Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCOVID A SVRAB JAKO NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ROCE 2023Státní zdravotní ústav (SZÚ) pravidelně zpracovává roční souhrn statistik nemocí z povolání. V roce 2023 bylo v Národním registru nemocí z povolání (NRNP) zapsáno celkem 7001 profesionálních onemocnění u 6156 osob, z toho u 4960 žen a 1196 mužů. I loni nadále přetrvával vysoký počet hlášených nemocí z povolání způsobených virem SARS-CoV-2. Nejčastěji se jím v zaměstnání nakazili lidé pracující v oboru Zdravotní a sociální péče.

„Onemocnění covid-19 bylo hlášeno v roce 2023 u 6265 z celkového počtu 7001 případů nemocí z povolání, z toho 651 zaměstnanců prodělalo toto onemocnění v letech 2020 až 2023 celkem dvakrát a 32 osob dokonce třikrát, proto je počet hlášených onemocnění covidem-19 vyšší než celkový počet lidí, kteří se s touto nemocí dostali do registru. Téměř polovina případů (47,7 %) infekcí covidem-19 jako nemocí z povolání hlášených v roce 2023, vznikla už v roce 2022, z let 2021 a 2020 pak pocházela z každého zhruba čtvrtina případů. Tato statistika totiž zahrnuje všechny uznané případy dle data vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání nikoliv data jejich zjištění," vysvětluje vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství, MUDr. Vladimíra Lipšová.

V odvětví „Zdravotní a sociální péče" se Covid-19 jako nemoc z povolání vyskytl loni vůbec nejčastěji, a to celkem 6071krát. Ve zdravotnictví a v sociálních službách onemocněly nejčastěji zdravotní sestry (43,9 % případů), sanitáři - ošetřovatelky/ošetřovatelé (13,4 %), lékaři (11,7 %), pracovníci sociálních služeb a pracovníci přímé obslužné péče (9,3 %) a záchranáři a řidiči zdravotnické záchranné služby (5,0 %).

...........................

Profesionální onemocnění se do NRNP hlásí na základě vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotního informačního systému (NZIS). Posuzování a uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání upravují zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláška MZ a MPSV č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání.Dále okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání.

V roce 2020 se poprvé objevilo nové infekční onemocnění - Covid-19. Toto onemocnění se hlásí jako nemoc z povolání v rámci Kapitoly V (infekční nemoci přenosné a parazitární) pod novými evidenčními kódy: V.1.45 pro onemocnění vzniklá v ČR a V.3.36 pro onemocnění vzniklá v zahraničí.

...........................

 

Zdravotníky potrápil i svrab

Svrabem z hlediska hlášených nemocí z povolání onemocněli výhradně pracovníci z odvětví „Zdravotní a sociální péče", a to 92krát. Nejčastěji šlo o pracující v domovech sociálních služeb a domovech pro seniory (celkem 26 případů).

V sestupném pořadí pak ve statistikách následovaly nemoci způsobené fyzikálními faktory (celkem 336 případů), nemoci postihující dýchací cesty, plíce, pohrudnici a pobřišnici (celkem 122 případů), nemoci kožní (celkem 71 případů), nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli (celkem 2 případy) a nemoci způsobené chemickými látkami (pouze 1 případ).

„Mezi nejčastější nemoci způsobené fyzikálními faktory patří zejména syndrom karpálního tunelu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování (107 případů), syndrom karpálního tunelu z práce s vibrujícími nástroji (80 případů) a skupina onemocnění šlach a kloubů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (celkem 110 případů)," upřesňuje MUDr. Vladimíra Lipšová.

Ve srovnání s rokem 2022 klesl v roce 2023 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 438, tj. o 5,9 % případů.

„Je nesmírně důležité, aby se zaměstnavatelé aktivně zajímali o vytvoření a udržování co nejzdravějšího pracovního prostředí, a dbali na prevenci tam, kde umožňuje snížit riziko zátěže nemocí z povolání, ale i dalších chronických neinfekčních onemocnění. Jde například o programy preventivních a rehabilitačních cvičení pro zaměstnance či o nabídku očkování proti sezónním infekcím. V rámci programu a soutěže Podnik podporující zdraví nabízíme firmám konzultace, poradenství a kulaté stoly, které se věnují konkrétním námětům a postupům na zlepšování a podporu zdravého prostředí na pracovišti a zdraví zaměstnanců," připomíná důležitost prevence ředitelka SZÚ, MUDr. Barbora Macková, MHA.

Nejvíce nemocí z povolání bylo za rok 2023 hlášeno na území Olomouckého a Plzeňského kraje?

Covid-19 bude ve statistice nemocí z povolání dominovat podle odborníků i v dalším období? A předpokládá se, že nejen u zdravotnických a sociálních pracovníků, ale také například u pedagogů ve školách.

Publikace Nemoci z povolání v České republice v roce 2023 je uveřejněna na webu SZÚ.

Tisková zpráva SZÚ

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME