COVID -19 A PRACOVNÍ PRÁVOVybrané otázky spojené s pracovním poměrem v souvislosti s epidemií koronaviru

S ukončením nouzového stavu ke dni 17. 5. 2020 dochází v rámci uvolňování omezujících opatření k opětovnému otevírání provozoven a zaměstnanci se vrací na svá pracoviště. V tomto článku tedy považuji za vhodné nastínit řešení nejfrekventovanějších otázek zaměstnavatelů týkajících se v tomto období pracovního poměru.

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci podstoupení testu na koronavirus?

Obecně platí, že v drtivé většině zaměstnání zaměstnavatel nyní nemůže svým zaměstnancům jednostranně nařídit, aby podstoupili test na koronavirus. Nicméně v případě některých specifických zaměstnání, jakými jsou například zařízení pro seniory, si lze představit situaci, kdy bude v rámci prevence k zajištění ochrany zdraví nezbytné toto testování zajistit. Také v tomto případě však platí, že se jedná až o jednu z posledních možností zaměstnavatele, která musí být adekvátní aktuální situaci. Náklady na testování případně vždy ponese výhradně zaměstnavatel. Zaměstnavatel by měl upřednostnit například nařízení mimořádné zdravotní prohlídky u poskytovatele pracovně-lékařských služeb.  

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci čerpání dovolené pouze v České republice

Zaměstnavatel je obecně oprávněn nařídit zaměstnanci čerpání dovolené minimálně 14 dní před jejím započetím (nedohodne-li se se zaměstnancem jinak), v žádném případě ale nemůže zaměstnanci určovat, v jakým místech ji zaměstnanec může či nemůže trávit. Pokud má tedy zaměstnavatel obavu z cesty svých zaměstnanců do stále ještě rizikových oblastí mimo Českou republiku, nemusí svým zaměstnancům čerpání dovolené po nějakou dobu nařizovat, resp. umožňovat. Pokud však zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku, má zaměstnanec právo určit si čerpání dovolené sám (opět s 14 denním předstihem). 

Může zaměstnanec odmítnout výkon práce pro nezajištění ochranných pomůcek zaměstnavatelem

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami k zajištění bezpečnosti práce. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, umožňuje zákoník práce odmítnutí výkonu práce zaměstnancem. Případné nucení takového zaměstnance k výkonu práce zakládá odpovědnost zaměstnavatele za přestupek s možností uložení pokuty až do výše 1.000.000,- Kč. Na druhou stranu odmítnutí práce zaměstnancem bude oprávněné pouze tehdy, pokud výkon práce bez ochranných pomůcek bezprostředně a závažným způsobem ohrozí jeho život nebo zdraví. Naplnění této podmínky bude často záviset na posouzení orgány veřejné moci a zaměstnanec se v případě extenzivního uplatnění tohoto práva vystavuje riziku sankčního postupu ze strany zaměstnavatele, který může vést až k ukončení pracovního poměru.  

Na co by měl zaměstnavatel pamatovat při umožnění home office

Zákoník práce výkon práce z domu umožňuje, ale nestanoví pro něj prakticky žádné podmínky. Nastavení režimu home office je tedy primárně záležitostí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (není vyloučena, byť není doporučována, pouhá ústní dohoda), nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele (tento je možné zaměstnavatelem jednostranně měnit). Zaměstnavatel by měl při umožnění práce na home office pamatovat především na vymezení místa a doby výkonu práce v rámci home office (vč. případných přesčasů a noční práce), nastavení režimu zadávání, kontroly a odevzdávání práce (vč. případných smluvních podmínek pro vstup kontrolujícího zaměstnavatele do obydlí zaměstnance), či nastavení pravidel zabezpečení dat zaměstnavatele na domácím technickém vybavení zaměstnance. Současně je důležité připomenout skutečnost, že veškeré náklady spojené s home office nese ze svého výhradně zaměstnavatel, stejně jako že home office zaměstnavatele nezbavuje povinností na úseku BOZP.

Mgr. Leona Hartman, LL.M
Advokát

 

Odborné právní poradenství k otázkám zdravotního a pracovního práva Vám poskytne FORTES LEGAL Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů, partner PRÁVNÍ PORADNY na portálu Educomm.

http://www.forteslegal.cz/

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Profertil Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

REKREAČNÍ SPORT PRO ZDRAVÍ KDYŽ JE NA VINĚ MUŽ ANEB I PÁNOVÉ MAJÍ PROBLÉMY S POČETÍM VÍTE, CO POMÁHÁ NA PIGMENTOVÉ SKVRNY? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: BOLESTI V KRKU V LÉTĚ ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... CO SKRÝVAJÍ LESNÍ PLODY KDY A PROČ UŽÍVAT PROBIOTIKA? PŘÍRODOVĚDCI A INFORMATICI TESTOVALI ZNÁMÉ LÉKY NA NOVÝ KORONAVIRUS ZBAVTE SE PŘEBYTEČNÉ VODY V TĚLE MODERNÍ LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY: PACIENTI TRÁVÍ MINIMUM ČASU V NEMOCNICÍCH A DŘÍVE SE VRACEJÍ DO PRACOVNÍHO I BĚŽNÉHO ŽIVOTA MUDr. JAN HUGO - LÉČBA BRADAVIC PŘI ZÁCHRANĚ ZRAKU SE HRAJE O ČAS TOP 5 ČLÁNKŮ ČERVENCE NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 8-2020 KNIŽNÍ NOVINKY PARACETAMOL: BEZPEČNÁ LÉČBA SPOČÍVÁ V JEHO SPRÁVNÉM UŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA III. SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY NADĚJÍ PRO LÉČBU COVID-19 JE ZAMEZIT ROZVOJI CYTOKINOVÉ BOUŘE SDÍLENÝ LÉKOVÝ ZÁZNAM OČIMA PRÁVNÍKA: KAŽDÝ JE POVINEN PŘEDCHÁZET VZNIKU ŠKOD ZVÝŠENÍ KOMPENZACÍ PRO AMBULANCE V RÁMCI ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY BIODYNAMICKÉ SVĚTLO POMÁHÁ SENIORŮM

RELAX

NA HORY ČI NA CESTY – VŽDY BEZ BOLESTI ACM – ZAMĚŘENO NA VLASY, NEHTY A PLEŤ S NEDOKONALOSTMI VYHODNOCENÍ EXPERTNÍ OCHRANY POKOŽKY SOUTĚŽ O SÉRUM S KMENOVÝMI BUŇKAMI NA ZESVĚTLENÍ PIGMENTACE LÉTO V TATRÁCH CYKLISTÉ POZOR! JÍZDA NA KOLE MŮŽE ZHORŠOVAT KVALITU SPERMIÍ CHCETE POZNAT KRÁSY SLOVENSKÉ A ČESKÉ PŘÍRODY SPOLU S NEVŠEDNÍMI ZÁŽITKY, KTERÉ ATMOSFÉRU JEŠTĚ UMOCNÍ? JAKO ŠLÁPNOUT NA HŘEBÍK SDÍLENÝ LÉKOVÝ ZÁZNAM PACIENTA UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz