KNIŽNÍ NOVINKYLenka Šnajdrová
Tajemství ve vaší hlavě
aneb Co nevíte, že víte
Portál, 2021
Brož., 224 s., 254 Kč

Snad každému se občas přihodí, že se cítí špatně a neví proč. Nebo moc nerozumí tomu, co se rozhodl udělat. Za tím vším může stát nevědomí - část naší mysli, která většinou zůstává skryta, a přesto mocně ovlivňuje naše životy. Promlouvá k nám ve snech, prostřednictvím nemocí, předtuch a řadou dalších způsobů. Jak jí porozumět a jak se naučit využívat to, co nám občas nabízí?


Abraham H. Maslow
Motivace a osobnost
Překlad Pavla Le Roch
Portál, 2021
Brož., 432 s., 599 Kč

Autor nabízí rozšíření našeho chápání lidské osobnosti pohledem do „vyšších" úrovní lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v psychologii, ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha dalších humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o lidských potřebách a hodnotách, které člověku „umožňují být dostatečně silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem".


Anton A. Bucher
Psychologie štěstí
Překlad Ivan Ryšavý
Portál, 2021
Váz., 348 s., 599 Kč

Kniha se věnuje různým pojetím štěstí, způsobům, jak štěstí měřit, faktorům štěstí (proměnným biologickým, genetickým, osobnostním, sociodemografickým - jako je pohlaví, věk, příjem či národnost aj. - v podobě aktivity a vztahů, v podobě náboženství a spirituality), efektům štěstí (např. na zdraví, kognitivní schopnosti, morální jednání) i strategiím zvyšování štěstí (v běžném životě i v terapii a poradenství).

Kniha je oceňována pro svou srozumitelnost a přehlednost.


Derňarová Ľubica a kolektiv
Potřeby dítěte s diabetes mellitus
Grada, 2021
ISBN: 978-80-271-2076-5
144 stran, 299 Kč, formát 144×207

Publikace se orientuje na zvláštnosti onemocnění DM z pohledu ošetřovatelství, protože této problematice je věnováno málo odborné literatury. Komplexně a holisticky pojednává o biologických, psychických, sociálních a ekonomických potřebách dítěte a rodiny potýkající se s tímto závažným celoživotním chronickým onemocněním. 

Podrobně jsou zpracovány výživové nároky dítěte s DM, včetně poradenství o náležité nutrici, která je základem úspěchu léčby. Rozebrána je potřeba vyprazdňování, pohybové aktivity a také potřeby psychické, jež se liší v jednotlivých věkových obdobích, z hlediska vyrovnávání se s onemocněním.

Autorky v publikaci ve významné míře využily ukázky aplikace inzulinu různými způsoby, které hrají v edukačním procesu nezastupitelnou roli, a poukázaly na ekonomické důsledky onemocnění. Učebnice je určena k pregraduální přípravě studentů nelékařských zdravotnických oborů, zejména ošetřovatelství (dětská sestra) a porodní asistence, dále sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům v praxi. Poslouží však jako významný informační zdroj i laikům, např. rodinám s dítětem s DM nebo pedagogům v předškolní přípravě i školní výuce žáků s tímto onemocněním.


Čepický Pavel
Gynekologické minimum pro praxi
Grada, 2021
ISBN: 978-80-271-3027-6
160 stran, 349 Kč, formát 144×207

Přehledná praktická publikace, která na našem trhu dosud chyběla. Je vhodná pro studenty lékařských fakult (zejména jako opakování před zkouškou), dále pro mladé lékaře před atestací a pro porodní asistentky. Publikace je psána stručně, obsahuje zásadní nezbytné informace, text obsahuje i pasáže psané petitem, které označují informace navíc. Některé pasáže jsou glosovány velmi stručně autorem - uvádí tipy, triky, doporučení z praxe...

Autor, známý odborník, sepsal publikaci v podobě skript, která měla oproti výpravné publikaci některé nesporné výhody. Knihu recenzoval doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.


Radkin Honzák, Jiří Koťátko
KDO OPIL JIŘÍHO?
První vydání
Galén, 2021
103 s.,125x190 mm, vázané, černobíle, 250 Kč
ISBN 978-80-7492-544-3

Vzpomínky lékařů bývají vždy vyhledávaným čtivem. Obvykle jde o knihy tlusté a plné cizích slov. Čtenář lékař je obvykle otevírá a hledá, zda se o něm píše a případně jak. Téměř vždy je nespokojen. Čtenář pacient na rozdíl od něj otevírá lékařské vzpomínky dychtivě a s nezáludným nadšením, že zde najde radu, kterou hledá, drby o slavných nemocných anebo že se alespoň dočte o někom, kdo je na tom hůř než on. Tyto jeho malé naděje v sobě bizarně ukrývají jisté léčivé poselství.

Psychiatr Radkin Honzák (* 1939) a stomatolog Jiří Koťátko (* 1939) napsali své vzpomínky stručně a systémem ping-pong. Vzpomínka prvního z nich vyvolá u druhého vzpomínku jinou, navzájem se doplňují, upřesňují a společně posouvají vyprávění dál. Časový úsek jejich vzpomínání začíná a uzavírá Josif Vissarionovič Stalin, tedy ten náš, český a žulový v Praze na Letné, odhalený slavně v roce 1955 a po odhalení kultu osobnosti odstřelený pod rouškou tmy v roce 1962. Nutno podtrhnout, že Stalinův pomník je v knize to jediné smutné. Oba autoři tradičně nešetří vtipem a ironií, s nadhledem popisují svá studia i profesní začátky a mladší čtenáři mohou jen závidět, že nemohli být u toho. Přijměte tedy pozvání obou lékařů a pojďte spolu s nimi naslouchat ozvěně kroků v chodbách paměti, jimiž nikdy nešli...


Jiří Šedý
KRITICKÉ MYŠLENÍ
Galén, 2021
První vydání
328 s., 150x215 mm, vázané, černobíle, 490 Kč
ISBN 978-80-7492-543-6

Kritické myšlení, v nejjednodušší rovině definované jako schopnost nezávisle posoudit určitý problém, je klíčovou dovedností v každodenním životě. Z tohoto pohledu je neuvěřitelné, jak málo pozornosti je mu věnováno v našem veřejném prostoru i v domácím písemnictví. V předkládané monografii autor postupně vysvětluje význam kritického myšlení, jeho jednotlivé pilíře, jevy ovlivňující kritické myšlení, chyby v argumentaci a poskytuje základní návod, jak s kritickým myšlením pracovat v praxi. Publikace je věcná a didaktická, přesto si nečiní nároky na úplnost. Veškeré uvedené teze jsou provázány s literárními odkazy v závěru knihy, kde může čtenář nalézt další prameny ke studiu.

Kritické myšlení není stav, ale soubor nástrojů a proces. Učíme se mu celý život. Kritické myšlení je nekončící, namáhavá cesta se značně těžkým rancem na zádech. Samo o sobě lidi neučiní šťastnými. Může však snížit pravděpodobnost neštěstí. (František Koukolík)


Eva Klásková, Jan Janoušek, Zuzana Urbanová, Milan Šamánek a kol.
Dětská kardiologie do kapsy
Druhé, zcela přepracované vydání
Maxdorf 2021, 232 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-694-8
Cena: 395 Kč
Formát: 110×180 mm, vázaná

Druhé, zcela přepracované vydání knihy Dětská kardiologie do kapsy navazuje na předchozí publikaci autorů Zuzany Urbanové a Milana Šamánka. Knížka byla napsána kolektivem předních dětských kardiologů a jejím cílem je poskytnout v přehledné podobě nejdůležitější informace o onemocnění srdce u dětí. Kniha je určena především dětským lékařům, neonatologům, pediatrickým intenzivistům a dětským kardiologům, kteří se v klinické praxi setkávají s dětmi s kardiovaskulárním onemocněním. Je vhodná i pro studenty medicíny. Jedná se o ojedinělou publikaci, která v malém formátu podává co nejvíce informací důležitých při poskytování zejména primární péče o děti se srdečním onemocněním, avšak nenahrazuje učebnici dětské kardiologie.

Obsahuje mimo jiné přehled možných vyšetřovacích metod, diferenciální diagnostiku příznaků, jež by mohly být způsobeny onemocněním srdce, základní farmakologické a chirurgické možnosti léčby, doporučení k péči o děti po operacích vrozených srdečních vad a výčet nejčastějších komplikací, které mohou očekávat. Věnuje se i otázce získaných srdečních onemocnění, hypertenze, prevence ischemické choroby srdeční, kardiálním komplikacím nemoci COVID-19. 


Hánová Markéta
Deník ze života s Alzheimerem 
Vydavatel: Pragma ve spolupráci se společností Dementia
Formát 211 x 138 x 22 mm, vázaná, 264 stran

Jedinečná knížka přibližuje strhující příběh jedné rodiny, která se stará o svoji těžce nemocnou maminku. Kniha je ale kromě poutavého příběhu přínosná především díky odborným komentářům, které každou kapitolu v knize doprovázejí. V nich experti z 12 oborů radí čtenářům, jak mají postupovat, pokud ve své rodině řeší péči o lidi s Alzheimerem nebo demencí.

Deník ze života s Alzheimerem zachycuje život rodiny navštívené nečekaně „panem Alzheimerem". Autorka v podobě krátkých, často velmi osobních deníkových zápisků přibližuje celých deset let náročné péče o nemocnou maminku - co se dělo od chvíle, kdy „nezvaný host" poprvé zaklepal na dveře, až do okamžiku, kdy se s maminkou navždy rozloučila.


Jan Martínek, Pavel Trunečka a kol.
Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech
Maxdorf 2021, 744 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-684-9
Cena: 995 Kč
Formát: 125×190 mm, pevná 

Gastroenterologie a hepatologie jsou obory charakterizované dynamickým rozvojem diagnostiky i dříve nepředstavitelným spektrem nových léků a dalších způsobů terapie. Rostoucí komplexnost oboru si však žádá přehlednou publikaci, v níž se může lékař rychle orientovat.

Autorský kolektiv vedený předními českými experty prof. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., AGAF, a MUDr. Pavlem Trunečkou, CSc., (IKEM) proto připravil k vydání knihu Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech, která je svou strukturou poměrně ojedinělá. Nabízí spektrum více než 90 diagnóz, se kterými se lékaři mohou běžně setkat v nemocniční i ambulantní praxi. Cílem je představit stručný a přehledný popis nejdůležitějších onemocnění z obou oborů a především lékaře detailně provést aktuálním terapeutickým algoritmem sestaveným na základě mezinárodních doporučení. Každá klinická jednotka proto obsahuje základní popis a aktuální léčebný postup zpracovaný formou přehledného diagramu, který si najde svoje místo v každodenní praxi, ale i v rámci přípravy k atestačním zkouškám.


Jiří Málek, Pavel Ševčík a kol.
Léčba pooperační bolesti, 4. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 196 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-696-2
Cena: 325 Kč
Formát: 140×200 mm, šitá 

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s pacientem v perioperačním období. Autoři předkládají doporučení pro léčbu pacientů rozdělená podle předpokládané intenzity pooperační bolesti a rovněž i nezbytná základní teoretická východiska. Nechybějí ani kapitoly týkající se specifik pooperační analgezie u dětí, kojících matek, osob s chronickou bolestí, geriatrických a ambulantních pacientů. Závěrečná kapitola se zabývá organizací léčby pooperační bolesti ve zdravotnických zařízeních. Uvedená doporučení jsou koncipována jako možné návody řešení pro určité modelové situace. Se vzrůstajícím vzděláním zdravotních sester je nepochybné, že budou mít stále větší a významnější úlohu ve sledování a poskytování pooperační analgezie. Autoři věří, že i pro ně a další zájemce o tuto problematiku například z řad studentů bude knížka užitečným zdrojem informací.

První vydání publikace získalo Cenu ČSARIM a Cenu Společnosti pro léčbu bolesti za nejlepší knižní publikaci roku 2009. V roce 2017 byla na internetových stránkách Světové federace anesteziologických společností (WFSA) v edici Virtual Library - Guidelines and Standards zveřejněna anglická verze třetího vydání pod názvem Postoperative Pain Management.


Pavel Vítek a kol.
Protonová radioterapie
Maxdorf 2021, 248 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-698-6
Cena: 595 Kč
Formát: 156×232 mm, šitá 

Protonová radioterapie je v České republice dostupná již devět let. Za tuto dobu se stala standardním postupem v několika indikacích, což přináší i úspěšný rozvoj mezioborové spolupráce. Kniha je adresována lékařům v oboru radiační a klinické onkologie i lékařům z četných dalších navazujících oborů. Kratší obecná část seznamuje s fyzikálními a radiobiologickými základy protonové radioterapie a poskytuje bazální informace, bez nichž by popis klinických aplikací a výsledků ani nebyl srozumitelný. Hlavní obsah tvoří speciální část, v níž se prezentuje užití protonové radioterapie u vybraných diagnóz včetně přehledů dosažených výsledků. Všechny texty jsou zaměřeny především na specifika protonové radioterapie, důraz je kladen na objektivní prezentaci podložených dat a závěrů. V závěru knihy je podán stručný přehled ekonomických aspektů protonové radioterapie v kontextu systémů financování zdravotní péče v rozvinutých zemích. 


Zpět