KALEIDOSKOPSENIORŮM POMÁHAJÍ S REGISTRACÍ K OČKOVÁNÍ SENIOR POINTY

Senior Pointy se nyní zapojují do pomoci seniorům, s nimiž procházejí krok po kroku proces registrace k očkování proti covid-19. Zatím v ČR působí 36 Senior pointů, na které jsou starší občané zvyklí se obracet nejen v otázkách trávení volného času, ale také kvůli pomoci s nejrůznějšími administrativními nebo právními úkony.

„Ve vybraných Senior Pointech jsou naši lidé na linkách a radí, co si připravit k registraci případně se seniory jednotlivé kroky projdou a vyplní formulář. Někde, po předchozí domluvě, pomohou i osobně. Od pátku (15. 1. 2021) jsme zaznamenali desítky telefonátů. Pro seniory je systém složitý, navíc drtivá většina nemá chytrý telefon, počítač, o internetu nemluvě. Když například potřebovali přečíst PIN, který jim dorazil SMSkou, museli našim pracovníkům zavěsit, přečíst si jej a pak znovu zavolat. Naši zaměstnanci jsou se seniory ve styku, znají je. Proto se na ně starší lidé logicky obracejí i s touto záležitostí," říká Jakub Carda, ředitel brněnské firmy Společně, která se o seniory prostřednictvím Senior Pointů stará. Podle něj si zaměstnanci Senior Pointů nejvíce stěžovali na nefunkčnost systému a neustálý kolaps webových stránek. „Naše Senior Pointy se obecně do celé problematiky kolem očkování zapojují aktivně, například v Příbrami vyjednávají o zapůjčení prostoru kontaktního místa Senior Pointu jako místa pro očkování seniorů," dodává Jakub Carda. 

Zapojení Senior Pointů není časově omezené, dle ředitele budou pomáhat, dokud bude třeba.

Aktuálně zapojené Senior Pointy:

  • Senior Point Brno, Mendlovo náměstí, odpondělí do pátku, vždy v 8-17 hodin, telefonicky na lince 800190011 nebo osobně (po předchozí domluvě)
  • Senior Point Židenice, od pondělí do pátku od 9-12 hodin, na lince 603970 017
  • Senior Point Příbram, od pondělí do pátku 8 až 16 hodin, na lince 778 779898 nebo osobně (po předchozí domluvě)
  • Senior Point Kopřivnice, od pondělí do pátku 8-16 hodin na lince +420 770 138188 nebo osobně (po předchozí domluvě)
  • Senior Point Prachatice pod společností KreBul, o.p.s., od pondělí do pátku od 9-17 hodin na lince 388 424196
  • Senior Point Frýdek-Místek, pondělí až pátek 8-16 hodin na lince 770 122800, osobně (po předchozí domluvě)
  • Senior Point Břeclav, pondělí až pátek od 8-16 hodin, na lince 722 933057, osobně (po předchozí domluvě)
  • Senior Point Brandýs n. L., zájemci mohou přijít osobně v pondělí, středu a pátek od 9 do 11 hodin nebo volat na linku 731 681274
  • Senior Point Ostrava-Hrabůvka, každý pracovní den od 8 do 16 hodin na lince 702 237132 nebo po předchozí domluvě osobně

Zdroj: MaVe PR


LÉKY V KARANTÉNĚ

Od 1. 1. 2021 nesmí být v lékárnách pacientům vydávány léčivé přípravky, které neprojdou ověřením pravosti balení. Do konce loňského roku bylo možné lék vydat i přes chybové hlášení (tzv. alert), pokud lékárník neměl pochybnost o jeho pravosti. Nyní ho lékárny musí uložit do karantény, pokud systém ověřování provozovaný Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv, z.s. (NOOL) nepotvrdí léčivo jako pravé. Podle odhadu České lékárnické komory (ČLnK) to může být až několik desítek tisíc balení ročně. Lékárníci žádají pacienty o pochopení, pokud jim v takovém případě lék nevydají. Za výdej léku, který neprošel ověřením, totiž hrozí ze strany SÚKL pokuta ve výši až 2 mil. Kč.

Lékárníci ověřují jednotlivá balení léčiv v rámci svých povinností již od samého počátku zavedení této povinnosti v roce 2019. U žádného chybového hlášení zjištěného v ČR v průběhu roku 2020 se padělek neprokázal. Situaci by vyřešilo uplatnění dosavadního výkladu.

„Česká lékárnická komora se znovu obrátila na ministra zdravotnictví a požádala ho o potvrzení výkladu platného do konce loňského roku. Ačkoliv za téměř dva roky byly vyprodukovány stovky tisíc chybových hlášení, ani jedno nebylo kvůli padělku léčivého přípravku. Chyby se objevují zejména v nahraných datech v centrálním systému k ověřování," vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Dopad současného rozhodnutí bude mít vliv na poskytování lékárenské péče. Už dnes je třeba v důsledku nového výkladu počítat se situacemi, kdy do lékárny přijde pacient, který svůj lék nutně potřebuje, a ačkoliv má lékárník přípravek v ruce, po vygenerování alertu jej pacientovi nevydá a uloží jej do karantény. Stejně se musí nově zachovat i nemocniční lékárna, která je nucena zadržet výdej léčiv například pro celé oddělení velké nemocnice. (Tisková zpráva ČLnK)


STUDIE Z OXFORDU: KOHO OČKOVAT NEJDŘÍVE?

Kdo má v souvislosti s covid-19 nejvyšší riziko hospitalizace a úmrtí? Je to zdravá šedesátnice, nebo její třicetiletý obézní kolega? Odpovědi na tyto otázky přinesli vědci z Oxfordské univerzity, kteří analyzovali 6 milionů nakažených v Británii a přišli s unikátní studií, jež riziko hospitalizace a úmrtí na následky onemocnění covid-19 kvantifikuje.

Pro české pacienty jej v podobě online dotazníku QCovid v aplikaci Medevio připravila technologická firma Cogvio Medical, jedna ze zakládajících firem iniciativy Covid19cz a Chytré karantény. QCovid je matematický model založený na datech získaných od pacientů, kteří prodělali Covid-19 v roce 2020.

Podle aktuálně zveřejněných očkovacích scénářů je jasné, že v prvních měsících roku 2021 bude mít Česká republika zhruba jen 1 milion vakcín proti onemocnění covid-19. Ovšem stát zvládne naočkovat maximálně stovky tisíc obyvatel. Logicky je proto potřeba najít způsob prioritizace těch, kteří by měli očkování dostat první.

"Pokud bychom chtěli naočkovat všechny seniory starší 65 let a pacienty s chronickými nemocemi, museli bychom najednou mít vakcíny pro minimálně 4 miliony obyvatel, tj. 8 milionů dávek vakcíny. Přednost při očkování by měli mít ti, kdo jsou u covidu-19 nejvíce ohroženi závažným průběhem onemocnění nebo dokonce úmrtím. A takových není málo. Připomeňme, že na onemocnění covid-19 zemřelo již více než deset tisíc Čechů. QCovid nabízí vědecky nejpodloženější metodu určení, postavenou na největším datovém vzorku britských výzkumníků," říká lékař, farmakoekonom a zakladatel Cogvio Medical Tomáš Doležal.

Vyplněný dotazník QCovid velmi přesně vyjádří rizikovost covidu-19 pro konkrétní skupiny lidí. Tak například diabetici 1. typu mají čtyřnásobně a diabetici 2. typu až šestinásobně vyšší riziko úmrtí na covid-19 než lidé bez této diagnózy. Ještě hůř jsou na tom pacienti po transplantaci ledvin (mají devítinásobně větší riziko komplikací) a onkologicky nemocní, kteří podstoupili léčbu určitými typy chemoterapie (riziko dokonce sedmnácti násobně vyšší).

"Už jen fakt, že je někdo klientem domu seniorů zvyšuje jeho riziko složitého průběhu nemoci covid-19 3,5násobně, zatímco riziko pacientů s ischemickou nemocí srdce nebo jeho vrozenými vadami je jen mírně vyšší, o cca 20 %, tj. 1,2násobně. Překvapivě samotná diagnóza plicního astmatu riziko úmrtí automaticky vůbec nezvyšuje. Jak je vidno ze současné nejpodrobnější studie, zdravotní riziko není jednoduché určit intuitivně, ve hře je vždy více faktorů. Proto jsme chtěli, ať si každý může sám díky QCovid i v češtině zjistit, jaké má riziko složitého průběhu nemoci. A to na základě těch nejpřesnějších dostupných dat. Podle výše rizika se pak buď každý sám, nebo po dohodě s praktickým lékařem, může rozhodnout, jak moc spěchat na své očkování," uzavírá  Tomáš Doležal. (Insighters, Fenek PR)


LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ROCE 2019

Jak vyplývá z dokumentu Aktuální informace ÚZIS „Lékárenská péče 2019", který byl zveřejněn 17. prosince 2020, zajišťovalo v roce 2019 lékárenskou péči 2 749 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv (OOVL) a 220 výdejen zdravotnických prostředků. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb registroval k 31.12.2019 tedy celkem 2 754 lékáren, z toho 111 nemocničních lékáren a 2 424 veřejných lékáren a 219 odloučených oddělení výdeje léčiv. Na jednu lékárnu v roce 2019 připadalo v průměru 4 218 obyvatel (bez OOVL). Zařízení za rok 2019 přijala více než 74,1 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,93 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 769 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 8,48 mld. Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 776,0 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 91,97 mld. Kč.

V roce 2019 ve veřejných lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků pracovalo 5 968 farmaceutů, 3 845 ZPBD a 1 339 ostatních odborných pracovníků, tj. celkem 11 152 pracovníků, což je proti roku 2018 snížení počtu pracovníků o 6,3 %.

Statistický výkaz za rok 2019 nově sleduje Týdenní provoz v nemocničních a veřejných lékárnách, konkrétně průměrnou týdenní provozní dobu a průměrný počet dní v týdnu, kdy má lékárna otevřeno. Asi polovina veřejných lékáren má otevřeno 5 dní a polovina 6 dní v týdnu (bez OOVL). Při 5denním provozu je průměrná denní otevírací doba 9,00 hod., při 6denním provozu je 8,86 hod., což odpovídá kratší otevírací době v sobotu. OOVL mají otevřeno v průměru 4,57 dne s průměrnou otevírací dobou 6,5 hod. U nemocničních lékáren mají rozhodující fakultní a krajské nemocnice celotýdenní provoz. (ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 2/2020)


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ BUDE ONLINE

Zájemci o studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy o den otevřených dveří nepřijdou ani za současných epidemických opatřeních. Fakulta pro uchazeče připravila online formu, která studium přiblíží ze všech možných úhlů. Jak se připravit na přijímací řízení? Kde sehnat letošní modelové otázky? Jak zvládnout první rok studia? Na tyto i mnohé další otázky budou 9. ledna na stránkách fakulty odpovídat zástupci vedení i studentů.

Den otevřených dveří zahájí 9. ledna v 10:00 úvodní přednášky o 1. LF UK, přijímacím řízení, studiu, ale třeba i o studentském životě, které přednesou děkan prof. doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., a proděkanka pro přijímací řízení prof. MUDr. Jana Doušková, DrSc. Své zkušenosti předá uchazečům také student medicíny Marek Havrda. Od 11:00 pak budou řečníci odpovídat na dotazy zaslané prostřednictvím interaktivního webového rozhraní Slido. Vše bude přenášeno živě na webových a facebookových stránkách fakulty. Zorientovat se v množství klinik a ústavů (fakulta má celkem 77) pomůže interaktivní mapa, úplnou novinkou budou virtuální prohlídky některých výukových prostor. Rozsáhlou prezentaci fakulty lze najít také na stránkách vysokeskoly.cz. (Oddělení komunikace 1. LF UK)


Termíny přijímacích zkoušek:


Přihlášky ke studiu
: elektronicky do 28. února 2021
Bakalářské a navazující magisterské programy: 15. června 2021
Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 16. června 2021
Náhradní termín: 25. června 2021

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu ZDE


STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 V EU

Dne 22. prosince vydalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) technickou zprávu nazvanou „Strategie očkování a prioritizace očkovacích látek COVID-19 v EU / EHP" v návaznosti na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) týkající se povolení vakcíny vyvinuté společnostmi BioNTech a Pfizer.

K vydání zprávy ředitelka ECDC Andrea Ammon uvedla: „Stanovení priorit skupin s nejvyšším rizikem závažných onemocnění a úmrtí by mohlo poskytnout podstatné snížení úmrtnosti a zmírnit tlak na systémy zdravotní péče, i když v populaci probíhá přenos virů."

Nyní, když byla první vakcína schválena pro použití, poskytlo ECDC rámec pro členské státy, aby pomohly při stanovení prioritních strategií pro optimální zdravotní výsledky. Pomocí matematického modelování poskytuje ECDC zemím EU / EHP informace o relativní účinnosti a efektivitě alternativních vakcinačních strategií COVID-19 podle různých cílových skupin a na základě scénářů hypotetických charakteristik vakcín.

Cílem analýzy je porovnat relativní účinnost a účinnost různých strategií stanovení priority očkování podle cílové skupiny. Tato analýza nemá za cíl předpovědět, jak se bude vyvíjet epidemiologie COVID-19 v EU.

Ředitelka ECDC Andrea Ammon dodala: „Očkování zdravotnických pracovníků je prospěšné, protože zvyšuje odolnost systému zdravotní péče."

Nastíněním čtyř strategií jsou zdůrazněny nejdůležitější oblasti, které je třeba při zavádění vakcíny u populace EU / EAA vzít v úvahu, a zpráva ukazuje, jak by měl být cíl strategie očkování informován charakteristikami dostupných vakcín.

Čtyři strategie jsou:

Strategie 1a: Očkování osob ohrožených závažnými následky v důsledku vyššího věku

Strategie 1b: Očkování osob ohrožených vážnými následky v důsledku předpokladů

Strategie 2: Očkování zdravotnických pracovníků

Strategie 3: Očkování dospělých ve věku 18-59 let

Strategie 4: Všeobecné očkování (všichni ve věku nad 18 let)

V počátečních fázích nasazení vakcíny se očekává, že poptávka převýší nabídku. Bude také důležité zvážit skupiny, které mohou mít nepřiměřené riziko expozice. Strategie očkování bude muset být v průběhu času přizpůsobitelná vyvíjejícím se událostem s přihlédnutím k objevujícím se důkazům. ECDC bude i nadále sledovat faktory, jako je účinnost vakcíny COVID-19, spolehlivost, stav zásobování aj., které by mohly mít dopad na reakci na vakcíny COVID-19. Více ZDE


Lekypomahaji.cz USNADNÍ ORIENTACI V DOSTUPNÝCH LÉČIVECH

Informační portál Lekypomahaji.cz přehledně informuje o tom, jaké nové léky jsou v ČR registrované a hrazené pojišťovnami a jaká jsou jejich indikační omezení. Portál vznikl ve spolupráci farmaceutické společnosti Amgen a start-upu COGVIO, který poskytl své globální datové a informační zdroje v oblasti léků a medicíny.

Web obsahuje výhradně aktuální informace o vybraných inovativních léčivých přípravcích pro léčbu nádorových onemocnění (léky ze skupiny cytostatik a hormonální léčiva používaná v onkologii; ATC: L01, L02) registrovaných a schválených Evropskou lékovou agenturou.

"Vnímali jsme silnou potřebu pacientů, jejich rodin i organizací, které onkologické pacienty zastupují, mít aktuální informace o dostupných inovativních lécích přehledně, aktuálně a pravdivě na jednom místě," shrnuje důvody vytvoření informačního webu ředitel institutu pro zdravotní ekonomiku a technologie (iHETA) a jeden ze spoluzakladatelů společnosti COGVIO, Tomáš Doležal, který zároveň společně s Ministerstvem zdravotnictví připravuje edukační semináře pro zástupce pacientů o registracích a úhradách léků.

COGVIO se ve spolupráci s farmaceutickou společností Amgen, která je průkopníkem v používání živých buněk při výrobě biologických léků a nové objevy přetváří do léků pro pacienty se závažnými onemocněními, rozhodla pomoci onkologickým pacientům. COGVIO má totiž k dispozici data o lécích z více než 60 zemí světa, která jsou díky využitým technologiím stále aktuální. To umožnilo vytvoření informačního webu, kde jsou všechny potřebné a informace o registracích a úhradách léků k dispozici. Lekypomahaji.cz plní hned několik funkcí. Jedná se o strukturovanou databázi, která nyní zahrnuje desítky diagnóz onemocnění krve a nádorových onemocnění, a k nim příslušné příbalové informace o téměř 150 inovativních lécích. Databáze napojuje léky na diagnózy. Toto propojení pacientům usnadňuje orientaci v aktuální nabídce léků. Web dále nabízí základní informace o procesu získání úhrady a jejich podmínkách pro konkrétní pacienty, ale také se snaží pacienty připravit na spolurozhodování o své léčbě během diskuzí s lékaři.

"Nejen pro pacienty, ale i pro nás samotné není jednoduché se k aktuálním informacím vůbec dostat. Zjistit, jaké léky jsou registrované, zda držitel registračního rozhodnutí zažádal o úhradu z veřejného zdravotního pojištění a pro jakou cílovou skupinu daný lék bude či nebude hrazen, jsme doposud zjišťovali jen ručně a z více zdrojů. Web Lekypomahaji.cz proto používáme dnes a denně," doplňuje Petra Adámková, ředitelka Onko Unie.

Portál Lekypomahaji.cz je součástí projektu Otevřené zdravotnictví, který již druhým rokem přináší široké veřejnosti otevřené a relevantní informace ze zdravotnictví. (Zdroj: Fenek s.r.o.)


UŽÍVÁNÍ WARFARINU A POTŘEBA KLOUBNÍCH NÁHRAD

Užívání warfarinu může zvýšit riziko nutnosti operace náhrady kolenního nebo kyčelního kloubu, přičemž riziko se zvyšuje s délkou užívání.1 Použití warfarinu, antagonisty vitamínu K, je spojeno s podstatně vyšším rizikem kolenních a kyčelních náhrad v porovnání s použitím přímých perorálních antikoagulancií (DOACs). Výsledky výzkumu byly prezentovány na American College of výroční zasedání revmatologii v listopadu 2020.

Tým identifikoval 913 pacientů, kteří měli buď náhradu kolena nebo kyčle (jako indikátor konečné fáze osteoartrózy), a porovnal je s 3652 kontrolami. Z 913 případů chirurgického zákroku bylo 64,9 % uživatelů warfarinu a 35,1 % uživatelů DOAC.

Vědci zjistili, že uživatelé warfarinu měli 1,57krát vyšší pravděpodobnost náhrady kolenního nebo kyčelního kloubu než uživatelé DOAC.

"Vzhledem k těmto možným nepříznivým účinkům warfarinu na zdraví kloubů naše studie naznačuje, že k léčbě fibrilace síní u pacientů s osteoartritidou lze uvažovat o podávání přímých perorálních antikoagulancií," uvedla Priyanka Ballal, hlavní autorka studie. (The Pharmaceutical Journal)

1. Ballal P, Peloquin C, Boer C et al. Užívání warfarinu a riziko náhrady kolenního a kyčelního kloubu [abstrakt]. Artritis Rheumatol  2020; 72 (S10). 


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ BUDE V ÚNORU ONLINE

Zájemci se mohou připojit 3. 2. 2021 od 13:00 do 14:00 přes Facebookovou stránku

Program:

- možnosti studia na Farmaceutické fakultě UK

- studijní programy Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

- přijímací řízení

- uplatnění absolventů v ČR i zahraničí

- mimoškolní aktivity, studentský život, ubytování

- zkušenostech studentů

5 bodů k přijímacím zkouškám 

Po skončení programu navazuje od 14:00 Jednodenní juniorská Univerzita Karlova online, kde mohou účastníci získat bonifikaci 5 bodů k přijímacím zkouškám! Nutná je ale registrace předem.


MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM V BRNĚ

Vzhledem k aktuálním potřebám proočkování kritické skupiny obyvatelstva, do které patří nejen zdravotníci, kteří pečují o pacienty s koronavirem, ale převážně množství seniorů nad 80 let, vytvořila Fakultní nemocnice Brno speciální výjezdní očkovací tým. Posádka ve složení lékař a zdravotní sestra nejen očkuje a provádí administrativu, ale je i v případě potřeby schopna poskytnout první pomoc. Pro umožnění těchto výjezdů FN Brno poskytl Hasičský záchranný sbor JMK vůz s hasičem, který očkovací tým doveze do všech potřebných zařízení. 

V pátek 8.1.2021 vyjel očkovací tým do dvou domovů pro seniory v okolí Brna, kde naočkoval přes 170 seniorů a zaměstnanců. V dalších týdnech bude v očkování pokračovat v podobných zařízeních, s jejich vyhledáváním a kontaktováním výrazně pomáhá Jihomoravský kraj. (fnbrno.cz)


NEJLEPŠÍ ROK PILULKY

Skupina Pilulka, působící na lékárenském trhu kromě České republiky i na Slovensku a v Rumunsku, utržila v roce 2020 dle předběžných výsledků 3,1 miliardy korun. Vzhledem k pandemii se velká skupina zákazníků a nákupů přesunula z kamenných obchodů a lékáren na internet. Tržby skupiny Pilulka na internetu dosáhly 1,4 miliardy a vyrostly meziročně téměř o 50 %. Zbylé tržby ve výši 1,7 miliardy činily tržby kamenných Pilulka lékáren.

„Loňský rok se v Pilulce točil kolem dvou hlavních událostí. První, kterou jsme nemohli nijak ovlivnit, byla situace týkající se pandemie covid. Zde se ukázala nezastupitelná role online služeb a potvrdilo se, že svět se musí výrazně digitalizovat. Jako lídr distančního výdeje léčiv v Čechách a na Slovensku nám tato situace přinesla nové příležitosti, ale také velkou společenskou odpovědnost, " říká Petr Kasa, CEO skupiny Pilulka, a dodává: "Druhou událostí, a v tomto případě spíše interní, byl vstup Pilulky na pražskou burzu, jež jsme připravovali po celý loňský rok. IPO bylo velice úspěšné a v následujících letech tak můžeme mířit k výraznému posílení Pilulky jak v Česku, tak v zemích střední Evropy."

V dubnu 2020 přišla Pilulka v rámci projektu eRecept.cz s donáškou léků pro seniory a lidi v karanténě, do které se zapojily stovky dobrovolníků z řad zákazníků. V druhé polovině roku spustila Pilulka.cz první PilulkaBox a rozšířila tak svá výdejní místa. (tisková zpráva Pilulka)


DOMÁCÍ KLOKTACÍ PCR TEST DOVEZE KURÝR

Čeští vědci přicházejí s novou metodou samoodběru, který lidem umožní otestování metodou PCR bezbolestně a pohodlně, bez rizika nákazy od ostatních testovaných. Na http://www.testujvklidu.cz/ si stačí objednat testovací sadu a pouhým vykloktáním si odebrat vzorek. Testovací sadu přiveze i odveze kurýr. Řidič vzorky následně sveze do testovací laboratoře, kde jsou zpracovány a analyzovány klasickou PCR metodou jako u výtěru z nosohltanu.

„Spolehlivost kloktacích odběrů je srovnatelná s výtěrem přes tyčinku. Srovnávací studie ukázala, že rozdíl mezi oběma způsoby odběru je asi 3 až 3,5 procenta v citlivosti, což je statisticky nevýznamné číslo," upřesňuje Marián Hajdúch, šéf projektu a ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny.

Kloktací Gargtest vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společností AUMED a.s. a IntellMed, s.r.o. Test splňuje všechny potřebné standardy a jeho výsledek je díky certifikaci CE IVD uznáván napříč EU.


Test lze objednávat na http://www.testujvklidu.cz/ za 1 745 korun.

V ceně je testovací sada, doprava kurýrem DoDo a samotné otestování vzorku v laboratoři metodou PCR.


Gargtest není klasický test ze slin. Při kloktání se zakloněnou hlavou se totiž voda dostane až na zadní stranu hltanu, tedy do míst infekce, kam míří i štěteček při stěru z nosohltanu. Kloktací testy mohou mít široké využití: u dětí, u pracovníků a sportovců, kteří musí testy často opakovat, u onkologických pacientů s poškozenou sliznicí apod. Výsledek kloktacího PCR testu je přitom na rozdíl od toho antigenního široce uznávanou diagnostickou metodou.

V první fázi jsou kloktací testy dostupné v Praze, kde se o distribuci, testování i vystavení certifikátu pro vycestování stará firma Chromozoom.cz, přičemž logistiku zajišťuje kurýrní společnost DoDo.

„Domácí odběr zvýší ochotu lidí se otestovat a zároveň i bezpečnost celého odběru. Kurýr totiž může testovací sadu předat zcela bezkontaktně a testovaný nemusí přijít s nikým do styku. Do nebezpečí tak nedostane své okolí ani sám sebe," popisuje Michal Menšík, šéf kurýrní společnosti DoDo. 

Kloktací testy by se postupně měly dostat do zbytku republiky a také na další distribuční místa. Autoři projektu chtějí Gargtest nabídnout na odběrových místech a usilují také o jeho dostupnost u praktických lékařů. Kloktací test je pak připravený i na distribuci prostřednictvím lékáren. (PR agentura FYI Prague)


 

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz