KNIŽNÍ NOVINKYMiloš Pešek a kol.
Praktická pneumologie, 2. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 376 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-710-5
Cena: 795 Kč
Formát: 132×210 mm, brožovaná 

Tento vynikající kompaktní, přitom velmi obsažný průvodce moderní respirační medicínou pro přípravu na zkoušky i pro každodenní praxi, získal příznivé hodnocení napříč pneumologickou komunitou v ČR i SR. Kniha byla v průběhu jediného roku od vydání zcela vyprodána, autoři proto připravili druhé, doplněné a aktualizované vydání. Důraz je kladen na využitelnost informací v reálné ambulantní i nemocniční pneumologické praxi. Autorský kolektiv v čele s předním českým pneumologem prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc., dokázal vybrat to skutečně podstatné, a to jak z oblasti současných diagnostických metod, tak z aktuálních možností farmakoterapie včetně biologické a cílené léčby.


Adelheid Müller-Lissner
Když vylétnou děti z hnízda
Od symbiózy k samostatnosti
Překlad Alena Bezděková
Portál, 2021
Brož., 200 s., 305 Kč

Kniha otvírá témata, která s osamostatněním dětí souvisejí, a nabízí konstruktivní řešení, ať už se jedná o samotný proces oddělení od rodičů, nezdravou závislost, očekávání, že nám děti něco „dluží", bolestivé „pouštění", či specifika mužského způsobu truchlení. Důležitou součástí jsou i tipy na obnovu zanedbaného manželství, návrhy jednání v situacích, kdy se dospělým dětem nechce hnízdo opustit, a možnosti nových, zdravějších vztahů.


Daniel Žákovský, Leoš Zatloukal
Meditace zaměřená na řešení
Trénink mysli a srdce pro náročné situace
Portál, 2021
Brož., 160 s., 212 Kč

Kniha se zabývá meditačními postupy propojenými s terapií zaměřenou na řešení. Člověk se nemusí nořit do analýzy problému, nýbrž stačí, když aktivuje potřebné zdroje k řešení situace. Publikace klade důraz na čtyři principy: přítomnost, přijetí, zdroje a růst. Kromě technik a jejich vysvětlení obsahuje i kazuistiky. V knize jsou uvedeny i postupy pro práci s dětmi a návod, jak podporovat druhé skrze všímavý rozhovor.


Indrijová Iveta
Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi
Grada 2021, 144 stran, 249 Kč
ISBN: 978-80-271-1696-6

Publikace si všímá etických problémů a dilemat v současné ošetřovatelské praxi a popisuje etické principy ošetřovatelství v jednotlivých klinických oborech, např. v pediatrii, gynekologii a porodnictví, neonatologii, v chirurgii, v intenzivní péči i v geriatrii.

Zabývá se také problematikou etických postupů při transfuzi a transplantacích. Zvláštní kapitola se věnuje umírání a eutanazii.


Kubíková Kateřina, Boháčová Aneta
Příčiny (ne)úspěchu na vysoké škole
Grada 2021, 152 stran, 329 Kč
ISBN: 978-80-271-3165-5

Publikace se věnuje problematice (ne)úspěšnosti studentů na vysokých školách, a to zejména z pohledu sociálněpsychologického a osobnostního.

Zmapovány jsou především ty faktory, které vyplývají ze studentovy osobnosti, z jeho předchozí studijní zkušenosti a ze sociálního pozadí. Ústřední pozornost je věnována motivaci ke studiu na vysoké škole a jejímu vlivu na studijní výkon.

Kniha dále hodnotí, jakým způsobem se studenti adaptují na systém vysokoškolského vzdělávání - co jim brání v úspěšném přizpůsobení se nárokům fakulty, potažmo univerzity.


Dylevský Ivan
Klinická kineziologie a patokineziologie
(1. díl, 2. díl)
Grada 2021, 936 stran, 1999 Kč
ISBN: 978-80-271-0230-3

Publikace představuje úvod do nově budovaného oboru stejného názvu, vytváří a definuje nový koncept klinické kineziologie. Kniha vychází z akceptace pohybu jako důsledku řízených molekulárních změn, které jsou důsledkem evoluce pohybu. Text prvního i druhého dílu proto obsahuje originální kapitoly zabývající se i anatomií dítěte - nipioanatomií - a jejím možným přesahem do kineziologie. Zvolený přístup umožnil přiblížit fyziologický pohyb k podstatě alespoň některých patologických procesů, které pohyb limitují. Klinická kineziologie se tak přibližuje k zatím nevyhraněnému oboru patokineziologie.

Bohatě ilustrovaná celobarevná publikace obsahuje v obou dílech celkem 845 obrázků.


Ivana Štětkářová a kol.
Moderní farmakoterapie v neurologii, 3. rozšířené vydání
Maxdorf 2021, 760 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-706-8
Cena: 895 Kč
Formát: 160×225 mm, brožovaná

Rozvoj farmakoterapie dává ošetřujícím lékařům dříve netušené možnosti volby. Prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici něolik lékových skupin a v rámci většiny z nich řadu možností volby účinné látky, resp. preparátu. To vystavuje lékaře také stresu z možné nesprávné volby. První dvě vydání byla brzy vyprodána a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnila terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si vyžádaly přípravu 3. vydání, které vychází opět v úspěšné edici Moderní farmakoterapie.


Aleš Linhart a kol.
Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění
Maxdorf 2021, 692 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-640-5                                                         
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná vazba 

Kardiovaskulární choroby jsou dominantní příčinou nemocnosti a úmrtnosti a každý lékař bez ohledu na specializaci s nemocnými s chorobami srdce a cév přichází pravidelně do kontaktu. Kniha nabízí ucelený přehled vyšetřovacích postupů u nemocných s chorobami srdce a cév tak, aby si lékař nejen připomněl základy propedeutiky, ale aby i pochopil indikace, výsledky a úskalí jednotlivých metod, které pravidelně indikuje a používá. Text je bohatě doplněn ilustracemi a obrazovou dokumentací. I po pouhém prolistování knihy by tak i zcela nezkušený lékař či studující medicíny měl mít dobrý přehled o tom, co vše diagnostický proces kardiovaskulárních chorob může představovat. Z publikace byly cíleně vynechány složité patofyziologické úvahy a algoritmy. Důvodem je jednak snaha o maximální jednoduchost předkládaného textu, jednak skutečnost, že terapeutické postupy mají daleko rychlejší vývoj v čase a u mnoha chorob se nutně stávají doménou úzkých specialistů. 


Zpět