KALEIDOSKOPCENTRUM NÁDOROVÉ EKOLOGIE ZÍSKALO CENU ZA MIGRASTATIKA

Výzkum nádorů realizovaný v Centru nádorové ekologie (CNE) je významným přínosem pro vývoj nových léčebných strategií a udržení kvality léčebné péče v ČR. CNE sdružuje vědecké týmy z pracovišť 1. lékařské fakulty UK, Přírodovědecké fakulty UK, BIOCEV, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR, v.v.i. Význam výzkumu se zaměřením na nádorové mikroprostředí potvrzuje i fakt, že jeden z členů týmu CNE, doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., obdržel cenu Invence - Česká hlava za definování nové kategorie protinádorových léčiv - migrastatik.

Migrastatika jako nová naděje pro onkologické pacienty

Migrastatika představují zcela novou kategorii protinádorových léčiv. Za 90 % úmrtí pacientů s pevnými nádory je zodpovědné vycestovávání buněk z nádorů (invazivita nádorových buněk) a následná tvorba sekundárních ložisek (metastáz). V současné paletě protinádorových terapií však chyběla specifická kategorie léků cílících právě na šíření nádorových buněk po těle a metastazování. Jan Brábek se svým týmem z laboratoře Invazivity nádorových buněk v BIOCEV definovali migrastatika, jako látky bránící všem způsobům invazivity a metastazování nádorových buněk, aby tyto látky odlišili od standardně používaných cytostatik, cílených hlavně na potlačení růstu a dělení buněk. 

„Nově navrhovaná migrastatická terapie představuje zcela nový pilíř protinádorové léčby - vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie. Je třeba zdůraznit, že cílem není nahradit cytostatickou terapii, ale doplnit ji. Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby léčby se jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastazování," říká oceněný docent Brábek s tím, že hlavním přínosem migrastatické léčby bude právě omezení nejnebezpečnější schopnosti nádorových buněk - jejich lokálního vycestování do okolí a metastazování.

V současné době tým Jana Brábka ve spolupráci s medicinálními chemiky a klinickými onkology testuje kandidátní látky s migrastatickým účinkem.NÁVRH ZÁKONA O NÁHRADĚ ÚJMY ZPŮSOBENÉ POVINNÝM OČKOVÁNÍM MÍŘÍDO SENÁTU

Návrh zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví, který nově přináší možnost odškodnění pro osoby, kterým vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a bude ho posuzovat Senát. V současné době neexistuje žádný právní titul, na jehož základě by se mohla poškozená osoba v důsledku očkování úspěšně domoci odškodnění. „Případů újmy způsobené povinným očkováním je sice méně něž promile, ale nelze je zcela vyloučit. Považuji za důležité, abychom dotčeným rodinám pomohli. Plníme slib a napravujeme dosavadní právní vakuum. Odškodnění by také mohlo "otupit hrany" a přinést záruky těm, kteří se obávají očkování, a také přispět k větší míře proočkovanosti, která v tuto chvíli klesá," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Odškodnění by bylo vypláceno do půl roku od doručení žádosti. (Odbor komunikace s veřejností MZČR)


AKADEMIE VĚD HLEDÁ NOVÉ TALENTY

Talentovaní středoškoláci mohou nyní v Akademii věd ČR absolvovat stáže na specializovaných výzkumných pracovištích. Mají jedinečnou příležitost poznat, jak vypadá reálný výzkum, jak vědci pracují a sami se do něj zapojit. Na webovém portálu Otevřené vědy si středoškoláci mohou vybírat z pestré nabídky témat - od biologie, chemie, fyziky, geografie, robotiky až po sociologii nebo historii a mnoho dalších oborů. Vědci si prostřednictvím webové aplikace vybírají nejvhodnějšího kandidáta, který pod jejich vedením absolvuje stáž. Stáže startují v lednu 2020 a trvají po celý rok včetně prázdnin. Studenti tak mají příležitost poznat laboratoře, knihovny a odborné materiály, k nimž by se jinak nedostali. (Tiskové oddělení AVČR) 


PIJEME ČERSTVÉ PIVO?

S touto otázkou se nedávno obrátili pivovarníci na vědce z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. a Mendelovy univerzity v Brně. Propojením jejich know-how vznikla unikátní, přesto jednoduchá, rychlá, a navíc i levná metoda, kterou lze měřit čerstvost piva přímo v terénu. Nová metoda pomůže určit intenzitu tzv. staré chuti piva, což je nežádoucí výsledek stupně stárnutí piva a oxidace. Vývoj staré chuti je urychlován špatným skladováním, a to zejména při teplotách vyšších, než doporučuje jeho výrobce.

Pivo začíná na rozdíl od vína stárnout poměrně brzy. Zatímco vínu prospívá, že leží několik let, u piva to neplatí. Zajímá nás, jaké pochody se v pivu odehrávají a jak můžeme stárnutí zpomalit. Především při vývozu do zahraničí výrobci hledají různé způsoby stabilizace, aby se pivo nezkazilo a nezakalilo," vysvětlila Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze s tím, že pochod senzorického stárnutí piva prozatím výrobci zastavit neumí. A to je právě cesta, kterou se vědci ve svých výzkumech hodlají i nadále ubírat.

Zařízení se vejde do ruky a jeho pořízení v současné době nepřekračuje 20.000 korun.

Samotné měření se odehrává v malé krabičce, tzv. black boxu. Přístroj obsahuje software z dílny naší univerzity, pomocí kterého je detekován vybraný marker, jehož koncentrace odpovídá hodnocení staré chuti piva," uvedl proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Radim Cerkal. Výsledek projektu, o kterém referovaly i zahraniční odborné časopisy, nyní používá Plzeňský Prazdroj. Koupit si ho ale může kdokoliv jiný. (mendelu.cz)


STATISTIKA: TŘETINA ČECHŮ ZEMŘE NA NEMOCI SRDCE

V minulém roce zemřelo 112 920 obyvatel Česka, více než polovina z nich v důsledku onemocnění srdce (32 %) nebo zhoubného nádoru (25 %). Trojici nejčastějších příčin úmrtí uzavírají cévní nemoci mozku s podílem 7 % na všech úmrtích. Uvedené příčiny smrti byly nejčetnějšími i před pěti a deseti lety. Čtvrtou nejčastější příčinou smrti byla v roce 2018 cukrovka (4 %). Ze srdečních onemocnění je u mužů i žen nejvyšší úmrtnost na chronickou ischemickou chorobu srdeční, která tvoří polovinu úmrtnosti na nemoci srdce, dále jde o selhání srdce a akutní infarkty myokardu. 

„V případě úmrtí na cévní nemoci mozku došlo mezi roky 2009 až 2018 k relativně velkému poklesu, kdy se jejich počet snížil o celou jednu polovinu," upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Další podrobnosti přináší tematická publikace zveřejněná na webových stránkách ČSÚ.


FALEŠNÉ CERTIFIKÁTY SZÚ

Na konci listopadu upozornil Státní zdravotní ústav (SZÚ) na nabídku podpůrných prostředků v internetovém obchodě https://thebbpower.com. Ten se prezentuje falešnými certifikáty SZÚ, že výrobky firmy Hilma BioCare vyhovují uvedeným normám, nařízením apod. Ve falešných certifikátech uváděné normy a jiné dokumenty nejsou dohledatelné nebo se vztahují k nemedicínským oblastem. Vzhledem k tomu, že v případě podpůrných přípravků uváděných ve falešných certifikátech se jedná o výrobky s deklarovaným obsahem anabolických steroidů a hormonů, které by byly v ČR dostupné pouze na lékařský předpis a mohly by být užívány pouze pod dohledem lékaře specialisty, považuje SZÚ šíření těchto neoprávněných certifikátů za zvláště nebezpečnou činnost se závažným zdravotním rizikem u případných uživatelů. SZÚ vydává prohlášení, že žádný z nejméně 39 výrobků fy Hilma Biocare, jejichž seznam včetně vyobrazení je uveden na uvedené webové stránce, nebyl v SZÚ hodnocen a SZÚ nikdy na tyto výrobky certifikát nevystavil. SZÚ přistoupil v této věci k podání trestního oznámení. Celé prohlášení ZDE


VŠICHNI CHCEME BÝT UŽITEČNÍ

Centrum dobrovolných aktivit ve VFN v Praze se inspiruje zahraničím a podporuje spolupráci se studenty především lékařských oborů vysokých škol. Dobrovolníci nenahrazují odborný personál, ale po proškolení navštěvují pacienty na odděleních, kde tráví dlouhé týdny nebo i měsíce. Čtou jim, hrají s nimi hry, jdou s nimi na procházku, ale především - nabízejí jim kontakt a informace ze světa za zdmi nemocnice. A také naslouchají, protože nemocní se často chtějí vypovídat ze svých obav a smutků. Dobrovolníci jsou samozřejmě vázáni kodexem mlčenlivosti.

Jednou z dobrovolnic je Anežka Dašková, studentka 3. ročníku 1. LF UK: „O pacienty je po odborné stránce dobře postaráno, ale dobrovolnictví mě učí nabídnout ve sterilním nemocničním prostředí obyčejnou lidskost, zájem a rozptýlení s podněty k jiným myšlenkám, než je jejich nemoc. A zároveň mohu dát svým protějškům šanci cítit se užitečnými. Dozvím se třeba, jak pěstovat zeleninu nebo jak upéct skvělou bábovku."

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., ředitel VFN, a prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc, děkan 1. LF UK, shodně tvrdí, že pacientům přítomnost dobrovolníků výrazně pomáhá.

Studenti medicíny si mohou již od počátku studia vyzkoušet práci s nemocnými. V rámci takové praxe získají reálný vhled do řady aspektů budoucího povolání lékaře nebo jiného zdravotnického profesionála, pochopí zákonitosti práce jednotlivých oddělení a klinik a obecně zákonitosti práce s lidmi. Navíc mají první zpětné vazby od odborného ošetřujícího personálu, lékařů a dalších zdravotníků," říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (JU)


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Oscilloconinum Týden mozku Právní poradna První volba Kongresy Hotel Olympik Praha Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA U NOVOROZENCŮ A DĚTÍ DO NOVÉHO ROKU S TRÁVENÍM V POHODĚ JAKÝ KOLAGEN JE PRO TĚLO TEN SPRÁVNÝ? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: VÍTEJ ŠTÍHLÝ ROKU 2020 VR: MOZEK DEMENCE NEMUSÍ NUTNĚ DOPROVÁZET STÁŘÍ A NEJEN SENIOŘI TRPÍ PORUCHAMI PAMĚTI BIOTECHNOLOGIE JSOU HYBNOU SILOU ČESKÉ I EVROPSKÉ EKONOMIKY LÉKAŘI A DALŠÍ ODBORNÍCI DISKUTOVALI O ADHERENCI NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU NOVÁ PRAVIDLA U RECEPTŮ LEČTE SE SPRÁVNĚ OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI LÉČIV STÁLE NENÍ ZCELA FUNKČNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY ROČNÍKU 2019 JEDNA POLOŽKA NA RECEPT, VÍCE SMS V TELEFONECH PACIENTŮ KNIŽNÍ NOVINKY EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PŘÍPRAVEK RINVOQ PRO LÉČBU STŘEDNĚ TĚŽKÉ AŽ TĚŽKÉ AKTIVNÍ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY ROSTE POČET LIDÍ SE ZÁNĚTY STŘEV, I TĚCH, KTEŘÍ NESNÁŠÍ LEPEK TEKUTÝ SVETR NEHYDRATUJE NA VLASTNÍ KLOUBY: DÁME (KLOUBŮM) INDII! NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ BUDE PODLE MINISTRA VOJTĚCHA REVOLUČNÍ POKROKY V LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY RÝMU VYVOLÁVAJÍ ROZTOČI, PLÍSNĚ I CHLAD

RELAX

ZACHOVEJTE SI ZDRAVÉ VLASY A POKOŽKU I V ZIMĚ KOCOVINA, CO S NÍ? NOVOROČNÍM PŘEDSEVZETÍM ČEŠI NEVĚŘÍ, PŘESTO SI JE DÁVAJÍ SOUTĚŽ O BALENÍ BIO-AKTIVNÍHO INCA COLLAGENU STUDUJ ZDRÁVKU: FARMACEUTICKÝ ASISTENT ČÍM SE ZAHŘÁT V SYCHRAVÝCH DNECH? VSAĎTE NA ZÁZVOR, OBYČEJNOU VODU SE SKOŘICÍ A OBILNINOVÉ KAŠE VĚDĚLI JSTE, ŽE TŘETINA ŽEN KVŮLI MENSTRUACI ZAVRHUJE VÁNOČNÍ VEČÍRKY ČI PLESY? SVĚT TRÁPÍ KLESAJÍCÍ PORODNOST, ČESKO NENÍ VÝJIMKOU APLIKACE ZÁCHRANKA UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz