ERDOSTEIN – JEDNO Z DOPORUČENÍ LÉČBY SYMPTOMŮ PROVÁZEJÍCÍCH COVID-19Poslední dobou nám dění kolem nás nakládá nálože obav, strachu a stresu. Život se nám změnil po všech stránkách. Slova jako zdraví, imunita, virové a jiné infekce se skloňují ve všech pádech. 

Spolu s řešením podpory imunitního systému by bylo na místě zvládat i konzultace úzkostných stavů našich pacientů a přidat podporu dobré nálady všeobecně v populaci, " říká PharmDr. Gabriela Kroupová, Ph.D., vedoucí lékárník olomoucké lékárny AVE a autorka aktuálních sloupků z lékárenské praxe, které vám v Magazínu přinášíme.

V letních měsících jsem se zaměřila na sezonní problematiku dyskomfortu v oblasti intimního zdraví žen, v podzimních vydáních Magazínu se chci se čtenáři, kolegy za tárou, podělit o své zkušenosti s řešením symptomů nemocí z nachlazení nebo chřipkových stavů. Nemohu vynechat ani palčivé téma probíhající koronavirové nákazy, která způsobuje nemoc COVID-19. Jelikož denně nyní v lékárně řešíme možnosti ovlivnění symptomů, které provází COVID-19, dovolím si v prvním sloupku na toto téma zaměřit se na účinnou látku erdostein, která se stala součástí doporučení České pneumologické společnosti pro léčbu symptomů COVID-19.

COVID-19 je onemocnění způsobené novým beta-koronavirem pojmenovaným Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), který byl poprvé identifikován v prosinci 2019 v Číně. Jedná se o vysoce infekční RNA virus, který je oproti běžným chřipkovým virům či viru H1N1 spojen s vyšším rizikem úmrtí. Ve většině případů je průběh nemoci asymptomatický, nebo nemoc probíhá jen s mírnými či středně závažnými příznaky. Podobně jako u ostatních nemocí způsobených koronaviry se může i toto onemocnění projevit formou závažné virové pneumonie nebo těžké akutní respirační tísně, v některých případech může mít fatální vyústění.1

Jedním ze symptomů COVID 19 je kašel

Erdostein je syntetický derivát aminokyseliny methioninu. Je to mukomodulační látka, která působí prostřednictvím svých aktivních metabolitů. Erdostein je účinné expektorans - mukolytikum s antioxidačním působením a schopností ovlivňovat reologické vlastnosti hlenu. Navíc zvyšuje koncentraci glutathionu v plazmě a bronchoalveolární laváži.3 Pokud srovnáme na trhu dostupné látky erdostein a N-acetylcystein (NAC), tak na rozdíl od NAC erdostein zvyšuje koncentraci glutathionu v plazmě a bronchoalveolární laváži. Zároveň podporuje vnitřní antioxidační systém tím, že působí jako scavenger volných kyslíkových radikálů (ROS) - snižuje koncentraci ROS v séru, zabraňuje uvolňování ROS z neutrofilů při respiračním vzplanutí a snižuje riziko DNA buněk plicního epitelu.2,4,6 a ochraňuje α-1-antitrypsin před inaktivací cigaretovým kouřem, smogem nebo zánětem. 2,5

Oxidační stres a tvorba reaktivních forem kyslíku (superoxidový a hydroxylový radikál, peroxid vodíku aj.) hrají významnou úlohu v patogenezi chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Erdostein má tedy vedle proexpektoračního a mukomodulačního účinku další velmi výhodné vlastnosti. Svým antiadhezivním působením přináší synergistický antimikrobiální účinek s mnoha antibiotiky, a snižuje tak riziko vzniku antibiotické rezistence při expozici bakteriálních patogenu koncentracím antibiotika, které se pohybují pod minimální inhibiční koncentrací (MIC). Dále díky antioxidačním vlastnostem se zvyšuje ochrana respiračního epitelu. Toto vše je součástí jeho bronchoprotektivního účinku.

Studie v nejvíce zasažené oblasti

V polovině října byl publikován článek profesora Santuse, vedoucího lékaře Plicní kliniky Univerzitní nemocnice „Sacco" v Miláně, který hovoří o studii a výsledcích sledování erdosteinu u pacientů s COVID-19, kteří byli léčeni a sledováni na jaře tohoto roku v Lombardii, nejvíce postižené oblasti severní Itálie. Již 15 dní po propuštění hospitalizovaných pacientů s COVID-19 související pneumonií a těžkým respiračním selháním vedlo podávání erdosteinu k signifikantnímu ústupu dušnosti a kašle a zlepšení kvality života pacientů.

Dle prof. Santuse: „Antioxidační terapie erdosteinem je racionální volbou v léčbě pacientů s onemocněním COVID-19."

Pro mne se erdostein stal na základě doporučení a studie jednou z voleb řešení kašle, jakožto symptomu provázející COVID-19. 


Pozn. redakce:

Video s profesorem P. Santusem, které seznamuje s výsledky observační studie Changes in quality of life and dyspnoea after hospitalization in COVID-19 patients discharged at home

ZDE


PharmDr. Gabriela Kroupová


Reference:
1. These guidelines were originally published on ECPC website, check here for updates: https://ecpc.org/covid-19-information/ 
2. Aktualni SPC připravku Erdomed 25 mg granule pro perorální suspenzi. 
3. Mitrea M. et al.: Reduced (GSH) and oxidized (GSSG) levels in plasma and BAL of chronic bronchitis patients treated with erdosteine or N-acetylcysteine (NAC). 6th Internationl Conference on Bronchoalveola Lavage - Corfu, June 1998, abs.24-27. 
4. Dal Negro R.W.: Changes in blood ROS, e-NO, and some pro-inflammatory mediators in bronchial secretions following erdosteine or placebo: A controlled study in current smokers with COPD Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 2008;21:304-308. 
5. Vagliasindi M., Fregnan G.B.: Erdosteine protection against cigarette smoking-iduced functional antiprotease deficiency in human bronchiolo-alveolar structures. Int J of Clin Pharmacology, Therapy and Toxicology 1989;27(5):238-241. 
6. Marabini L. et al.: Protective effect of Erdosteine metabolite I against hydrogen peroxideinduced oxidative DNA damage in lung epithelial cells. Arzneim.-Forschung 2011;61:700-706. 
7. https://mrmjournal.org/mrm/article/view/713/1211 
8. https://www.recipharm.com/press/recipharm%E2%80%99s-proprietary-molecule-erdosteine-be-tested-part-covid-19-treatment

ERDOMED
S: Erdosteinum 225 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu perorální suspenze. I: Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích, včetně exacerbace chronické bronchitidy a CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, k adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny. Jaterní poruchy a renální insuficience, homocysteinurie. ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu. : Méně často bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, pruritus, kopřivka. IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxycilinu, klarithromycinu), čehož lze využít k terapeutickým účelům. Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem. TL: Přípravek nemá být v těhotenství a při kojení užíván. D: Dospělí 2x-3x denně 1 sáček. Dospívající nad 12 let (30kg) 2x denně 1 sáček. B: Sáčky 20 x 225 mg. Datum poslední revize textu SPC: 1.11.2020 Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC). 
ERDOMED
S: Erdosteinum 300 mg v 1 tvrdé tobolce, 175 mg v 5 ml suspenze. I: Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích, včetně exacerbace chronické bronchitidy a CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, k adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny. Jaterní poruchy a renální insuficience, homocysteinurie.  ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu. : Zřídka se vyskytuje pálení žáhy, nauzea; výjimečně průjem. Ojediněle byla pozorována ztráta nebo porucha chuti. Hypersenzitivní reakce jsou velmi vzácné. IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxycilinu, klarithromycinu), čehož lze využít k terapeutickým účelům. Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem. TL: Pro užívání přípravku v době těhotenství, zejména v 1. trimestru, a při laktaci musí být zvlášť závažné důvody. D: Dospělí 1 tobolka 2x-3x denně. Suspenze u dětí 15-20 kg 2,5 ml 2x denně, 21-30 kg 5 ml 2x denně, nad 30 kg 5 ml 3x denně. B: 100 ml suspenze, tobolky 10, 20, 60 x 300 mg. Po naředění je suspenze použitelná 15 dnů, je-li uchovávána při teplotě 2-8°C. Datum poslední revize textu SPC: tobolky a suspenze 1.11.2020 Přípravky jsou vázány na lékařský předpis a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami s omezením E/PNE ,P: Erdostein je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie A, která má fenotyp bronchitický a/nebo frekventní exacerbace a/nebo CHOPN s bronchiektáziemi, kteří dodržují zákaz kouření a současně splňují následující kritéria: FEV1 po podání bronchodilatancia dosahuje méně než 80% náležité hodnoty a mají alespoň 2 exacerbace/rok v anamnéze před nasazením léčby erdosteinem. Léčba není nadále hrazena, pokud během 3 měsíců nedojde ke zlepšení průběhu CHOPN. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).
Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz