Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNEPODCEŇUJTE CHRÁPÁNÍChrápání, časté buzení či neklidný spánek často považujeme za nevyhnutelnou nepříjemnost. Může však jít o signál závažného onemocnění - tzv. spánkové apnoe. 

Až 80 % pacientů ale není diagnostikováno. Neléčené příznaky mohou vyústit v závažné zdravotní komplikace. Kromě chronické únavy a špatné koncentrace hrozí pacientům i vyšší riziko mikrospánku, dále kardiovaskulární, metabolické a další zdravotní komplikace včetně srdečního selhání. Nemoc může pomoci odhalit specializované preventivní vyšetření.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je stav, kdy opakovaně dochází k dílčímu či úplnému uzávěru dýchacích cest v oblasti kořene jazyka a měkkého patra. Vyvolává jej kolaps zmnožených tkání, nejčastěji způsobený ukládáním tukových částic při nadváze či obezitě. Onemocněním trpí zhruba 10 % populace. Rozeznat jej lze podle několika příznaků, nejtypičtějším je však hlasité chrápání se zástavami dechu. Dále se může projevit neklidným spánkem, častým buzením s nucením na močení nebo pocením uprostřed noci. Pacienti si někdy stěžují i na potíže s usínáním. Kvůli nekvalitnímu spánku ráno často trpí bolestí hlavy, stěžují si na sucho v ústech, cítí se nevyspalí, neodpočatí a hůře se soustředí. K problémům se dále mohou přidružovat i poruchy paměti.

„Pacienti se syndromem spánkové apnoe se v důsledku opakovaných zástav dechu neustále „dusí", což vede k celé řadě patologických dějů v těle, které jsou zakončeny krátkou probouzecí reakcí," vysvětluje MUDr. Martin Pretl, CSc., neurolog z Institutu spánkové medicíny Inspamed, s.r.o v Praze a člen Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS).

MUDr. Pretl získal v roce 2013 nejvyšší evropské vzdělání v oboru spánkové medicíny, Certifikát ESRS SOMNOLOGIST - Expert in Sleep Medicine. Absolvoval stáže ve spánkových laboratořích na Stanfordově univerzitě a v Lyonu. Inspamedbylo v roce 2009 první soukromé zařízení v Česku zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění.

..................................

U pacientů s OSA přes den převládá únava, snížená výkonnost, poklimbávání až usínání v klidu či při monotónní činnosti (čtení, sezení na poradě, mikrospánky při řízení), u těžší OSA i během aktivní činnosti. S uvedenými příznaky často souvisí i zhoršená nálada, potíže s erekcí, sníženým libidem a další problémy. OSA postihuje cca 10-20% populace, 2-3x častěji muže, zvláště středního a vyššího věku (neoficiálně se udává, že jím trpí zhruba polovina mužů ve věku nad 50 let).2

..................................

Jak doplňuje MUDr. Pretl, kvůli kombinaci zástav dechu a hlasitého chrápání si příznaků často nejdříve všimne partner/ka pacienta. Nejrizikovější skupinou spánkové apnoe jsou muži ve středním věku a vyšším věku.2

Jak odhalit spánkovou apnoe?

Ať jsou příznaky pacienta jakkoliv závažné, nejspolehlivějším způsobem, jak spánkovou apnoe odhalit, je preventivní vyšetření. Jeho cena se obvykle pohybuje kolem 2000 Kč a je hrazeno i ze zdravotního pojištění. Spánková apnoe se může diagnostikovat i v rámci ambulantní péče. U lehčích forem nemoci postačí ke zlepšení obvykle jen změna životního stylu. Pacientům se doporučuje hlavně snížit tělesnou hmotnost, přestat kouřit a dodržovat pravidelný spánkový režim. Střední a těžké formy spánkové apnoe vyžadují složitější léčbu pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP). Té je dosaženo za pomoci speciálního přístroje, který během noci zajišťuje průchodnost dýchacích cest.3

„Více než polovina pacientů přichází až v době, kdy je u nich rozvinuta středně těžká nebo těžká fáze choroby. Ta pak vyžaduje léčbu přetlakem v dýchacích cestách, a riziko přidružených onemocnění je tak logicky vyšší. Jedná se o kardiovaskulární onemocnění, jako je hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční nebo arytmie. Dále může jít také o metabolická onemocnění, především cukrovku 2. typu. Objevují se i deprese a další duševní onemocnění. Mikrospánek může v případě nehody navíc končit i fatálně, jelikož je častou příčinou dopravních nehod. Správný a kvalitní spánek je nezbytný pro naše zdraví - Sleep is Essential for Health. To je i heslem letošního Světového dne spánku, který budeme oslavovat 17.3.," objasňuje MUDr. Pretl s tím, že přerušovaný spánek se odráží ve snížené kvalitě života se všemi jeho důsledky, a to v osobním i pracovním životě. Často je například důvodem oddělení manželských lůžek.

..................................

Nedostatek kyslíku při OSA spouští v těle „poplachovou reakci", která je ukončena krátkým probuzením s přechodným zvýšením srdeční aktivity a krevního tlaku. Po několika vteřinách pacient opět usíná a probouzení většinou nezaznamená. Opakovaná mikroprobuzení zabraňují prohloubení spánku do stádií, která jsou nutná k regeneraci organismu a pocitu osvěžení.

Za známku nemoci se považuje 5 zástav dechu za hodinu spánku, se stoupajícím počtem apnoí stoupá zdravotní riziko. U lehčích případů připadá v úvahu po pečlivém ORL vyšetření chirurgická léčba v oblasti měkkého patra či kořene jazyka. U těžších případů (více jak 15 apnoí za hodinu) je suverénní metodou léčba pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP).2 

..................................

Nejúčinnější prevencí spánkové apnoe je zdravý životní styl - pestrý a vyvážený jídelníček a dostatek fyzické aktivity - zpočátku stačí alespoň 30 minut denně. Doporučuje se přestat s kouřením a užíváním léků, které podporují nespavost. Nevhodná je i konzumace alkoholu. K lepší kvalitě spánku samozřejmě pomáhá správná spánková hygiena včetně investice do kvalitnějších lůžkovin a v noci nespat na zádech.

Zdroj: INSIGHTERS

Literatura:
1. Ludka O. Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Čas. Lék. čes. 2019; 158: 178-184
2. https://www.inspamed.cz/o-spanku/
3. Šonka K, Dostálová S, Vyskočilová J. Trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP) - 40 let velmi účinné konzervativní léčby obstrukční spánkové apnoe. Neurol. praxi. 2022;23(3):198-202

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie