KNIŽNÍ NOVINKY


Barbora Szonowská a kol.
Paliativa v nefrologii
Maxdorf 2019, 330 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-603-0
Cena: 695 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná

V posledním desetiletí stoupá počet pacientů s chronickým selháním ledvin, jejichž léčba je velmi komplikovaná - ať už z důvodu závažných přidružených onemocnění, pokročilého věku, nebo kombinace obou faktorů. U řady těchto nemocných je zahájení dialýzy spojeno se zhoršením funkčního stavu a kvality života. Cílem podpůrné nefrologické péče je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin. Zlepšení farmakoterapie obtížných fyzických symptomů, jako je bolest, dušnost, nauzea, nechutenství, únava, syndrom neklidných nohou, pruritus či nespavost, je nezbytnou součástí komplexní péče o tyto pacienty. Kromě řešení somatických obtíží je třeba věnovat pozornost i oblasti psychické, sociální a spirituální.

Téma poskytování paliativní péče je komplikované a v českém zdravotnictví zatím stále poměrně nové. V současnosti přibývá nefrologů, kteří jsou motivovaní k zavedení paliativní péče do běžné praxe. Problémem je absence odborné publikace, která by téma popisovala komplexně včetně praktických doporučení. Cílem je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin.


Václav Hána
Endokrinologie pro praxi, 2. aktualizované vydání
Maxdorf 2019, 260 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-625-2
Cena: 395 Kč
Formát: 112 × 174 mm, měkká (V2)

Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního endokrinologa a internisty prof. MUDr. Václava Hány, CSc., odráží dynamický vývoj oboru za posledních několik let. Výskyt nemocí žláz s vnitřní sekrecí v populaci je podstatně vyšší, než se odhadovalo ještě na začátku 90. let minulého století. Zpřesněná diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 20 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Vzhledem k regulačnímu působení hormonů na všechny orgány a tkáně lidského těla bez výjimky je znalost endokrinologie nezbytná nejen pro atestaci z vnitřního lékařství, ale rovněž pro všechny interní specializace.

Také druhé vydání je koncipováno jako praktická příručka pro endokrinology a internisty, ale rovněž jako publikace vhodná pro přípravu k atestaci.


Vítězslav Kolek a kol.
Doporučené postupy v pneumologii, 3. vydání
Maxdorf 2019, 648 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-624-5
Cena: 595 Kč
Formát: 125×190 mm, vazba měkká (V2), barevné ilustrace

Již třetí vydání mimořádně úspěšné publikace odráží dynamický vývoj v oboru v posledních dvou letech, od klasifikace až po farmakoterapii. 

Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím - obě jejich knižní vydání byla vyprodána v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníku bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost.


Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky, a tedy i všechna pracoviště ČR se standardem klinické excelence.


Kolektiv autorů
Umění C. G. Junga
Překlad Pavel Kolmačka
Vydavatelství: Portál, 2019
Váz., 272 str., 777 Kč

Bohatě ilustrovaný svazek shrnuje veškeré známé výtvarné dílo C. G. Junga - od kreseb přes knižní malby, obrazy až po dřevěné a kamenné sochy.

Vydání Červené knihy vyvolalo extrémní zájem o Junga nikoli jen jako zakládající osobnost psychologie a spisovatele, ale též jako o výtvarného tvůrce s neobyčejnou imaginací, smyslem pro kompozici, figuru a barvy. Tento dosud málo známý, přesto ale podstatný rozměr Jungovy osobnosti je poprvé kompletně představen v tomto unikátním díle, které obsahuje přes 250 barevných reprodukcí.

Obrazy jsou doplněny úvodními studiemi, které se zaměřují na kořeny Jungova výtvarného projevu, na souvislosti s jeho teorií mandal, na Jungův profil jako umělce, sběratele i diváka.


Irene McHenry, Carol Moog
Aktivity pro starší děti s PAS
Jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztahy
Překlad Eva Klimentová
Vydavatelství: Portál, 2019
Brož., 120 str., 249 Kč

Dospívání je složité období plné neklidu a pochybování o sobě samém. Pro mladé lidi s poruchou autistického spektra je vzhledem k jejich handicapu ještě složitější. Jak najít vnitřní klid? Co pomůže v budování vztahů s vrstevníky? Jak mohou kontrolovat své pocity? Autoři nabízejí soubor aktivit, které jsou založeny na technikách mindfulness a které přispívají k tomu, aby si dospívající dokázali postupně vybudovat důležité dovednosti.

První část knihy se zaměřuje na zklidnění těla a mysli. Další se věnuje tomu, jak využít své myšlenky a pocity k budování nezávislosti. Poslední kapitola se pak věnuje vztahům s druhými lidmi a kontrole nad vlastním životem.


Zoë Kessler
Královna chaosu
ADHD podle Zoë
Překlad Petra Diestlerová
Vydavatelství: Portál, 2019
Brož., 192 str., 339 Kč

O ADHD se mluví jako o výlučně mužské záležitosti. Hyperaktivní? Přece muži! Nezvládají svůj život? Přece muži! Zoë to ale vidí jinak. ADHD k ní patří, zjistili ho, až když už byla dospělá, a ona se s ním musí nějak vypořádat. Nic nezastírající výpověď o tom, jaké to je být hyperaktivní a mít potíže se soustředěním v sobě pojí humor i slzy. Ano, je to těžké, když vyhrajete nevypsanou soutěž o nejhorší sekretářku roku. A když nezvládnete schůzky s kamarády, které jste si domluvila, je to také hloupé. ADHD nám hází klacky pod nohy, ale Zoë našla strategie, jak se s ním vypořádat a nebýt jen „ta hyperaktivní a nesoustředěná". Její příběh je určen všem ženám, které se potýkají s podobnými problémy. Knihu ocení dívky a ženy s ADHD, jejich rodiny a přátelé,psychologové a terapeuti.


James Fallon
Psychopat v mém mozku
Neurovědcova cesta k odhalení jeho temného já
Překlad Vojtěch Pišl
Vydavatelství: Portál, 2019
Brož., 200 str., 339 Kč

Jednoho dne zkoumal Fallon hromádku skenů mozků svých rodinných příslušníků, úplně vespod ležel snímek, který zjevně odpovídal mozku psychopata. Fallon si pomyslel, že se tam přimíchal ze štosu snímků opakovaně trestaných násilníků. Prokázalo se ale, že jde o jeho vlastní mozek.

V knize se prolíná autorovo zamyšlení nad neurologickým a genetickým základem a příčinami psychopatie s vyznáním popisujícím, co všechno se o sobě dozvěděl od svých kolegů a rodinných příslušníků, i zamyšlením nad tím, zda lze psychopaty změnit a čím mohou takoví lidé prospět světu. 


Pavel Vavřík, Ivan Landor, Jiří Gallo, Karel Koudela a kol.
Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu
Maxdorf 2019, 503 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-602-3
Cena: 1495 Kč
Formát: 200×265 mm, pevná (V8)

Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Na úspěšnou publikaci Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu (Landor, Vavřík, Gallo, Sosna a kol. - kniha byla oceněna prestižní Hlávkovou cenou a významně ovlivnila operační praxi v ortopedii v ČR) nyní navazuje podobná publikace věnovaná náhradám kolenního kloubu. Autorský kolektiv složený z předních českých ortopedů i odborníků dalších medicínských profesí nyní vytvořil rozsáhlou monografii věnovanou revizním operacím po TEP kolenního kloubu.

Kniha je koncipována jako praktický průvodce ortopeda - od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací.


Zpět