NANOČÁSTICE STŘÍBRA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ: kazuistiky z praxeVeterinární medicína bojuje v současné době stále častěji s infekčními komplikacemi drobných poranění i operačních ran a se sekundárními infekcemi komplikujícími onemocnění jiné etiologie. Častým problémem je v těchto případech vzrůstající rezistence bakterií na antibiotika, která se při léčbě často nadměrně používají. 


 

Jednou z možností je využití nanotechnologií a přirozených antibakteriálních vlastností stříbra.

Podívejte se na krátkou ukázku z přednášky RNDr. Jiřího Oborného, garanta výzkumu a vývoje nových veterinárních preparátů, který se problematice věnuje více jak 14 let.

ZDE 

Hluboké znalosti těchto technologií byly využity i v preparátech řady TraumaPet® Ag, ve kterých se spolu s dalšími podpůrnými látkami stalo nanostříbro základem účinnosti.

Podívejte se na malou ukázku kazuistik z veterinární praxe MVDr. Tomáše Fichtela na Educomm.cz

ZDE Díky zvládnuté nanotechnologii jsou nanočástice stříbra v poměrně vysokých koncentracích schopné proniknout bakteriální stěnou a svým působením bakterii zlikvidovat. Stříbro po průniku do bakteriální buňky ovlivňuje látkovou výměnu, potlačuje dýchání a bazální metabolizmus buňky na elektronové úrovni a reaguje s -SH skupinami oxidačních metabolických enzymů. Bakterie tak hyne „udušením". 

První klinické testy preparátů s obsahem nanotechnologicky upraveného stříbra prokázaly účinnost zejména při hojení ran a v potlačení bakteriálních i kvasinkových infekcí. Podrobné studie jednotlivých případů najdete v dalších článcích včetně fotografií. Vzhledem k tomu, že působením stříbra se u bakterií nevyvíjí rezistence, jak je to známo u antibiotik, je možné používat tyto preparáty i jako preventivní přípravky. Všechny přípravky TraumaPet® Ag vyžadují správnou indikaci, prvotní odborné ošetření postiženého místa a následnou kontrolu. Jsou tedy součástí celkového ošetření pacientů.

Klinické studie přípravků TraumaPet® Ag probíhaly ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a na několika spolupracujících veterinárních klinikách. Odborné vedení zajišťoval MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D., který již řadu let pracuje na klinice Chorob psů a koček na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Doktor Fichtel je odborným garantem klinické části vývoje produktů TraumaPet®. Ve své klinické a výzkumné činnosti je zaměřen na obor všeobecné veterinární chirurgie a v rámci tohoto oboru se hlouběji zabývá veterinární stomatologií a stomatochirurgií. Jeho specializací je stomatologie malých zvířat. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných publikací.

1. Nekrotizující rána končetiny

Anamnéza: Pes, RTW, s nekrotizující ránou končetiny. Prsty a metakarpus postižené končetiny silně zduřelé, rána na plantární straně končetiny silně zapáchá. Tkáň v okolí rány fragilní, šedožluté barvy. Po mechanickém očištění byla rána překryta vrstvou gelu TraumaPet® Ag a kryta obvazem. Současně nebyla aplikována žádná antimikrobiální ani jiná léčiva, a to po celou dobu léčby. Po první aplikaci rána dále nezapáchá a ustává hnisavá sekrece. Po třech dnech došlo k odloučení nekrotické tkáně. Rána je rozsahem větší, její povrch je pokryt granulační tkání s epitelizačním lemem. V této fázi byla rána vyplněna gelem a částečně uzavřena sekundární suturou. Dále ošetřována ve dvoudenních intervalech gelem TraumaPet® Ag a krycím obvazem.

2. Pyotraumatická dermatitida („Hot spot")

Anamnéza: Pacient s náhle vzniklou, intenzivně svědivou kožní lézí na levé tváři. Pacientovi byl po odstranění srsti a mechanickém očištění povrchu kůže aplikován na postižené místo 4x denně TraumaPet® cremor Ag. Pomocí mechanických prostředků (límec) bylo zabráněno mechanické iritaci léze. Po třech dnech aplikace přestal mít pacient tendenci si postižené místo škrábat a po dalších pěti dnech došlo k jeho vyhojení.

Pozn. Hot spot - „horké místo" (pyotraumatická dermatitida, akutní mokvavá dermatitida, dermatitis pyotraumatica) je onemocnění kůže postihující nejčastěji psy.

3. Otitis externa chronica

Anamnéza: Pacient s chronickou otitidou, dlouhodobě léčený konvenčními prostředky. Klinicky se stav projevuje zápachem, škrábáním a třepáním hlavou. Sliznice zvukovodu zduřelá, zarudlá, pokrytá vrstvou mazu. Pacient před aplikací klinicky vyšetřen a provedeno cytologické vyšetření výtěru ze zvukovodu - kvasinky. Poté pět dní aplikovány ušní kapky TraumaPet® Ag bez další doplňkové léčby a obě vyšetření zopakována. Po pětidenní aplikaci pacient bez klinických příznaků, sliznice mírně podrážděná, cytologickým vyšetřením nenalezeny žádné kvasinky ani bakterie.

Zpět