NOVÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ PRO ADAPTOGEN ŽENŠENŽenšen pravý a jeho účinky

Ženšen se používá již více než 5 000 let a pravděpodobně je jednou z nejuznávanějších rostlin v tradiční medicíně. Hraje hlavní roli v oblasti bylinných přípravků používaných ve zdravotnictví. Ženšen se používá k posílení duševních a fyzických schopností, v případech slabosti, vyčerpání, únavy a ztráty koncentrace, ale také během rekonvalescence. Je to bylina s dlouhodobým energetickým efektem. Také byl prokázán jeho pozitivní účinek na imunitní systém. V současné době se v Evropské unii schvalují 3 nová zdravotní tvrzení týkající se ženšenu ve spojení s imunitou (3930, 3672 a 2670).

Přestože bylo s ženšenem provedeno mnoho vědeckých studií, řada z nich proběhla bez kontrolních skupin, nebo byly prováděny s extrakty, které nabyly standardizované. Některé studie, například studie na produktu Gerimax, se ale provádějí se standardizovaným extraktem, proto jsou jejich výsledky spolehlivější a snáze srovnatelné. Přípravek Gerimax obsahuje standardizovaný ženšenový extrakt GGE Panax ginseng CA Meyer. Panax ženšen je kategorizován jako adaptogen, což je přírodní látka, která má účinky na nervový systém a zlepšuje schopnost překonat stresové stavy. Ženšen pomáhá zlepšovat schopnost překonávat únavu a stres, pomáhá zlepšovat paměť, koncentraci a výkon. Ženšenové doplňky stravy Gerimax navíc obsahují vitaminy a minerály, které potencují účinky ženšenu v mnoha oblastech, jako je únava, mentální výkon, kognitivní funkce a imunitní systém.

Z historie

Ženšen se používá již více než 5 000 let a je pravděpodobně nejrozšířenější rostlinou používanou v tradiční medicíně. Jméno Panax pocházející z řeckého slova Panacea neboli „vše uzdravení". Účinnost ženšenu byla známa v západní části světa již v 18. století. Samotné studium ženšenu má dlouhou historii.2 Globálně existuje 11 druhů, z nichž některé jsou asijské, zejména Panax ginseng C.A. Meyer známý jako korejský nebo asijský ženšen. P. ginseng C.A. Meyer je považován za nejcennější rostlinu z bylin. O tvaru kořene se říká, že se podobá tvaru lidského těla. Jeho vzhled jasně naznačuje, že nebude prospěšný jen pro jednu část, ale bude působit jako tonikum pro celé tělo. Jeho pět prstovitých listů má připomínat lidskou ruku (nebo pět elementů, se kterými také hodně pracuje právě východní medicína). Výzkum účinků ženšenu se zpočátku zaměřoval na jeho schopnosti zvýšit mentální a fyzickou kapacitu. V dnešní době je jeho popularita způsobena objevenými adaptogenními vlastnostmi.3 Kořen obsahuje komplexní směs triterpenoidních glykosidů zvaných "ginsenosidy", z nichž mnohé se navzájem ovlivňují. Bylo identifikováno až 150 různých ginsenosidů.4 Čínští lékaři ho považují za všelék, všemocný nebo univerzální lék, který zlepšuje všechna onemocnění, i když toto nelze prokázat.

Ženšen pravý

  • Čeleď: Aralkovité
  • Vzhled: Kořen připomíná tvarem lidskou postavu, odtud jeho jméno v čínštině. Vytrvalá vzpřímená bylina dorůstající výšky 30 - 60 cm. Nadzemní část rostliny každoročně na zimu odumírá. Z vrcholu lodyhy vyrůstá v přeslenu 3 až 7 dlouze řapíkatých, dlanitě složených listů skládajících se ze 3 - 5 lístků. Květy jsou drobné (asi 3 mm), zelenobílé. Plodem je červená, šťavnatá, zploštěle kulovitá, asi 7 mm dlouhá peckovice obsahující 1-3 semena. Nachází se v horských oblastech Číny, Japonska, Koreje a Ruska. Nyní je ve volné přírodě extrémně vzácný. Pěstuje se v Koreji, Číně a Japonsku na export. 
  • Nejčastěji se používá: Kořen, obvykle ze čtyř až pětiletých rostlin.
  • Aktivní složky: Triterpenoidní saponiny běžně označované jako ginsenosidy.
  • Léčivé účinky: Stimulant CNS a reprodukčního systému, adaptogen, stimulant pod stresovým napětím, imunitní modulant 5

Aktivní složky

Biologicky aktivní složky ženšenu Panax jsou komplexní směsí triterpenoidních saponinů, známých jako ginsenosidy, z nichž 150 různých ginsenosidů bylo identifikováno pomocí chromatografie na tenké vrstvě (TLC) a extrakcí methanolem.4 Kořen obsahuje 2-3 % ginsenosidů, z nichž jsou Rg1, Rg2, Rc, Rd, Rb1, Rb2 a Re kvantitativně nejdůležitější.6

Názvosloví ginsenosidů je označeno Rx, kde x představuje hodnotu retenčního faktoru (Rf) ze sekvence skvrn na chromatografii na tenké vrstvě (TLC) zdola nahoru. Dva hlavní podtypy ginsenosidů protopanaxadiolu a protopanaxatriolu jsou klasifikovány podle uspořádání a počtu zbytků cukru (glukózy, ramnózy, xylózy a arabinózy) na ginsenosidu. Rb1, Rb2, Rc a Rd jsou příklady protopanaxadiolových ginsenosidů. Re, Rf, Rg1 a Rg2 jsou příklady protopanaxatriolů.6

Účinek ženšenu

Panax ginseng se používá jako profylaktický a regenerační prostředek pro posílení duševních a fyzických schopností, v případě slabosti, vyčerpání, únavy a ztráty koncentrace a během rekonvalescence. Hlavními aktivními složkami ženšenu jsou ginsenosidy, u kterých bylo prokázáno, že mají řadu příznivých účinků. Za nejhojnější se považují ginsenosidy Rbl, Rb2, Rc, Rd, Rf, Rg1 a Rg2, Rbl, Rb2 a Rg1.5 Ukázalo se, že jednotlivé ginsenosidy vyvolávají ve stejné tkáni několik účinků, a proto je celková aktivita byliny komplexní. Ženšen má stimulační i inhibiční účinky na centrální nervový systém (CNS) a může modulovat neurotransmise.2

Adaptogen

Panax ginseng je často označován jako adaptogen, což znamená, že má různé účinky a efekty na tělo, které podporují nespecifickou odolnost vůči biochemickým a fyzickým stresorům, zlepšují vitalitu a dlouhověkost a zvyšují mentální kapacitu. Adaptogeny jsou přírodní látky, které zlepšují schopnost překonat stresové podmínky. Jako příklad pomáhají zlepšovat schopnost překonávat únavu a stres, pomáhají zlepšovat paměť, koncentraci a výkon. Předpokládá se, že adaptogenní vlastnosti ženšenu jsou způsobeny jeho účinky na osu hypothalamicko-hypofyzární-nadledvinky, což má za následek zvýšení plazmatických hladin kortikotropinu a kortikosteroidů. Kortikotropin i kortikosteroidy se podílejí na celé řadě fyziologických procesů, včetně stresové reakce a imunitní odpovědi.


Termín adaptogen byl zaveden do vědecké literatury ruským toxikologem Nikolaym Lazarevem v roce 1957.

Týká se látek, které ve stresu zvyšují „stav nespecifické rezistence".

Jeho koncept byl založen na Hans Selyeově teorii stresu a obecném adaptačním syndromu, který má 3 fáze: poplachová fáze, fáze odporu a fáze vyčerpání.3


 

Studie Gerimax - imunitní systém

U infekcí způsobených intracelulárními mikroorganismy jako jsou mykobakterie a parazity Leishmania, a také u některých extracelulárních chronických infekcí způsobených Pseudomonas aeruginosa, je žádoucí odpověď Th1 aktivací makrofágů. Několik studií naznačuje, že taková reakce je spojena s lepším zotavením z infekce, zlepšeným průběhem chronické infekce a vyšší mírou přežití. Reakce Th1 zvyšuje produkci interferonu-g (IFN-g) a interleukinu-12 (IL-12) /pozn. Interleukiny jsou skupina cytokinů, které se podílejí na regulaci imunitních dějů/, zatímco produkce interleukinu-10 (IL-10) je snížena. Tato studie ukázala, že ženšenová modulace vede k vyšší produkci IL-12. Zvýšená produkce IL-12 by mohla vyvolat silnější Th1 reakci, což by vedlo k lepší ochraně před infekcí různými patogeny.7

 

Vitaminy a minerály obsažené v doplňku stravy Gerimax

Doplněk stravy Gerimax obsahuje vitaminy a minerály, které podporují účinek ženšenu v mnoha oblastech, jako je únava, mentální výkon, kognitivní funkce a imunitní systém. Účinek vitamínů a minerálních látek je dobře zdokumentován a schválen Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Jako příklad uvádíme následující vitaminy a minerály, které podporují účinek ženšenu:

Kyselina listová, železo, hořčík, niacin, kyselina pantothenová, riboflavin, vitamin B12, B6, vitamin C hrají důležitou roli při snižování vyčerpání a únavy.

Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu duševnímu výkonu. 

Měď, kyselina listová, železo, selen, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, vitamin D a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.

Jak je to s bezpečností a doporučeným příjmem ženšenu pro lidský organismu, vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek z Centra výzkumu chorob srdce a cév při Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze:

„Dávky používané v klinických studiích se pohybují mezi 40-400 mg ženšenu na osobu a den. Tedy i dávka 400 mg extraktu na den je zcela bezpečná. Rizikové, ale jen pro některé osoby, jsou dávky až od 3 gramů tedy 3000 mg ženšenu denně po dobu několika měsíců. Optimální dávkování ženšenu z hlediska zdravotního přínosu i z hlediska financí je 100-200 mg extraktu na den, což odpovídá 0,2 - 0,4 g sušeného kořene denně, nebo také 4-8 mg ginsenosidů denně."


REDAKČNÍ TIP:

V průběhu libereckého kongresu HealthComm Professional zazněla přednáška RNDr. Pavla Suchánka: Ženšen pravý-jeden z nejúčinnějších adaptogenů, jejíž natočenou verzi můžete zhlédnout nyní ve formě video přednášky na educomm.cz.


GERIMAX PLUS   S ženšenem

Energie na každý den


Hořčík, niacin a vitaminy B6 a B12 přispívají ke snížení vyčerpání a únavy.

GERIMAX 50+ S ženšenem

Energie na každý den


Hořčík, niacin a vitaminy B6 a B12 přispívají ke snížení vyčerpání a únavy.

Závěr

Doplněk stravy Gerimax s ženšenem velmi dobře podporuje současný aktivní a zdravý životní styl. Pozitivní účinky jsou dobře zdokumentovány a Gerimax s ženšenem by tak mohl být doporučován široké skupině obyvatel. Kořen ženšenu se používá jako bylinný lék více než pět tisíc let a obecně se považuje za bezpečný, pokud je užíván v doporučené dávce. Hypotézy o spojitosti užití přípravku s krevním tlakem a hypertenzí nebyly prokázány. Pokud však jde o děti, těhotné nebo kojící ženy, nebo pokud je v plánu jakákoliv operace, je jeho užívání nezbytně nutné konzultovat s lékařem.

Článek je firemní prezentací. Distribuci výrobků Gerimax zajištuje společnost Orkla Foods C&S.

 

Zdroje a literatura:
1. Radad K, Gille G, Liu L, Raucsh WD. Use of ginseng in medicine with emphasis on neurodegenerative disorders. J Pharmacol Sci 2006; 100:175-186.
2. Attele AS, Wu JA, Yuan CS. Ginseng pharmacology: multiple constituents and multiple actions. Biochem Pharmacol 1999 Dec 1;58(11):1685-93.
3. Panossian A, Wikman G. Effect of Adaptogens on the Central Nervous System and the Molecular Mechanisms Associated with Their Stress-Protectivite Activity. pharmaceuticals 2010 Jan 19;(1424-8247).
4. Christensen LP. Ginsenosides chemistry, biosynthesis, analysis, and potential health effects. Adv Food Nutr Res 2009; 55:1-99.
5. World Health Organisation. WHO monographs on selected medicinal plants. 1. 1999. Ref Type: Generic
6. American Botanical Council. Ginseng Root. Panax ginseng monograph. 2013. Ref Type: Generic
7. Larsen MW, Moser C, Hoiby N, Song Z, Kharazmi A. Ginseng modulates the immune response by induction of interleukin-12 production. APMIS 2004 Jun;112(6):369-73.
Zpět