NADĚJÍ PRO LÉČBU COVID-19 JE ZAMEZIT ROZVOJI CYTOKINOVÉ BOUŘEVědci z 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy sdružení v Centru nádorové ekologie (CNE) zjistili, že jejich výzkum nádorového mikroprostředí zřejmě pomůže i pacientům s onemocněním COVID-19.

Napomohla jim v tom znalost biologie molekuly interleukinu-6 (IL-6) a její významné role ve spuštění cytokinové bouře, v jejímž důsledku nemocní s COVID-19 umírají. Jako jedni z prvních vědců na světě publikovali již v dubnu 2020 přehledový článek, kde tuto souvislost představili a nastínili také možnosti, jak cytokinové bouři zabránit a pacienty s COVID-19 léčit. Navíc se ukazuje, že tato terapie by mohla pomoci i při dalších diagnózách, kde cytokinová bouře zabíjí.

„Při zkoumání nádorového prostředí jsme už před mnoha lety zjistili, že IL-6 je jednou z hlavních molekul, které se podílejí na výměně informací v buněčném nádorovém mikroprostředí. Pokud je zastoupen v hojném množství, může nádor více metastazovat, přičemž IL-6 ovlivňuje další průběh onemocnění ve prospěch tumoru, na který pacient umírá," vysvětlil hlavní vědecký koordinátor CNE a přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Spolu s dalším členem týmu CNE a vedoucím laboratoře Invazivity nádorových buněk PřF UK v BIOCEV, doc. RNDr. Janem Brábkem, Ph.D., získali na počátku koronovirové pandemie první biochemická data čínských a italských pacientů s COVID-19 a propojili je se znalostmi o IL-6, což ale do té doby vědecký svět nepovažoval za důležité.

„V publikovaných datech o pacientech z Wu-chanu a Locarna jsme si všimli vysoké hladiny IL-6, kterou navíc vykazovali také nemocní s MERS a SARS. Začali jsme tedy předpokládat, že se tato molekula podílí na smrtelných komplikacích v terminální fázi onemocnění COVID-19. Náš článek ale nechtěly vědecké časopisy zpočátku vůbec otisknout, tak neobvyklá se jim původně naše představa zdála," dodává prof. Smetana s tím, že od otištění jejich výzkumu vyšly už stovky prací na dané téma. Možnostmi ovlivnění závažných stavů během COVID-19 pomocí IL-6 se nyní zabývají vědci v celém světě.

Základní princip a naděje na léčbu

Cytokinová bouře je složitý a nejednotný soubor jevů provázející těžká virová onemocnění se závažnými projevy. Vedle původce COVID-19 viru SARS-CoV-2 způsobuje bouře terminální stavy například u MERS, SARS či těžké chřipky. Poškozuje plíce, ale i další vnitřní orány, třeba játra a ledviny. Jakou roli v této nebezpečné bouři hraje IL-6?

„IL-6 je molekula naprosto potřebná k tomu, aby byla zahájena imunitní odpověď, která je nutná k potlačení infekce. Pokud je ale antigenu mnoho a průběh onemocnění je těžký, tělo ‚zhloupne' a začne vyrábět daleko více IL-6, než je potřeba. K tomu se s nebezpečnou nadprodukcí přidají i další producenti cytokinů. Pod tíhou tohoto nadbytku ve výsledku přestane být organismus správně regulován a pacient zemře. Pokud ale zabráníme produkci IL-6 nebo znemožníme receptoru, aby IL-6 rozpoznal, nemusí cytokinová bouře vůbec nastat, případně ji lze zmírnit," doplnil prof. Smetana.

Jeden z léků, který se v uvedeném zablokování IL-6 ukazuje jako funkční, představuje tocilizumab - monoklonální protilátka proti receptoru pro IL-6, která se používá v revmatologii. Jde však o biotechnologicky připravené léčivo, tudíž je velmi nákladné a jeho výroba je náročná. Tomu odpovídá i vysoká cena přípravku.

Doc. Brábek s prof. Smetanou však jako první ve světě upozornili, že patrně ještě mnohem nadějnějšími léky pro blokování cytokinové bouře, a tím i akutního syndromu dechové tísně a mortality u pacientů s COVID-19 a pneumonií, jsou umělé analogy estrogenu bazedoxifen a raloxifen. Také tyto látky dokážou blokovat receptor pro IL-6. Navíc díky funkci selektivních regulátorů estrogenového receptoru mají i velmi značný přímý protivirový účinek.


Tocilizumab je imunomodulační látka, která nedávno získala schválení FDA pro klinické hodnocení fáze III pro léčbu kriticky nemocných pacientů COVID-19. 

Obecně byl tento lék používán jako monoterapie nebo v kombinaci s jinými léky proti několika autoimunitním onemocněním, jako je revmatoidní artritida.


Je pozoruhodné, že o tři měsíce později dospělo k obdobnému závěru 33členné vědecké evropské konsorcium Exscalate4CoV, které s pomocí kombinace 120petaflopové výpočetní síly a in vitro testů analyzovalo 400 000 kandidátních molekul proti COVID-19. Výsledným vhodným lékem byl vybrán právě raloxifen.


Bazedoxifen a raloxifen patří do skupiny látek, známých jako selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM).

Působí současně jako agonisté nebo antagonisté estrogenového receptoru, v závislosti na typu buňky a tkáně a cílových genů.

Raloxifen a bazedoxifen mají ve tkáni dělohy a prsu účinky především antagonistické a jejich podávání vede k inhibici buněčné proliferace.

Na lipidový metabolismus a kostní tkáň mají především agonistický účinek, což vede ke snížení LDL-cholesterolu a ke zvýšení kostní denzity.*

* medicabaze.cz/ Selektivní modulátory estrogenových receptorů


Umělé analogy estrogenu, poměrně levné léky bez zásadních nežádoucích účinků, se podávají ženám s postmenopauzální osteoporózou. Vědci nyní zvažují možnost klinické studie u pacientů s COVID-19, jak potvrdil doc. Brábek, právě nyní pro tuto studii vzniká v ČR klinický protokol. Sám navíc kontaktoval ředitele NIH/NIAID (Národního ústavu pro alergie a infekční onemocnění) v USA prof. A. Fauciho a inicioval preklinické testování těchto látek ve zmíněném americkém ústavu.

Více o práci Role of Interleukin-6 in Lung Complications in Patients With COVID-19: Therapeutic Implications najdete ZDE.

Zdroj: Tiskové oddělení 1. LF UK

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Petit Drill Nové vinařství Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

LZE ZMÍRNIT POTÍŽE SPOJENÉ S NOŠENÍM ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ? SUCHÝ KAŠEL U DĚTÍ MUŽI SI ČASTO NEUVĚDOMUJÍ DŮLEŽITOST KOLAGENU KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KONEČNĚ ZÁŘÍ A RÝMA KOUKÁ Z TVÁŘÍ ZAJÍMALO NÁS... CO SKRÝVAJÍ LESNÍ PLODY II. ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY V LÉČBĚ PATOLOGIE JATER PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE VITAMINY PRO TĚHOTNÉ NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU MODERNÍ LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY: PACIENTI TRÁVÍ MINIMUM ČASU V NEMOCNICÍCH A DŘÍVE SE VRACEJÍ DO PRACOVNÍHO I BĚŽNÉHO ŽIVOTA UKÁZKA Z PORTÁLU EDUCOMM: ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY V LÉČBĚ PATOLOGIE JATER I S ROSTLINAMI CVIČÍ HORMONY TOP 5 ČLÁNKŮ SRPNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 9-2020 KNIŽNÍ NOVINKY NEZASTUPITELNÁ ROLE LÉKÁRNÍKA VE FARMAKOTERAPII PACIENTA NA SEZÓNU AKUTNÍCH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY JE VŽDY NUTNÁ LOKÁLNÍ TERAPIE S ANALGETICKOU SLOŽKOU NA LÉČBU HEMOROIDÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ? PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE BOLEST V KRKU U DĚTÍ NEMOC MNOHA TVÁŘÍ BIODYNAMICKÉ SVĚTLO POMÁHÁ SENIORŮM SOUTĚŽNÍ HRA ZPÁTKY DO ŠKOLY KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020

RELAX

VIROVÁ NEBO BAKTERIÁLNÍ INFEKCE? NÁPLASTI DO KAŽDÉ RODINY VYHODNOCENÍ KOSMETICKÉ PÉČE SÉBIONEX KOŇSKÁ SÍLA V KLOUBNÍ VÝŽIVĚ CANVIT MOBILITA S JABLEČNOU PŘÍCHUTÍ INFORMAČNÍ PORTÁL NZIP ORGÁNY PODLE MĚSÍCŮ PRŮZKUM CHOVÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY LIDÉ NEROZPOZNÁVAJÍ PŘÍZNAKY DEHYDRATACE. ZA ÚNAVOU A BOLESTÍ HLAVY HLEDAJÍ JINÉ PŘÍČINY STRMÝ NÁRŮST V PRODEJI ANTIPSYCHOTIK, PŘEKVAPIVĚ NÍZKÝ U LÉKŮ NA ÚZKOST O NAŠEM PO VAŠEM: VOJTĚCH BERNATSKÝ UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz