KNIŽNÍ NOVINKYJan Maláska, Jan Stašek, Milan Kratochvíl, Václav Zvoníček a kol.
Intenzivní medicína v praxi
Maxdorf 2020, 712 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-675-7
Cena: 995 Kč
Formát: 132×210 mm, pevná 

Monografie přehledně podává nezbytné znalosti intenzivní medicíny. Nabízí systematický přístup ke všem jednotlivým tématům, které autoři považují za nedílné součásti komplexního vzdělání intenzivisty.

V první, obecné části se autoři věnují klíčovým procesům a dovednostem, které jsou součástí každodenní práce na oddělení intenzivní péče. Od rozpoznání kriticky nemocného pacienta až do chvíle, kdy pacient intenzivní péči opustí. Ve druhé části jsou řešeny specifické situace, které se již týkají konkrétních nozologických jednotek. Ve třetí, doplňkové části jsou předkládány praktické návody a tabulky pro pochopení spletitých vzorců a konkrétních hodnot, které jsou však každodenní nutností při práci s pacienty.
Jednotlivé kapitoly vysvětlují základní patofyziologii konkrétního stavu a kombinují ji s aktuálními poznatky, které jsou v této oblasti k dispozici pohledem medicíny založené na důkazech (EBM). Kapitoly autoři uzavírají aplikací těchto poznatků na konkrétního pacienta v reálné praxi formou komentované kazuistiky. Nabízený systém, který je možné v dané oblasti aplikovat, není pouze algoritmickým návodem - důraz je kladen především na to, aby čtenář věděl „proč" a ne pouze „jak". Autoři jsou přesvědčeni, že pouze tento přístup a myšlení jsou v této nesmírně zajímavé specializaci možné. Nejen při vzdělávání, ale i v klinické praxi.


Pavel Studený a kol.
Keratokonus
Maxdorf 2020, 144 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-665-8
Cena: 495 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná 

S keratokonem a dalšími ektatickými onemocněními rohovky, přestože se jedná o relativně vzácné klinické jednotky, se v průběhu své praxe setká každý oftalmolog. Publikace  má za cíl poskytnou terénním oftalmologům, lékařům v postgraduální přípravě i dalším kolegům maximum současných informací o tomto onemocnění. Příčiny a mechanismus vzniku keratokonu sice doposud nejsou zcela objasněny, nicméně moderní diagnostické metody a také léčebné postupy značně změnily přístup oftalmologů k pacientům s rohovkovými ektaziemi v posledních letech. Pro větší přehlednost je kniha doplněna řadou obrázků a fotografií, aby mohla být lékařům užitečnou pomůckou.


Radek Pudil
Srdeční selhání
Maxdorf 2020, 288 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-662-7
Cena: 795 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Srdeční selhání je závažným a často fatálním stavem. Celosvětově postihuje téměř 50 milionů lidí. Lze odhadnout, že srdeční selhání postihuje kolem 2 % dospělých osob, přičemž prevalence ve věku přes 65 let je mezi 6 a 10 %. Prevalence srdečního selhání stále stoupá, částečně ovšem v důsledku lepšího přežití jiných kardiovaskulárních afekcí. Diagnostika i léčba srdečního selhání prodělaly v posledních letech rychlý vývoj.

Kniha předního kardiologa a experta v oblasti srdečního selhání, prof. MUDr. Radka Pudila, Ph.D., je psána nejen moderně (autor je spolutvůrcem řady mezinárodních guidelinů), ale také srozumitelně. Je vhodná pro každodenní praxi i pro přípravu na specializační zkoušky.


Petr Kačer a kol.
Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční
Maxdorf 2020, 232 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-646-7
Cena: 595 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Ruptura volné stěny levé komory je obávanou a katastrofickou komplikací akutního infarktu myokardu zatíženou vysokou mortalitou. Ta se ještě donedávna blížila 100 % a šance na přežití byla mizivá. Dynamický rozvoj kardiochirurgie a diagnostických metod v posledních dekádách však prognózu této dříve fatální diagnózy začal měnit. Pokud kardiolog u nemocného na možnost vzniku ruptury myslí a cíleně sleduje klinické, echokardiografické a jiné prediktory naznačující možný vznik a rozvoj ruptury, dává pacientovi šanci na život zachraňující kardiochirurgický zákrok.

Kniha obsahuje velké množství jedinečného fotografického materiálu demonstrujícího chirurgické techniky i intraoperační a echokardiografické nálezy. Instruktivní kazuistiky ukazují, že včasné stanovení diagnózy a kardiochirurgická operace může nemocnému zachránit život a vrátit jej k plnohodnotnému životu, jako je to dnes běžné u většiny nemocných po infarktu.

Kniha je určena především kardiologům, kardiochirurgům, anesteziologům a intenzivistům. Věříme, že se stane užitečným nástrojem pro všechny, kdo pečují o pacienty po infarktu.


Sally M. Winston, Martin N. Seif
Brouci v hlavě
Jak se zbavit vtíravých myšlenek
Překlad Marcela Koupilová
Nakladatelství: Portál
Brož., 216 s., 349 Kč

Nejste tím, co se vám honí hlavou! V této knize vám dva experti na zvládání úzkostí nabízejí dovednosti založené na kognitivně behaviorální terapii, které vám pomohou odpoutat se od rušivých myšlenek, překonat zahanbení, které s sebou takové myšlenky nesou, a snížit vaši úzkost. Díky příkladům ze života poznáte, že nad vtíravými myšlenkami můžete vyhrát.


Thomas A. Harris
Já jsem OK, ty jsi OK
Úvod do transakční analýzy
Překlad Dana Burianová
Nakladatelství: Portál
Brož., 288 s., 369 Kč

Řada lidí vyrůstá, jako by „nebyli OK" - s pocity bezbranného Dítěte, zcela závislého na OK ostatních lidí, od nichž přichází pohlazení i trest. Tento negativní životní postoj, který ovládá úspěšné i neúspěšné jedince, kontaminuje jejich racionální potenciál Dospělého. Lidé s postojem „nejsem OK" se ve vzájemných vztazích uchylují ke škodlivým formám ústupků, rituálů, činností, zábav a her, aby získali potřebné pohlazení, a vyhýbají se bolestné důvěrnosti s lidmi, kteří se zdají OK. 


Alain Samson
Život je příliš krátký na to, aby...
Překlad Kateřina Bodnárová
Nakladatelství: Portál
Brož., 144 s., 249 Kč

Život je příliš krátký na to, abychom se hodnotili negativně, abychom následovali davy, abychom propadali pesimismu, abychom jím šli sami... Každý v sobě vedeme dialogy s vnitřními postavami, které nám buď brání naplňovat naše sny, nebo nás podporují a pomáhají nám. Tyto postavy jsou ozvěnami hlasů z minulosti, nejčastěji rodičů, a pokud se naučíme je rozpoznat a využít, snáze začneme žít naplno. Příklady ze života, cvičení a užitečné rady pomáhají čtenáři, aby se tyto vnitřní dialogy naučil vést.


Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol.
Opioidy, 2. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 504 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-664-1
Cena: 695 Kč
Formát: 165×240 mm, pevná 

Druhé vydání úspěšné knihy věnované nejsilnějším používaným analgetikům, tedy opioidům, je opět určeno široké odborné veřejnosti - především lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy ve své praxi používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.

Předchozí vydání z roku 2018 se setkalo s velkým zájmem čtenářů. Názory na využití opioidů a jejich správnou indikaci k terapii se přitom v průběhu let značně lišily a vyvíjely. Aktuálně je na trhu řada preparátů z této skupiny a jejich farmakologické vlastnosti jsou mnohdy rozdílné, proto je komplexní seznámení s jejich působením velmi potřebné.

Pro druhé vydání byla rozšířena a upravena stať zaměřená na epidemiologii, v 8. kapitole potom byla spolu s přehledem opioidů uvedena i jejich současná klasifikace. Nové informace z oblasti farmakoterapie čtenář nalezne i v kapitole věnované léčbě nádorové bolesti, konkrétně se jedná o využití metadonu. Další zásadní úpravy nalezneme ve velmi dobře zpracované kapitole pojednávající o opioidech v intenzivní péči u dětí nebo v závěrečné kapitole věnované budoucnosti opioidů, která je doplněna o nová fakta z oblasti výzkumu opioidů na základě recentních literárních zdrojů.


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz