KALEIDOSKOPU SV.ANNY PĚSTUJÍ VLASTNÍ KONOPÍ

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) zahájila zkušební provoz vlastní experimentální pěstírny konopí. Stala se tak prvním zdravotnickým zařízením v České republice, které bude léčebné konopí pěstovat, zatím pro účely výzkumu. Nemocnice je vůdčím českým pracovištěm v rozvoji a používání léčby pomocí léčebného konopí a má speciální povolení k zacházení s rostlinami o vysokém obsahu THC.

„Na našem pracovišti ho používáme pro léčbu bolesti. Má i indikace pro léčbu mnoha potíží v dalších medicínských oborech. Obecně přináší léčba konopím celou řadu nezodpovězených otázek, přesto splňuje požadavky na vysokou bezpečnostní šíři. Pro další rozvoj léčby a pochopení účinků chceme na klinickou praxi navázat i výzkumem," upřesnil MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti Anesteziologicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU a dodal: „Pěstírna nám umožní bez dalších obrovských nákladů mít vlastní, a to přesně definovaný materiál k lékárenskému, preklinickému, případně dalšímu klinickému výzkumu. Což zahrnuje třeba i nové léčebné formy jako je extrakce na míru pacientovi, vývoj dalších medicínských odrůd léčebného konopí, moderní formy léčiv například s nanočásticemi a podobně."

„Historicky poprvé se tady také zavedlo jeho používání v kapslích, které vyrábí naše lékárna. Pěstírna a výzkum je tedy logicky dalším, navazujícím krokem," uvedl ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák

„Napojení vlastní výzkumné pěstírny na týmy našeho výzkumného centra přináší nespočetné možnosti výzkumu doslova pod jednou střechou. Tohle spojení a garance standardizovaného materiálu pro vlastní výzkum, navíc s možností uplatnit výsledky v praxi, tedy u pacienta, je dokonce světově unikátní," zdůraznil MVDr. Václav Trojan, Ph.D., vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA.

 

„V lékárenských prostorách naší klinicko-farmakologické jednotky bude také probíhat výzkum preklinické části, tedy možnosti zpracování květu na další formy aplikace. Existuje celá řada metod extrakce obsahových látek - mechanická, organickými rozpouštědly nebo díky oxidu uhličitému. Získaný extrakt je základem třeba pro přípravu krémů nebo čípků. Možností je spousta, náš výzkum díky pěstírně bude moci vše důkladně mapovat," shrnul vědec Václav Trojan. (celý článek ZDE)


KDYŽ MINUTY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOT

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM) vyvinul ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje unikátní komunikační platformu zCase. Ta pomáhá v reálném čase zdravotníkům ještě efektivněji řešit logistiku léčby akutních stavů, jako je například akutní infarkt myokardu. Zkrácení doby do zahájení efektivní léčby i o několik minut může významně zlepšit prognózu pacientů ve vážném stavu. IKEM tuto aplikaci a komunikační systém již začal testovat a zavádět i v dalších nemocnicích v České republice. zCase je speciální informační panel umístněný na urgentních příjmech, katetrizačních sálech a jednotkách intenzivní péče a je propojený s moderní mobilní aplikací, kterou používají sloužící lékaři v nemocnicích. Je zabezpečený a splňuje nejvyšší standardy na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních dat.

„zCase nám nabízí dokonalý přehled o pacientech transportovaných do konkrétního zdravotnického zařízení. Díky sdílení informací víme, koho záchranná služba veze a také - na minutu přesně - kdy pacient přijede. To jsou pro nás zcela zásadní informace. S posádkou záchranné služby si navíc můžeme ještě před příjezdem do nemocnice jednoduše sdílet EKG pacienta, který má příznaky infarktu a případně se s posádkou jednoduše spojit a konzultovat další postup. Díky tomu můžeme například včas aktivovat katetrizační tým a uvolnit katetrizační sály, protože již předem víme, že pacient v sanitce trpí infarktem, který vyžaduje okamžité řešení," vysvětluje vedoucí Oddělení akutní kardiologie IKEM MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC.

Celý tým již může čekat připravený na místě a nemusí se zdržovat po příjezdu vyšetřeními a úkony, které již provedla posádka záchranné služby.

„Například pacient s infarktem myokardu může díky tomu ze sanitky prakticky rovnou na katetrizační sál, což zvyšuje jeho šance na úspěšnou léčbu a uzdravení. Tím, že se dostává k zákroku bez prodlevy, šetří se tolik důležité minuty. U akutního infarktu totiž hraje roli hlavně čas. Z velkých studií víme, že pacienti s akutním infarktem mají významně lepší přežívání, pokud je u nich provedena srdeční katetrizace do 120 minut od prvního vyšetření. Naopak každých 10 minut zdržení navíc znamená 1 úmrtí navíc na každých 300 stabilních nebo 30 nestabilních pacientů. Právě zCase nám pomáhá tuto prodlevu zkracovat," říká přednosta Kardiocentra IKEM, prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

„Tím, že sdílíme EKG, lékaři dopředu ví, jaké řešení bude potřeba a také, že musí připravit katetrizační sál, tedy, že na něm nebudou začínat jiný, plánovaný výkon, ale rovnou ho vyhradí pro pacienta, který je tou dobou na cestě," doplňuje vedoucí Krajského zdravotnického operačního střediska ZZS Středočeského kraje Bc. Patrik Merhaut. (IKEM)


VAKCÍNA MODERNA SCHVÁLENA PRO DĚTI OD 12 LET

SÚKL 23. 7. 2021 informoval, že Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA doporučil rozšíření indikace vakcíny Moderna (Spikevax proti covid-19) pro použití u dětí ve věku 12 až 17 let. Vakcína byla dosud schválena pro osoby starší 18 let. Bezpečnost a účinnost vakcíny byla zkoumána v rámci pediatrické studie u 3 732 dětí ve věku 12 až 17 let. Tato studie byla schválena Pediatrickým výborem EMA (PDCO) v souladu s pediatrickým výzkumným plánem (PIP) k vakcíně Spikevax. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let (měřeno hladinou protilátek proti SARS-CoV-2). Z 2 163 dětí, které dostávaly vakcínu, žádné z nich neonemocnělo covidem-19 ve srovnání se čtyřmi dětmi z 1 073, které dostaly placebo. Tyto výsledky umožnily výboru CHMP dojít k závěru, že účinnost vakcíny Spikevax u dětí ve věku 12 až 17 let je obdobná jako u dospělých.

Použití vakcíny Spikevax u dětí ve věku od 12 do 17 let je stejné jako u starších 18 let, tedy dvě dávky do horní části paže v rozmezí čtyř týdnů. (SÚKL)


STARTUJE 4. NÁRODNÍ SCREENING - PLIC

Rakovina plic se zprvu výrazně nehlásí, nebolí, a lidé s už jasnými příznaky tak přicházejí pro léčbu pozdě. Osm z deseti nemocných umírá zbytečně - v časných stadiích by šlo nádor odstranit. Takto lékaři bojují o co nejdelší a nejkvalitnější život s pokročilou nemocí. Naprostý předěl v situaci bude znamenat spuštění čtvrtého národního screeningu - plic, který by měl odstartovat na začátku příštího roku. Plicní lékaři o tento nástroj usilovali řadu let a slibují si od něj zvýšení podílu pacientů, kterým lze nádor operativně odstranit - ze současných 15 % až na 50 %. Na záludnost nemoci upozorňují v rámci Světového dne rakoviny plic, jenž tradičně připadá na 1. srpna.

„Chodí nám stále více pacientů s pokročilým stadiem rakovin plic, částečně i kvůli aktuální situaci s pandemií, kdy se příznaky v podobě kašle a zadýchávání přisuzovaly covidu. S rozvinutým onemocněním se u nás objevovali i mladí lidé. Operativa pro všechna onkologická onemocnění minulý rok odhadem klesla o 20 %. Když lidé nepřijdou, nelze je operovat. Pak už nebojujeme o úplné uzdravení, ale o maximální přežití. Máme k dispozici skvělé moderní léky, které můžeme nasazovat už v první linii. Ale samozřejmě chceme vidět pacienty uzdravené nebo je v našich ambulancích nevidět vůbec a v tom nám pomůže pouze prevence - nekouření, a právě kontrola rizikových jedinců, aby se u nich případný nádor našel včas," říká prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP.

Program včasného záchytu karcinomu plic se má týkat asi 30 000 vysoce rizikových osob mezi 55. a 75. rokem, jež vykouří alespoň jednu krabičku cigaret denně. Pro program časné detekce karcinomu plic v ČR je však dle odborníků vhodných až přibližně 0,5 milionu kuřáků. Nyní probíhá akreditace radiologických pracovišť, která budou screening pomocí CT plic realizovat.

Přelom v léčbě karcinomu plic přinesly nové biologické a imunoonkologické léky, některé z nich mohou lékaři nasazovat už tzv. v první linii, tedy ihned na počátku léčby. Tyto léky otevřely pacientům, kteří měli v lepším případě devět měsíců života, šanci na čtyřnásobně delší přežití - v dobré kvalitě. Podle prof. MUDr. Jany Skřičkové, CSc., předsedkyně pneumoonkologické sekce ČPFS, schválily zdravotní pojišťovny za poslední rok úhradu třem dalším biologickým a imunoonkologickým lékům a další tyto léky může dostávat širší spektrum pacientů. „Evropská léková agentura navíc schválila další indikace, takže maximálně do dvou let zde můžeme opět čekat více možností, jak naše pacienty léčit a měnit nemoc na chronickou," doplňuje prof. Skřičková. 

Podle předsedy České aliance proti chronickým respiračním onemocněním prim. doc. MUDr. Milana Sovy, Ph.D. nelze u této nemoci bez screeningu očekávat razantní zlepšení. „V 85 % případů se na nádor přijde pozdě. Nyní kvůli covidu ještě řada lidí své obtíže zlehčovala, protože se bála jít k lékaři, a to pak vedlo k tomu, že bylo pozdě na operační výkon. Důležitost screeningu pro zlepšení přežití pacientů dokázala i studie NELSON.1 Podle ní screening snížil úmrtí na rakovinu plic ve sledované skupině o 24 %," vysvětluje doc. Sova. (MaVePR, www.pneumologie.cz)

Reference:
1. Ru Zhao, Ying a kol. "NELSON screeningová studie na rakovinu plic." Zobrazování rakoviny: oficiální publikace International Cancer Imaging Society sv. 11 Spec No A, 1A S79-84. 3. října 2011, doi: 10.1102 / 1470-7330.2011.9020


PŘIJĎTE NA ZLATOU PROMOCI, ABSOLVENTI 1970 - 1971!

V loňském roce nebylo možné zorganizovat slavnostní Zlatou promoci lékařů, kteří na 1. LF UK promovali v roce 1970. O to větší máme radost, že naše absolventy z let 1970 a 1971 můžeme nyní pozvat na slavnostní obřad k 50letému výročí absolutoria společně. Velmi si našich absolventů ceníme a jsme hrdí, že pro ně může fakulta tuto slavnost na univerzitní půdě uspořádat. Zlatá promoce se letos opět uskuteční ve Velké aule Karolina, na Ovocném trhu 5, a to 2. října 2021. První ceremoniál, pro absolventy z roku 1970, se bude konat v 11:00, druhý slavnostní akt, pro absolventy z roku 1971, pak ve 14:00.

Pokud v těchto letech promoval někdo z vašich přátel, známých či rodiny, určitě je o této akci informujte. Absolventi budou mít možnost společně znovu prožít nezapomenutelný okamžik ukončení studia, potkají své dávné spolužáky a také současné zástupce fakulty. Všichni zájemci se mohou registrovat na e-mail: anna.jarmarova@lf1.cuni.cz. Tak budeme moci všem přihlášeným absolventům poslat další informace o průběhu a programu akce. Těšíme se na setkání s vámi!

Oddělení komunikace 1. LF UK


POZOR NA LETNÍ LÁSKY

Kromě romantických zážitků si řada lidí z letní dovolené či festivalu může odvézt i sexuálně přenosnou infekci. Podle Světové zdravotnické organizace se každý den nakazí sexuálně přenosnou infekcí až milion lidí. Nejčastější z nich je lidský papilomavirus (HPV), který může způsobit rakovinu děložního čípku nebo genitální bradavice u žen i mužů. Střídání sexuálních partnerů označují odborníci za jeden z rizikových faktorů.

„HPV infekcí se můžeme nakazit i od jediného, třeba vůbec prvního partnera, kterého v životě poznáme," říká doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., předseda České menopauzální a andropauzální společnosti a doplňuje: „Samozřejmě zároveň platí, že čím větší počet partnerů za život vystřídáme, tím většímu riziku nákazy sexuálně přenosnou infekcí se vystavujeme."

 

Nejčastější sexuálně přenosnou infekcí, s níž se za život setká 8 z 10 lidí, je tzv. HPV infekce. Podle doc. Faita se infekce projeví jen u přibližně 10 % nakažených. „Virus se může přenášet z jednoho člověka na druhého bez jakýchkoli průvodních příznaků a infekce se často projeví až za několik let," varuje doc. Fait. 

 

Se všemi sexuálně přenosnými infekcemi se stále pojí velké tabu. „Sexuálně přenosné nemoci mohou být zejména pro mladé lidi velmi stresující. Bývají mylně spojovány s promiskuitou a nemocný se obvykle obává odsouzení od svého okolí. Zejména pro ty, kdo onemocní v dospívání, je celá situace traumatizující a může negativně ovlivnit rozvoj budoucích partnerských vztahů," říká Mgr. Miroslav Zachovalý, vedoucí terapeutického centra v Jihomoravském kraji, které spadá pod společnost Podané ruce.

Účinnou prevencí je kromě sexuálního půstu také očkování. Šíře ochrany proti HPV typům je dána výběrem vakcíny. Dívkám i chlapcům ve věku 13 let očkování hradí pojišťovny. Vakcinace je nejúčinnější ještě před zahájením sexuálního života, lékaři proto doporučují očkovat mladé lidi včas, například při třináctileté preventivní prohlídce.

„Na rozvinutou HPV infekci bohužel neexistuje léčba a jediná cesta, jak se před stykem s infikovaným jedincem chránit je očkování. Jde zároveň o jednoduché a bezpečné řešení. Rodiče mohou vakcinací svým dětem do budoucna ušetřit řadu komplikací," uzavírá doc. Fait. (MaVe PR)


NOVÉ DOHODY PRO IZRAELSKÉ MEDIKY

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy studuje všeobecné lékařství v angličtině zhruba 140 izraelských studentů, nejpočetnější skupina zahraničních studentů na fakultě. Po ukončení studia v České republice se jich většina vrací zpět do izraelských nemocnic. Zástupci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelé několika předních izraelských nemocnic podepsali dohody, díky kterým budou moci izraelští studenti medicíny z 1. LF UK absolvovat část klinické výuky ve své zemi. Podle děkana 1. LF UK prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc., by tato spolupráce měla přispět k snadnějšímu nástupu studentů do tamní lékařské praxe. Česká lékařská fakulta a izraelské nemocnice se zároveň dohodly na intenzivní spolupráci ve výzkumu a simulační medicíně.
Jednou z nemocnic, která se ke spolupráci zavázala, je i Nemocnice Sheba, podle žebříčku sestavovaném mezinárodní radou expertů pro časopis Newsweek devátá nejlepší nemocnice na světě.

„V řešení dlouhodobého nedostatku lékařů v Izraeli představuje tato série dohod výrazný pokrok. Důležité je, že kromě výuky navážeme s izraelskými nemocnicemi spolupráci také v oblastech lékařského výzkumu a vývoje technologií pro simulační výuku," vyzdvihl děkan 1. LF UK prof. Vokurka a dodal, že fakulta si přitom zachová kontrolu nad klinickou výukou.

Jak uvedl proděkan pro mezinárodní studium MUDr. Etian Brizman, BDS, součástí dohod je také finanční podpora pro izraelské studenty, kteří si mohou snáze půjčit prostředky na studium v ČR. „Největší izraelská banka, Banka Hapoalim, by mohla studentům poskytovat velmi výhodné půjčky až do výše 70 procent školného na celých šest let studia s tříletou ochrannou lhůtou na splácení," řekl Brizman, který se významně podílel na přípravě dohod.

Vyjednávání se kromě vedení 1. LF UK a izraelských nemocnic zúčastnili také zástupci ministerstev zdravotnictví a agentur, které izraelským studentům zprostředkovávají studium v ČR. Mezi nemocnice, ve kterých budou moci izraelští studenti absolvovat praxi, patří kromě Nemocnice Sheba také Ichilov, Kaplan, Bnai Tzion, Assaf Harofeh a Wolfson. (Oddělení komunikace 1. LF UK)


DELTA V ČR DOMUNUJE, CESTOVATELÉ PŘIVEZLI ALE I NOVÉ LINIE VIRU

Z kombinovaných dat z diskriminační PCR za posledních 14 dnů a celogenomové sekvenace pozitivních vzorků SARS-CoV-2 za červenec je zřejmé, že stále u nás přetrvává dominance varianty delta, (95 %). V souvislosti s prázdninovým cestováním zřejmě dochází i k minoritním importům jiných linií viru. Tato skutečnost je nová, celkem 8 zachycených vzorků pochází z více laboratoří a příslušnost k variantě definitivě určí až celogenomová sekvenace.

„Evidujeme celkem 8 vzorků z diskriminační PCR, které by mohly odpovídat dosud neurčené linii covid-19. Tyto nálezy pocházejí z různých laboratoří, nikoli tedy z jednoho místa. Jejich celogenomová sekvenace potrvá zhruba 14 dnů. Po diskriminační PCR nevykazují dle kolegů příslušnost k žádné ze sledovaných linií. Seznam sledovaných variant viru přitom laboratořím vydává a pravidelně aktualizuje Světová zdravotnická organizace. V současné době se nové linie velmi sporadicky objevují po celém světě. Od června 2021 je dle informací NRL do mezinárodní databáze nahlášeno celosvětově 300 takových detekcí," vysvětluje v tiskové zprávě z 16. 8. 2021 ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. Co se týká přesných čísel, v období od 30. 7. do 13. 8. 2021 má NRL k dispozici data z 1738 provedených testů diskriminační PCR z 68 laboratoří. Analýza dat potvrzuje variantu delta ve zhruba 95 % a alfu v méně než 2 % případů. Ostatní varianty nejsou pravděpodobně vůbec zachyceny. U celogenomové sekvenace, která je dalším krokem k určení přesné příslušnosti vzorku z diskriminační PCR k variantě viru, prošlo procesem 508 vzorků s červencovým datem odběru. 481 spadá pod variantu delta, 8 pod variantu alfa, v Jihomoravském kraji byly v červenci evidovány dva izolované záchyty varianty lambda. Stále ještě také čekáme na potvrzení či vyvrácení suspektní delty plus ve dvaceti případech, které jsme zachytili a popsali v dřívějších zprávách. „Variantu lambda je určitě pro odborníky důležité sledovat, a to z hlediska jejího chování a vývoje. Praxe však zatím neposkytuje data, která by dávala důvod se této varianty obávat ani z hlediska průběhu nemoci ani z hlediska rychlosti šíření. V České republice jsou dosud celkem tři potvrzené izolované záchyty, podle dostupných informací se dále nešíří," upřesňuje MUDr. Macková. Nové linie viru připomínají také důležitost odpovědného cestování, tedy dodržování všech aktuálně platných hygienických pravidel a v případně nutnosti také důsledného dodržení uložené karantény po návratu do ČR. (Tisková zpráva SZÚ)


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz