KALEIDOSKOPPodzimní sérii odborných kongresů HealthComm Professional odstartuje zlínský kongres 21. 9. 2018 v hotelu Moskva. Program a přihlášení ZDEDvoudenní kongres HealthComm Professional pro lékárníky, farmaceutické asistenty a všeobecné sestry proběhne v Praze 5. - 6. 10. 2018 v hotelu Tristar Olympik. Více informací a registrace: www.healthcomm.cz. S přednáškou na téma „Když lidé chtějí pomáhat až příliš aneb syndrom vyhoření" zde vystoupí MUDr. Kateřina Cajthamlová.


OBCHODNÍ DNY - OLOMOUC 12. 9. 2018


Naše děti nechodí do přírody

České děti tráví denně venku průměrně 1 hodinu 41 minut, oproti tomu u médií tráví 4 hodiny 14 minut, vyplynulo z šetření Nadace proměny. A přitom paradoxně právě kontakt s přírodou dětem usnadňuje učení a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti, kreativity, posiluje jejich fyzické, duševní i sociální zdraví. Proto je vhodné rozvíjet vztah k přírodě již od raného věku dětí. Změňme to! (zdroj: Zpravodaj Ministerstva ŽP ČR, červen 2018)


Pojďme 15. září 2018 společně uklidit

Celosvětový úklidový den spojí dobrovolníky na celém světě, abychom mohli uklidit svět za jeden den. Cílem je posbírat odpadky a přispět k celosvětové diskuzi o odpadech konkrétním hmatatelným výsledkem.

Akci v České republice spoluorganizují Ukliďme svět, ukliďme Česko! a Trash Hero. Výsledky budou okamžité - čistá příroda i ulice obcí a měst, kontejnery naplněné tunami nepořádku, miliony zapojených dobrovolníků. Celosvětový úklidový den tak znovu rozproudí debatu o cirkulární ekonomice, tedy o ekonomice, která se s ohledem na udržitelný rozvoj zabývá tím, jak zvýšit kvalitu životního prostředí a lidského života zvýšením efektivity produkce, debatu o lepším environmentálním vzdělávání a odpovědnosti jednotlivců, firem i vlád.
,,Chceme, aby si lidé uvědomovali, jaký je jejich dopad na prostředí, v kterém žijí. Budou pak mít radost i z každodenních malých rozhodnutí, jako je třeba sebrání odpadku, použití vlastního hrnku na kávu,,s sebou" nebo vlastních tašek na nákup. Dobrovolnický úklid je výborným impulzem," říká Katka Landová z organizačního týmu Světového úklidu. Do letošního jarní výzvy Ukliďme svět, ukliďme Česko se zapojilo rekordních 113 000 dobrovolníků, kteří uklidili téměř 1900 tun odpadu.

Mapu úklidů a jak se zapojit naleznete na: www.svetovyuklid.cz


Projektu VZPoura úrazům se zúčastnilo 57 tisíc dětí z 820 škol. V září startuje 4. sezóna.

Začátkem školního roku, vstoupil do své čtvrté sezóny preventivní projekt VZPoura úrazům. Osm hendikepovaných zaměstnanců VZP, kteří sami žijí s trvalými následky po vážném zranění, při něm navštěvuje školy a školky a varuje děti před riziky nejrůznějších nehod. Doposud navštívili 820 školních zařízení a besedy s nimi absolvovalo přes 57 tisíc dětí. Léčení dětských úrazů si každoročně jen u klientů VZP vyžádá zhruba 550 milionů korun. Případů, kdy děti a mladí lidé ve věku do 18 let utrpí nejrůznější zranění, eviduje největší tuzemská zdravotní pojišťovna každý rok kolem 210 tisíc. Přestože hlavní sezónu mají ambasadoři VZPoury úrazům během školního roku, nezaháleli ani o prázdninách, kdy navštívili 21 dětských táborů. Právě venkovní prostory jsou ideální k tomu, aby si děti mohly vyzkoušet, jak složitý je třeba pohyb na invalidním vozíku a další podobné aktivity. (tiskové oddělení VZP)


Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu

S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví dvouměsíční internetové dotazníkové šetření. Na základě jeho výsledků vypracuje strategický dokument, který předá jako doporučení zdravotnickým zařízením. Díky dotazníkovému šetření získá ministerstvo přehled o základních problémech, které se u nelékařského personálu při výkonu jejich profese objevují.

„Zpětná vazba z terénu je pro nás nesmírně důležitá. Rozhodli jsme se proto provést vlastní dotazníkové šetření a nespoléhat na průzkumy a informace od jiných subjektů. Doufám, že se do průzkumu zapojí maximum respondentů," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Dotazník je koncipován tak, že je zde velký prostor i na vyjádření individuálních připomínek či postřehů. Ty je také možné zasílat na speciální emailovou adresu avojtech-dotaznik@mzcr.cz," doplnil ministr Adam Vojtěch.

Dotazník je také dostupný na webových stránkách zde (Odbor komunikace s veřejností MZ ČR)Situace ve většině veřejných lékáren je nadále kritická a v důsledku toho je ohroženo kontinuální zajišťování léků českým pacientům v příštím roce. Představenstvo České lékárnické komory proto svolává na 22. 9. 2018 mimořádné jednání sjezdu delegátů ČLnK. Zvyšování odpovědnosti za vlastní zdraví - setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

Počet závažných chronických onemocnění u nás stoupá. Nadváhou a obezitou trpí více než 57 % dospělé populace. To souvisí s nárůstem onemocnění diabetem II. typu, kterých bude do roku 2025 více než 1 milion. Trvale roste počet pacientů s vysokým tlakem a počet diagnostikovaných zhoubných nádorů stoupá u nás ročně o 5 %.

Zdraví populace nejvíce ovlivňuje životní styl, zejména obezita, nedostatek pohybové aktivity, kouření, konzumace alkoholu a vysoká spotřeba soli. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí v ČR; nejedná se však o léta prožitá ve zdraví. Průměrný počet let prožitých ve zdraví byl v ČR roce 2010 stejný, jako byl v roce 1962. Prodlužování délky života tudíž v ČR spočívá ve zvyšování počtu let prožitých v nemoci. Například. ve Švédsku se za stejnou dobu prodloužila doba prožitá ve zdraví v průměru o 9 let a lidé zde prožijí ve zdraví 71 let, což je o 9 roků více než v ČR. Podle provedené studie v roce 2015 je celková zdravotní gramotnost obyvatel ČR, v porovnání s průměrem osmi zemí EU nižší, zaostává především za zeměmi, které v této oblasti představují špičku, tj. Nizozemsko, Irsko, Německo a Polsko. (z prezentace MUDr. Aleny Šteflové, 18. 6. 2018)


Průměrný novorozenec v ČR váží 3,3 kilogramu

V posledních deseti letech se u nás pohybovala porodní hmotnost novorozence okolo 3,3 kilogramu. Nejčastější porodní délka je v rozmezí 49 až 51 cm. Rozdíly dané pohlavím jsou nízké: zatímco u chlapců dosahovala průměrná porodní délka 49,8 cm, u dívek jde o 49,0 cm. Novorozenci z vícečetných porodů dosahují v průměru 45,0 cm. Podíl vícečetných porodů klesl, a to z 2,1 % v roce 2007 na 1,4 % v roce 2017. Údaje za loňský rok zpracoval ČSÚ.

„Nejčastěji se rodí děti vážící 3 000 až 3 499 gramů, které vloni tvořily skoro 39 % všech živě narozených. Druhou nejčastější skupinou jsou děti vážící 3 500 až 3 999 gramů s 28% zastoupením," konstatuje Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Chlapci se rodí o něco těžší než dívky. Vloni byla jejich průměrná porodní hmotnost 3 349 gramů, zatímco u dívek to bylo 3 214 gramů," říká Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. (czso.cz)

 


Program „Skutečně zdravá škola" počtvrté

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje již čtvrtým rokem o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu a dokázaly si ho i vychutnat. Program, který je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, je určen školám mateřským, základním i středním.


Program Skutečně zdravá škola realizuje na začátku školního roku 2018/2019 již 336 škol s téměř 56 000 žáky z celé České republiky.

Nejvíce „skutečně zdravých škol" je v Jihomoravském kraji. 


Školy, které se do programu zapojí, nakupují například suroviny do kuchyně od místních farmářů, pekařů či řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

„Produkce a spotřeba potravin mají nemalý vliv na změny klimatu. Jejich zmírnění či adaptace na ně vyžaduje změny v zaběhaném chování a nové přístupy. Skutečně zdravá škola přináší konkrétní možnosti řešení podporou krátkých dodavatelských řetězců ve školním stravování a vzděláváním žáků a studentů o dopadech našeho chování v oblasti zemědělství a výživy," říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Tento program bych dalším školám vřele doporučila, neboť každé dítě si zaslouží, aby v průběhu své devítileté povinné docházky dostávalo šanci na lepší zdravější život, šanci naučit se přemýšlet o tom, co jím a proč. Program dává jasná kritéria, která přímo vedou školu nejen ke zlepšení školního stravování, ale i k tomu, jak vést žáky k zodpovědnosti za své zdraví", říká Tereza Bicanová, školní koordinátorka ZŠ z Neratovic. Více na www.skutecnezdravaskola.cz/


Výpadek centrálního úložiště e-Receptů

Ve středu 5. září došlo k půlhodinovému výpadku centrálního úložiště eReceptů. Stalo se tak dopoledne, kdy nebylo možné na nejméně 35 minut vydat léky na předpis v lékárnách v celé ČR.

„V časovém rozmezí 9:55 až 10:30 jsme zaznamenali centrální výpadek, který znemožnil pacientům přístup k elektronicky předepsaným léčivým přípravkům. Jednalo se o nejvíce exponovanou část dne, pacientům proto nemohly být vydány léky na tisíce eReceptů. Takový hazard s lidským zdravím se již nesmí opakovat," důrazně sdělil k výpadku centrálního úložiště PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Pokud dojde k výpadku centrálního úložiště elektronických receptů, nemůže podle zákona lékárník pacientovi vydat léky na předpis!

Podle České lékárnické komory takový postup omezuje nejen lékárníky, ale zejména pacienty, kteří musí na svůj lék počkat do doby, než systém opět naskočí. Tento systémový nedostatek, který vede ke krizovým situacím, může být podle Komory řešen změnou v zákonu o léčivech.

Centrální úložiště provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, který z důvodu usnadnění procesu načítání identifikátoru eReceptu v lékárnách spustil 3. září 2018 novou verzi SMS zpráv pro doručování identifikátoru receptu. Po spuštění z odkazu v SMS však docházelo během pondělního dne a úterního dopoledne k chybám při generování QR kódů, které následně zobrazovaly zcela jiné léky patřící jiným pacientům. Ve středu 5. 9. se pacienti ke svým lékům nemohli dostat z jiného důvodu.

Lékař může recept při výpadku centrálního úložiště předepsat, lékárník léky vydat ne. Změnit to může novela zákona.

Lékárny v jejich činnosti neomezují jen výpadky centrálního úložiště: „Problémy nastávají i při výpadku připojení k internetu, při plánovaných opravách či odstávkách sítě. To, že nejde internetové připojení, se nesmí odrážet na možnosti vydat pacientovi lék. Proto požadujeme, aby mohli lékárníci vydat pacientovi lék i ve chvílích, kdy není možné se z objektivního důvodu připojit do centrálního úložiště eReceptů," upřesňuje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Úplné znění tiskové zprávy ČLnK naleznete ZDE

Vyjádření SÚKL k problémům s načtením QR kódů naleznete ZDE


STARTUJE AKADEMIE ZDRAVÍ PRO SENIORY

Společnost GSK a nezisková organizace Elpida zvou zájemce z řad seniorů na Akademii zdraví. Projekt s výrazným preventivním charakterem navazuje na dlouhodobé vzdělávací aktivity Elpidy a klade důraz na aktuální a pro starší populaci prakticky využitelná témata. Čtvrtina obyvatel hlavního města, kde se projekt odehrává, je starší 65 let, a toto číslo se neustále zvyšuje. Elpida se snaží vytvářet příznivější podmínky a lepší budoucnost pro současné i budoucí generace seniorů.

„Témata zdravotní gramotnosti a aktivního přístupu ke zdraví by proto na podzim měla být součástí i našeho Old's Cool festivalu," poznamenává Jan Bartoš z Centra Elpida.

Letos poprvé je série bezplatných přednášek připravena jako ucelený celoroční program a 10. 9. začne jeho podzimní část, pro níž připravili organizátoři z Elpidy a GSK cyklus devíti přednášek věnujících se různým oblastem zdraví, které se bezprostředně dotýkají lidí ve věku 65+ . Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, nejen klientům Elpidy.


Program podzimní části Akademie zdraví:

10. 9. 2018 - Co ne(víme) o spánku

17. 9. 2018 - Komunikace s lékaři a práva pacientů

20. 9. 2018 - Měření spirometrie; astma/CHOPN - individuální poradna

25. 9. 2018 - Jak se bránit demenci? Jednoznačně prevencí! Testování paměti zdarma

25. 9. 2018 - Nebojte se Alzheimera

říjen 2018 - Užívání léků; práva pacientů a geriatrie

12. 11. 2018 - Stres a jeho zvládání

21. 11. 2018 - Pacienti a lékaři aneb Abychom si rozuměli

10. 12. 2018 - Alzheimerova choroba není jen běžné zapomínání


Ani výrazné pokroky v medicíně zatím nemohou změnit fakt, že se s vyšším věkem pojí zdravotní komplikace. Některým se dá vyhnout jen stěží, jiné nás ale často trápí zbytečně, protože jim dokážeme předcházet nebo je účinně léčit. Základem je ovšem včasné odhalení problému a jeho posouzení.

„Mezi lidmi je silně zakořeněný názor, že nejrůznější bolesti, výpadky paměti a podobně k vyššímu věku jednoduše patří a není potřeba se jimi znepokojovat. To ale není příliš zodpovědné, protože řada vážných onemocnění a poruch začíná nenápadně a bez odborné péče dokáže zvlášť lidi v pokročilé fázi života velmi potrápit," uvedl Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida.

V následujících měsících se senioři seznámí například s Alzheimerovou chorobou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), ale také se naučí správně komunikovat s lékaři nebo bránit svá pacientská práva.

„Jsme přesvědčeni, že je pro seniory potřeba vytvářet příznivé podmínky, podporovat je v nezávislosti na sociálním systému a také edukovat, aby se co nejdéle udrželi v dobré fyzické a duševní kondici, čemuž odpovídá i výběr jednotlivých témat Akademie zdraví," vysvětlila Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka sekce Pharmaceuticals GSK Česká republika.

Více na: gskfond.cz a elpida.cz


Oslava 100 let republiky Vyšehradě!

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy pořádá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a řadou dalších partnerů festival k oslavě 100. výročí založení Československa.

V sobotu 15. 9. 2018 čeká na návštěvníky v parku na Vyšehradě spousta prvorepublikové i nadčasové zábavy. 

Rovněž 1. LF UK chce připomenout svou prvorepublikovou historii, a to prostřednictvím výstavy fotografií, které zachycují nejen významné lékaře té doby nebo tehdejší moderní pavilony, ale i studentský meziválečný život a historické zdravotnické prostředky.

Jedině se znalostí minulosti dokážeme porozumět současnosti. To platí také pro medicínu. Současná vysoká úroveň výchovy nových lékařů a významné vědecké úspěchy naší fakulty stojí na pevných základech, které naši medicínští, pedagogičtí a vědečtí předchůdci stavěli za velmi náročných podmínek. 1. lékařská fakulta s hrdostí šíří povědomí o jejich práci a poznatcích mezi širokou veřejnost," říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Během doprovodného programu se budou návštěvníci moci podívat například do polní nemocnice, kterou společně představí Vojenský historický ústav, Muzeum T. G. M. Rakovník a Ústřední vojenská nemocnice Praha. V rozsáhlé expozici bude k vidění lazaret z doby první světové války i historické přístroje. Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s Klubem historie Červeného kříže nabídnou ukázku ošetřování raněných v době první světové války a zároveň představí historii Československého červeného kříže od roku 1919 do počátku druhé světové války i jeho činnost v době první republiky. Vzpomínka bude věnována také zakladatelce Československého červeného kříže Alici G. Masarykové.

Více o festivalu naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/o-festivalu-prvni-republika


Úhradová vyhláška 2019


Ve sbírce zákonů vyšla 14. září vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených zdravotních služeb a regulačních omezení pro rok 2019, tzv. úhradová vyhláška. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výši úhrad hrazených zdravotních služeb a regulačních omezení je upravena v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

Jde o samoregulační mechanismus, který je výsledkem dohodovacího řízení. Díky uzavřeným dohodám byla letošní úhradová vyhláška vydána s více než měsíčním předstihem. To umožní i dřívější přípravu zdravotně pojistných plánů na rok 2019.

 „Letošní úhradovou vyhlášku lze označit za průlom v historii českého zdravotnictví. Poprvé totiž obsahuje dohody všech segmentů poskytovatelů zdravotní péče. Zákon říká, že úhrady se budou stanovovat dohodou mezi poskytovateli a pojišťovnami bez zásahu politické vůle. Nicméně toto ustanovení nebylo nikdy naplňováno. Všichni až dosud spoléhali na to, že ministr rozhodne. Hned na začátku dohodovacího řízení jsem ale jasně řekl, že tento přístup neakceptuji, že nikdo nebude mít privilegované postavení a ke všem budu přistupovat stejně. Jsem rád a vážím si toho, že zdravotní pojišťovny a všechny skupiny poskytovatelů můj apel vyslyšely a společně dokázaly najít konsensus. I když vím, že to nebylo jednoduché a že každý musel ze svých požadavků poněkud slevit," konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Průměrně dojde k 5% meziročnímu nárůstu úhrady oproti roku 2018 u všech skupin poskytovatelů. Ministerstvo opakovaně deklarovalo svou podporu zvyšování mezd zdravotnickému personálu, všem sestrám a sanitářům tak vzroste plat v průměru o 2 000 korun měsíčně, plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 korun měsíčně.

Úhradová vyhláška nově nereflektuje pouze výši úhrad, ale také kvalitu a efektivitu zdravotní péče. „Snažili jsme se jako ministerstvo apelovat na poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby se nebavili jen o tom, zda bude navýšení pět nebo šest procent, ale aby do dohod promítli také kvalitativní kritéria nebo kritéria cílící na lepší dostupnost zdravotní péče. A skutečně, jednotlivé segmenty přišly s celou řadou prvků. Hezkým příkladem je dohoda praktických lékařů s pojišťovnami, že budou lépe odměňováni ti, kteří budou mít delší ordinační dobu. Péče tak bude pro pacienty dostupnější," uvedl ministr Vojtěch.

Celé znění úhradové vyhlášky ve Sbírce zákonů zde


Zpět