NANOTECHNOLOGIE VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚNanotechnologie našly široké uplatnění i v oblasti veterinární medicíny, například v dermatologii při léčbě bakteriálních a bakteriálně komplikovaných dermatitid, u léčby očních nebo ušních zánětů apod. Nanočástice stříbra mají své místo při podpůrné léčbě kožních potíží primárně neinfekční etiologie, které jsou sekundárně bakteriálně komplikované. Nanočástice stříbra ničí nepřátelské patogeny v těle tím, že rozkládají enzymy choroboplodných bakterií, virů a plísní. Škodlivé mikroorganismy odumírají v průběhu 5 až 6 minut. Protože se působením stříbra nevyvíjí u bakterií rezistence, tak jak je to známo u antibiotik, je možné používat tyto preparáty i jako preventivní přípravky. Přípravky s nanostříbrem se vyrábějí v České republice s garancí nejvyšší jakosti a čistoty při výrobě. Klinické studie přípravků TraumaPet® Ag probíhaly na několika spolupracujících veterinárních klinikách a odborné vedení zajišťoval MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.


Pro veterinární aplikace zvolila společnost NanoComplex s.r.o., výrobce veterinárních přípravků nové generace TraumaPet® Ag, stříbro vyvinuté v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci. 


Všechny přípravky s obsahem nanočástic Ag však vyžadují pro zajištění jejich optimálního účinku správnou indikaci. Přinášíme několik kazuistik z veterinární praxe, kde se osvědčily přípravky s nanostříbrem.

  • Potraumatická dermatitida („Hot spot")

Anamnéza: Pacient s náhle vzniklou, intenzivně svědivou kožní lézí na levé tváři. Pacientovi byl po odstranění srsti a mechanickém očištění povrchu kůže aplikován na postižené místo 4x denně TraumaPet® cremor Ag. Pomocí mechanických prostředků (límec) bylo zabráněno mechanické iritaci léze. Po třech dnech aplikace přestal mít pacient tendenci si postižené místo škrábat a po dalších pěti dnech došlo k jeho vyhojení.

  • Zapáchající vousy u 15leté fenky malého knírače

Anamnéza: Poslední 2 roky začaly Bali, 15leté fence malého knírače, zapáchat vousy. Zápach odpovídal kvasinkové infekci. Kůže na tlamě byla klidná, bez známek zánětu. Majitelka ošetřovala vousy běžným šamponem, zkoušela různě dlouhé časové intervaly mezi umýváním, ale ke zlepšení stavu nedošlo. Doporučeno použití šampónu TraumaPet®Ag Shampoo. Zpočátku majitelka ošetřovala vousy 2x denně, po každém krmení. Stav se upravil po asi týdenním ošetřování. Nyní majitelka vousy ošetřuje obden a vousy stále nezapáchají.

  • Otitis externa chronica

Anamnéza: Pacient s chronickou otitidou, dlouhodobě léčený konvenčními prostředky. Klinicky se stav projevuje zápachem, škrábáním a třepáním hlavou. Sliznice zvukovodu zduřelá, zarudlá, pokrytá vrstvou mazu. Pacient před aplikací klinicky vyšetřen a provedeno cytologické vyšetření výtěru ze zvukovodu - kvasinky. Poté pět dní aplikovány ušní kapky TraumaPet® Oto Ag bez další doplňkové léčby a obě vyšetření zopakována. Po pětidenní aplikaci pacient bez klinických příznaků, sliznice mírně podrážděná, cytologickým vyšetřením nenalezeny žádné kvasinky ani bakterie.

  • Hojení perforovaného bubínku zkomplikovaného zánětem zvukovodu

Anamnéza: U sedmileté fenky francouzského buldočka, Glory bylo po vytažení osiny ze zvukovodu pravého ucha zjištěno protržení bubínku. Zvukovod byl naplněn tekutinou.

Fence byla naordinována antibiotická léčba (amoxicilin klavulanát) a s ohledem na poškozený bubínek byly doporučeny výplachy ucha fyziologickým roztokem ohřátým na tělesnou teplotu. Po 3 týdnech takto nastavené léčby se, navzdory antibiotické léčbě, objevila bakteriální infekce zvukovodu. Stav bubínku nebylo pro zvýšené množství sekretu ve zvukovodu možno zhodnotit.

V této fázi jsme se rozhodli pro výplachy ucha použít Traumapet ® Oto Ag, který lze aplikovat i při poraněném bubínku. Po změně výplachu se stav postupně upravoval, zvukovod po další zbytek léčby (cca 5 týdnů) byl výrazně klidnější než při použití fyziologického roztoku, a také bakteriální kontaminace se postupně snižovala, až zmizela úplně. Intenzivní léčbu jsme ukončili po asi 8 týdnech.

S ohledem na trvalou přítomnost suchého ušního mazu ve zvukovodu, ale bez mikroskopického nálezu bakterií nebo kvasinek, bylo majitelce doporučeno ucho v případě většího znečištění dále ošetřovat Traumapet ® Oto Ag.


Více na traumapet.eu


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz