JAK PATOGENNÍ BAKTERIE HELICOBACTER PYLORI VYVOLÁVÁ RAKOVINU ŽALUDKU?Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve spolupráci s vědci z Ústavu pro molekulární výzkum rakoviny na Univerzitě v Curychu objasnili mechanizmus, kterým bakterie Helicobacter pylori poškozuje DNA v buňkách žaludeční tkáně, a tím pravděpodobně přispívá ke vzniku nádorového onemocnění. Výsledky společného výzkumu byly publikovány minulý měsíc v časopise Nature Communications.

Jednou z nejrozšířenějších infekcí lidského organizmu je infekce žaludku patogenní bakterií Helicobacter pylori. Předpokládá se, že tímto patogenem je na světě nakažená každá druhá osoba. Helicobacter pylori, jako nenápadný nepřítel, může kolonizovat prostředí žaludku po desítky let bez toho, aby se u infikované osoby projevily jakékoliv příznaky onemocnění. Dlouhodobá infekce však může způsobit závažné poškození žaludeční tkáně a následná onemocnění žaludku, jakými jsou gastritida, vředová nemoc nebo rakovina. Infekce touto bakterií způsobuje nevratné změny výstelky žaludku tím, že v infikovaných buňkách spustí silnou obrannou zánětlivou reakci. 


Pozorovací studie u lidí poprvé popsaly souvislost mezi infekcí lidským žaludečním patogenem Helicobacter pylori a rakovinou žaludku na počátku 90. let.1,2 

Tento objev vedl ke kategorizaci H. pylori jako karcinogenu I. třídy (nejvyšší třídy) Světovou zdravotnickou organizací. 


Výzkumný tým RNDr. Pavla Janščáka, CSc., který působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a zároveň v Ústavu pro molekulární výzkum rakoviny (Institute of Molecular Cancer Research) na Univerzitě v Curychu spolupracuje s týmem Anne Müller, detailně objasnil molekulární mechanismy toho, jak dochází v důsledku této přehnané obranné reakce k poškození DNA v infikovaných buňkách, což může vést až k rozvoji nádorového bujení.

Obrázek: Mechanizmus vzniku poškození DNA v buňkách epitelu žaludku infikovaného Helicobacter pylori (schématické znázornění). Autor: Zuzana Naščáková, Ústav molekulární genetiky AV ČR

„Zjištění, jakým způsobem Helicobacter pylori poškozuje genetickou informaci, odhaluje nové potenciální cíle léčby a diagnostiky nádorových onemocnění žaludku způsobených dlouhodobou bakteriální infekci," dodává členka výzkumného týmu RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.


Odkaz na publikaci: Bauer, M., Nascakova, Z., Mihai, A. I., Cheng, P. F., Levesque, M. P., Lampart, S., Hurwitz, R., Pfannkuch, L., Dobrovolna, J., Jacobs, M., Bartfeld, S., Dohlman, A., Shen, X., Gall, A. A., Salama, N. R., Topfer, A., Weber, A., Meyer, T. F., Janscak, P., Muller, A. (2020). The ALPK1/TIFA/NF-kappaB axis links a bacterial carcinogen to R-loop-induced replication stress. Nat Commun, 11(1), 5117. 


Reference:

1. Nomura, A. a kol. Infekce Helicobacter pylori a karcinom žaludku mezi japonskými Američany na Havaji. N. Engl. J. Med. 325 , 1132-1136 (1991).

2. Parsonnet, J. a kol. Infekce Helicobacter pylori a riziko karcinomu žaludku. N. Engl. J. Med. 325 , 1127-1131 (1991).

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz