Cookie Consent by Free Privacy Policy website


NÁRAMEK POMŮŽE LIDEM S BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU LÉPE POCHOPIT A ZVLÁDAT JEJICH NEMOCBipolární afektivní porucha postihuje kolem jednoho procenta populace, tedy asi 30 milionů lidí v Evropě. V České republice se týká více než sta tisíc lidí, což je více než pacientů s cukrovkou I. typu. Ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), společnosti MINDPAX a ČVUT probíhal od roku 2017 dlouholetý klinický výzkum AKTIBIPO400, jehož cílem bylo vyvinout digitální systém, který by pomáhal pacientům i lékařům v efektivním a personalizovaném zvládání bipolární afektivní poruchy. Nový systém nyní bude pilotně testován v praxi a vědci nabízejí účast na jeho testování dobrovolníkům.

Aplikace poradí, jak upravit režim 

Bipolární afektivní porucha (BAP) se řadí mezi poruchy nálady a významně postihuje denní i spánkovou aktivitu člověka. „Projevuje se střídáním fází mánie, deprese a stabilního období. Manické epizody jsou charakteristické zvýšenou aktivitou, zlepšenou až euforickou náladou a pocitem přílivu energie. U depresivní fáze naopak přetrvávají pocity nedostatku energie a únavy, snižuje se aktivita a zhoršuje se nálada. Oba tyto stavy mohou výrazně zasahovat do pracovního i sociální života a mohou být i život ohrožující," popisuje Ing. Eduard Bakštein Ph.D. z NUDZ. 

......

Digitální terapie není hudbou budoucnosti. 
Toto jsou jen některé z oblastí medicíny, kde již byla digitální terapeutika úspěšně implementována: diabetologie, neurologie (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba apod.), obezitologie, kardiologie(hypertenze, srdeční selhání apod.) aj.

......

Nový MINDPAX systém se skládá z náramku, mobilní aplikace a lékařského portálu. Systém monitoruje aktivitu, náladu a spánek uživatelů, kterým jsou také pravidelně každý týden zasílány krátké informativní psychoedukační zprávy. „Tyto zprávy obsahují informace o bipolární afektivní poruše, možnosti terapie, medikaci, životním stylu a well-beingu. Kromě těchto obecných zpráv jsou pacientům zasílány také zprávy personalizované, v nichž účastníci získávají informace o možnostech úpravy svého režimu, relaxačních technik či povzbuzujících aktivit.  Systém tak pomáhá lidem s bipolární afektivní poruchou lépe pochopit jejich onemocnění a upozorní na možné blížící se zhoršení stavu ještě předtím, než daný člověk pociťuje nějaké příznaky," vysvětluje MUDr. Filip Španiel, Ph.D. z NUDZ.

Důležité odchylky v cirkadiánních rytmech pacienti zpravidla sami nezaznamenají - a právě zde nastupují moderní technologie. Drobné odchylky v aktivitě upozorní na riziko relapsu „Nejnovější poznatky ukazují, že na projevy onemocnění a znovu vzplanutí manických nebo depresivních epizod (tzv. relaps) mají vliv procesy, které se v těle člověka opakují jednou za 24 hodin, tzv. cirkadiánní rytmy, které můžeme na venek pozorovat jako střídání fáze bdění a spánku. Sledováním těchto rytmů a identifikací obecných i individuálních odchylek by bylo možné v budoucnu včas předpovědět blížící se zhoršení stavu, které může u některých pacientů skončit i hospitalizací v psychiatrické nemocnici až na dobu několika měsíců," popisuje dále MUDr. Španiel. 

......

AKTIGRAFICKÝ NÁRAMEK
Senzor zaznamenávající pohybovou aktivitu se nachází v malém náramku s baterií, která vydrží až 6 měsíců bez jakéhokoliv nabíjení.
Data z náramku se odesílají skrze bluetooth do mobilní aplikace.

......

První výsledky naznačují pokles problémů 

První, velmi předběžné výsledky již ukazují pokles manických symptomů, zvýšení pravidelnosti spánkového režimu a zvýšení kvality života, což potvrzuje i zpětná vazba od těch, kteří se studie dosud účastnili. „Systém využívám více než 2-3 roky a vnímám jako pozitivní, že si můžu hlídat data sama, dokážu si zpětně uvědomit, kdy byla jednoznačná euforie a kdy deprese," popisuje uživatelka, jež se s BAP léčí 5 let. Přehledně vizualizovaná data ze systému MINDPAX a spolupráce s jejím ošetřujícím psychiatrem jí pomohla lépe pochopit, jak u ní probíhají jednotlivé fáze. Uživatelka také za dobu používání systému zaznamenala zkrácení periody deprese i mánie. 

Do studie, která potrvá jeden rok, se mohou přihlásit dospělí lidé ve věkovém rozmezí 18-60 let, kteří se aktuálně léčí s bipolární afektivní poruchou. Účast ve studii je zdarma. Více informací naleznete na bipo.nudz.cz.


Zdroj: Tisková zpráva NUDZ, prosinec 2021

Zpět

HEPATITIDY NEZNÁMÉ ETIOLOGIE U DĚTÍ

K 11. 5. 2022 byl celkový počet případů hepatitid u dětí po celém světě přibližně 450 včetně 11 úmrtí. Případy jsou hlášeny od začátku dubna, kdy se nemoc objevila ve Velké Británii. Některé děti musely podstoupit transplantaci jater. ECDC zveřejnilo dokument rychlé posouzení rizik (RRA) a zavedlo hlášení podrobných údajů o případech onemocnění do evropského hlásícího systému.

AKTINIUM V TERAPII NÁDORŮ

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě izotopu aktinia- (225Ac) pro terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

PÁTÝ KAMION POMOCI UKRAJINĚ

Ministerstvo zdravotnictví 5. května vypravilo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a se společností Alliance Healthcare v pořadí již pátý kamion léků na pomoc Ukrajině. 61 560 balení léčiv v souhrnné hodnotě téměř 4 milionů korun darovaly společnosti Herbacos Recordati s.r.o. a Valtix Pharma s.r.o. Darování je koordinováno v rámci Mechanismu civilní ochrany EU. Převezly se primárně léčivé přípravky pro léčbu infekcí močových cest způsobených bakteriemi, a také zdravotnický prostředek, který chrání poraněnou a odřenou pokožku.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE