, 2007, 17, pp. 4385-4395.

6. Hirayama S, Hamazaki T, Terasawa K. The effect of docosahexaenoic acid-containing food administration on symptoms of attention-deficit/ hyperactivity disorder - a placebo-controlled, double-blind study. Eur J Clin Nutrition 2004; 58: 467-473.

7. Ryan AS, Nelson EB. Assessing the Effect of  Docosahexaenoic Acid on Cognitive Functions in Healthy Preschool Children: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study. Clin Paediatr 2008; 47(4), 355-362.

8. Sinn N, Bryan J. Eff ect of Supplementation with Polyunsaturated Fatty Acids and Micronutrients on Learning and Behavior Problems Associated with Child ADHD. J Dev Behav Pediatr. 2007; 28: 82-91.


Firemní prezentace

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen
Herbisland
Herbion
Nalgesin
Nové vinařství Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

ZDRAVOTNÍCI POTŘEBUJÍ POŘÁDNOU PORCI ENERGIE JAK PATOGENNÍ BAKTERIE HELICOBACTER PYLORI VYVOLÁVÁ RAKOVINU ŽALUDKU? POSILNĚTE SI IMUNITU A DODEJTE TĚLU VÝŽIVU, KTEROU POTŘEBUJE KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: VLHKÝ KAŠEL POZVÁNKA DO PORTÁLU EDUCOMM CO VÍME A NEVÍME O MIGRÉNĚ? LÉKAŘI NABÍZÍ POMOC SE SAMOVYŠETŘENÍM PORUCHY ČICHU V SOUVISLOSTI S COVIDEM-19 ATOPICKÝ EKZÉM: HLEDEJME SPRÁVNÉ INFORMACE NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: BOLEST ZUBŮ FARMAKOLOG MUDR. JAN STROJIL, PH.D.: O MEDIKACI V TĚHOTENSTVÍ STAŘÍ, NEMOCNÍ A COVID: DĚSÍ JE JEN MÉDIA? ERDOSTEIN – JEDNO Z DOPORUČENÍ LÉČBY SYMPTOMŮ PROVÁZEJÍCÍCH COVID-19 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 11-2020 KNIŽNÍ NOVINKY PNEUMOKOK K ZDRAVÉMU STÁRNUTÍ NEPATŘÍ TOP 5 ČLÁNKŮ ŘÍJNA 2020 SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY JAK PŘISPĚT K POSÍLENÍ IMUNITY A PREVENCI CHRONICKÝCH ZÁNĚTŮ V TĚLE NEJEN NA PODZIM POZOR NA VÝŽIVU NAŠICH SENIORŮ – A TO NEJEN V DOBĚ PANDEMIE VYBRANÉ OTÁZKY SPOJENÉ S POSLEDNÍ NOVELIZACÍ ZÁKONÍKU PRÁCE BĚŽÍ NA 200 KLINICKÝCH STUDIÍ POTENCIÁLNÍCH LÉČIV

RELAX

OČI A KORONAVIRUS KDYŽ SE TESTUJE TEST PANDEMIE COVID-19 A JEJÍ VLIV NA SEXUALITU ČECHŮ SOUTĚŽ S VYDAVATELSTVÍM GRADA VÝZVA: O sérologické prospektivní studii na přítomnost protilátek SARS -CoV-2 s garantem, prof. MUDr. Vojtěchem Thonem, Ph.D. INVAZE POKRAČUJÍ: DO ROKU 2050 BUDE NEPŮVODNÍCH DRUHŮ O TŘETINU VÍCE V BOJI PROTI VIRŮM POMOHOU HOUBY I VÝTAŽKY Z PUPENŮ OTESTUJTE MÍRU RIZIKA ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI SVÝCH NOHOU CVIKY ZA TÁROU NEJEN PROTI BOLESTI ZAD UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz