Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA JE STÁLE ALKOHOLJe to alarmující zjištěni; v naší malé republice máme nejvíce závislých dětí a mladistvých. Sto tisíc z nich pije alkohol, 40 tisíc kouří. A těch, kteří nadměrně používají elektronická zařízení, zajímá je užívání konopných látek nebo sledování porna, přibývá velmi rychle.

Na úvod jedna informace: víte, že každé třináctileté dítě už ochutnalo alkohol? A víte, od koho jej dostalo? Od rodičů!

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, k tomu říká: „Mladé ženy už v závislostech různého typu dohánějí muže."

Velké téma i ve světě

Již před deseti lety se mluvilo o postupech, které by odhalily rizikové chování už například při návštěvě dětských praktiků a gynekologů.

„Právě tady je možné problém včas zachytit," říká prof. Miovský, „a tak jsme už tehdy řešit postupy a metodiku kurzů pro lékaře a zdravotní sestry. Víme, že mají dost své práce, a tak jsme naše kurzy doladili tak, aby měly digitální podobu. Výzkumy ukazují, že je on-line forma efektivní, účastníci tohoto typu vzdělávání nemusejí ztrácet čas cestováním a na internet se mohou připojit podle svých časových možností. Nutná je i intenzivnější spolupráce nejen se zdravotníky, ale i s rodiči, školami a sociálními zařízeními."

Riziko závislostí zvyšuje problémové chování v dětství, zneužívání i zanedbávání, špatný školní prospěch, nedostatečná komunikace v rodině, příliš ambiciózní nebo naopak příliš benevolentní rodiče.

Covid zhoršil situaci i v adiktologii

Nejen nemoc, ale především nutná izolace zhoršily situaci u rizikových skupin dětí a mladistvých, a zvýšily obecně i nadužívání elektronických zařízení (mobily, internet, sociální sítě), ale také gaming a internetovou pornografii. Odborníci tvrdí, že mezi dětmi přibývá i závislostí na nových látkách, například na tabákových sáčcích nebo keratomu. Pervitin v současné době užívá asi 2700 dětí, heroin a další látky 2100 dětí a injekční forma některých z nebezpečných látek se týká 3460 dětí.

Adiktologii v Čechách je 75 let

V roce 1948 bylo U Apolináře založeno protialkoholní oddělení (nynější Klinika adiktologie), mělo 12 lůžek a v čele legendu - MUDr. Jaroslava Skálu. Ten léčil alkoholiky známým způsobem - tvrdou disciplínou a antabusem. Jeho oddělení mělo brzy 40 lůžek, dr. Skála zkoušel různé léčebné modely. Nakonec se doba léčení na klinice ustálila na 13 až 16 týdnech a prošlo jí řada neznámých pacientů i známých osobností.

Fotografie z oslavy 75. výročí založení protialkoholního oddělení „U Apolináře" v zahradě Kliniky adiktologie1. LF UK a VFN. Akce proběhla 7. 9. 2023.

Historie léčení žen je mladší

Oddělení dr. Skály se zaměřilo na alkoholiky - muže, ženy se léčily v Lojovicích. Za zmínku stojí i ověřený údaj v tom smyslu, že desetina populace dospělých žen užívá v současné alkohol rizikově.

Dětská adiktologie a gerontoadiktologie

Dnes se u Apolináře léčí i děti a adolescenti, ale také senioři. Terapie spořívá v kombinaci léků, pracovní terapie, psychoterapie a pohybu. 

Na snímku z tiskové konference "VĚDĚLI JSTE, ŽE V ČESKU ŽIJE NEJVÍCE ZÁVISLÝCH DĚTÍ A MLADISTVÝCH Z CELÉ EVROPY?" je prof. Miovský a prim. Popov (sedící).

„Díky lékům, například antidepresivům a antipsychotikům, které v začátcích naší kliniky neexistovaly, máme větší šanci na úspěšnou léčbu," říká MUDr. Petr Popov, primář Kliniky adiktologie. „Velký význam má v současné době psychoterapie, rodinná terapie a léčba duálních poruch. Těmito problémy - poruchami nálad a osobnosti, bipolární poruchou, schizofrenií - trpí naši klienti často. Změnu v léčbě závislostí, konkrétně na nikotinu a opioidech, přinesla substituční léčba."

Antabus je nadějí pro léčení dalších chorob?

Spektrum používaných metod léčení se rozšířilo. K dispozici je i určité, ne příliš velké množství moderních léků, ale proti minulé době je to významný posun. A legendární antabus je možná nadějí pro léčení dalších, dokonce i těch nejobávanějších nemocí. Výzkumy stále probíhají a jejich výsledky jsou slibné.

Mgr. Jana Ulíková

Disulfiram (Antabus) je farmakologický název pro organickou sloučeninu síry - tetraethylthiuram disulfid, objevenou v roce 1881 německým chemikem Grodzkim při syntéze thiokarbamidu?

Jedná se o lék, který byl původně používán v léčbě střevních infekcí? Náhodně bylo pak zjištěno, že jeho interakce s alkoholem je velmi výrazná, a proto začal být používán v nynější indikaci. 
Disulfiram se často označuje nadneseně jako panacea - alchymistický všelék? Je to pro jeho reaktivitu in vitro, kde působí antiviroticky, antibakteriálně a cytostaticky. Jiná otázka je, zda se stejně chová v živém organismu a zda více nepůsobí jeho metabolity. To je předmětem celé řady nadějných studií po celém světě.

Zpět

SVĚTOVÝ DEN SRDCE

Světový den srdce připadá na 29. září. Připomíná, že zdraví našeho srdce je i v našich rukou. Nemoci srdce a cév jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Srdce se totiž může stát zranitelným kvůli běžným rizikovým faktorům, jako je kouření, nezdravá strava, vysoký krevní tlak, ale oslabuje ho například i diabetes. Lidé s diabetem 2. typu mají riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění až trojnásobně vyšší. Péče o cukrovku a srdce v dlouhodobém horizontu znamená konzumaci zdravé stravy, pravidelné cvičení a sledování hladiny cukru v krvi. Užitečné informace o možnostech snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění lze nalézt také na www.cukrovkacodal.cz

VII. 3D 360° KONGRES HEALTHCOMM PROFESSIONAL

Ještě do 5. 10. 2023 můžete vystudovat přednášky na 3D online kongresu, tentokrát z Polska. 30denní kongres je určen lékárníkům, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům. Na programu jsou témata: management v lékárně, novinky v antibiotické terapii, nedostatek léků v lékárnách, ovlivnění mikrobiomu pomocí fytoterapie, cévní věk nebo historie polských lékáren. Na na své expozice zvou také kongresoví partneři. Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional je ohodnocený 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky můžete získat od ČLnK 14 bodů. Registrujte se na www.healthcomm.cz

ČAS NA VAKCINACI PROTI CHŘIPCE

Nejúčinnějším způsobem ochrany před chřipkou je každoroční očkování. Česká vakcinologická společnost doporučuje zahájit očkování v říjnových termínech. Zranitelnou skupinou, pro kterou je chřipkový virus obzvláště nebezpečný, jsou senioři. Od loňského roku je ale k dispozici vakcína vyvinutá speciálně pro starší populaci. K jejímu vývoji vedlo mimo jiné zjištění, že v důsledku stárnutí a s ním spojených změn v imunitním systému dochází také k rychlejšímu oslabení imunity získané očkováním. Hladina protilátek po očkování u starších lidí klesá rychleji. Cílem říjnového očkování je, aby byli senioři co nejlépe chráněni a jejich hladina chřipkových protilátek byla nejvyšší právě v době vrcholící chřipkové sezóny. Osoby starší 65 let mají očkování proti chřipce plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

NOVÁ ŘEDITELKA SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povede Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., která vystřídá dosavadní ředitelku Mgr. Irenu Storovou, MHA. 19. 9. 2023 to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Podrazilovou vybral do čela ústavu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na základě výsledků výběrového řízení. Podrazilová je předsedkyní lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, kde měla na starost agendu lékové politiky. V minulosti v SÚKL působila na postu ředitelky sekce cen a úhrad. Jejím úkolem bude zajistit bezproblémové fungování ústavu a zaměřit se především na dostupnost léků.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie