KNIŽNÍ NOVINKYStephen Joseph

Autenticita

Jak být sám sebou a proč na tom záleží

Překlad Magdalena Herelová

Vydavatelství Portál, 2018

brož., 192 s., 349 Kč

Autor nabízí svěží a inspirující pohled na psychologii autentického života včetně praktických rad a cvičení. Vychází z existenciální filozofie, z poznatků humanistické psychologie a vlastní zkušenosti psychoterapeuta. V návaznosti na učení Abrahama Maslowa a Carla Rogerse vede autor čtenáře ve třech krocích k autentickému žití. Prvním krokem je poznat sám sebe, druhým vlastnit sám sebe a třetím být sám sebou.

Pro všechny fáze uvádí autor praktická cvičení a doporučení.

https://obchod.portal.cz/psychologie/autenticita/


Mattias Stølen Due

Pečujte o svůj vztah

... dokud se ještě máte rádi

Vydavatelství Portál, 2018

brož., 192 s., 339 Kč

Cesta k pozitivní změně partnerského vztahu nepřináší žádný zázračný návod na štěstí, ale pracuje s tím, co má dvojice stále ještě k dispozici a může to změnit. Čtivá příručka doplněná motivačními otázkami vychází z předpokladu, že lidé nejsou jen hříčkami vnějších okolností a instinktů. Autor poskytuje cenné rady, jak rozpadu vztahů předcházet, nikoli řešit teprve jeho následky: Zjistěte, co můžete udělat sami. Buďte dobrým přítelem. Zaměřte se na to dobré. Mluvte o problémech. Chápejte svého partnera. Vyprávějte o sobě. Dotýkejte se navzájem. Berte v úvahu vnější vlivy.

https://obchod.portal.cz/psychologie/pecujte-o-svuj-vztah/


Radim Ress, Alexander Riechers

Dialog s nevědomím

Práce s metodou voice dialogue

Vydavatelství Portál, 2018

brož., 144 s., 269 Kč

Autoři představují metodu voice dialogue a vracejí se přitom k myšlenkovému dědictví C. G. Junga. Ukazují, jak se nevědomí zobrazuje v podobě vnitřních postav, jež jsou předlohou pro vzorec lidského osudu. Lidská duše funguje jako dialog těchto hlasů, které jsou uspořádány podle skryté hierarchie moci a skrze dialog se také stávají vědomými. Tak můžeme nacházet jejich rysy, rozpory a nutkání, a tím přímo zakoušet nevědomé komplexy, avšak zároveň ke svému nevědomí začít zaujímat svobodný vztah.

Popis metody je doplněn řadou kazuistik.

https://obchod.portal.cz/psychologie/dialog-s-nevedomim/


Antonín Doležal

Anatomický slovník

Původ a význam anatomické terminologie

Maxdorf 2018, 231 str.

ISBN: 978-80-7345-571-2

Cena: 395 Kč

Formát: 160×225 mm, brožovaná vazba

Anatomie je nepostradatelnou základnou oborů medicínských, přírodovědných či biomedicínských včetně fyzické antropologie, kineziologie, ergonomiky, biomechaniky, rehabilitace i tělesné výchovy a sportu. Anatomická terminologie představuje gramotnost, která vytváří pevnou bázi pro uvedené obory. Slovník prof. Doležala je mimořádně užitečnou pomůckou pro pochopení rozsáhlé a někdy obtížné anatomické terminologie, a to zejména svým výkladem původu a jazykových (i obecně kulturních) souvislostí latinských, řeckých a dalších pojmů.

Současná anatomická terminologie je kulturním dědictvím nesmírné hodnoty, která se postupně vytvářela po celá tisíciletí, slovník proto může být užitečný i pro studenty humanitních oborů a další zájemce o základy současné evropské kultury.


Zpět