Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZVEME VÁS NA VII. 3D KONGRES HEALTHCOMM PROFESSIONALLéto je nádherný čas prázdnin a cestování, dovolených, relaxace a oddychu od pracovních povinností. Jak to ale bývá, přehoupne se rychle a opět nastanou činnosti denní rutiny, mezi které patří i absolvování kurzů, kongresů nebo odborných konferencí, které lékárníci navštěvují v rámci svého celoživotního vzdělávání. Výběr je na nich a kritéria jsou individuální: odborný program, možnost získat nové poznatky pro svoji praxi, setkání se zajímavými osobnostmi oboru, příjemné prostředí akce...

To vše se snaží již 12 let zaměstnancům lékáren nabízet ve svých projektech také společnost Health communication. A to jak kontaktními /prezenčními formami, tak i online. 

VÍTEJTE V POLSKU / WITAMY W POLSCE

Velmi vítaným projektem jsou 3D 360° kongresy HEALTHCOMM PROFESSIONAL, které si lékárníci a farmaceutičtí asistenti oblíbili hned z několika důvodů. Jak se vyjádřili v dotazníku zpětné vazby, najdou zde vše potřebné pro kvalitní a komfortní studium, a to vše v intervalu 30 dní, po které je akreditovaný on-line kongres spuštěn. Hlavním benefitem je kromě odborného programu i skutečnost, že přednášky si mohou účastníci vystudovat v čase a v místě, které jim vyhovuje. U kávy, doma a nikým nerušeni mohli zaměstnanci lékáren navštívit prostřednictvím 3D 360° kongresů HEALTHCOMM PROFESSIONAL již celou řadu virtuálních míst, kam byl kongres zasazen: Barcelonu, Budapešť, USA, Kanadu a naposledy, v rámci 3D kongresu Mikrobiom lidského těla v souvislostech, i Paříž. Cestování ve virtuálním světě vzdělávání zavedla společnost Health communication v době covidových lockdownů.

Další, již VII. 3D 360° kongres HEALTHCOMM PROFESSIONAL bude na začátku září (od 6. 9. 2023 do 5. 10. 2023) zasazen do Polska.

Do země, která světu dala první ženu, která získala Nobelovu cenu. Marie Curie-Skłodowská není ale jedinou významnou polskou osobností. Věděli jste například, že science fiction spisovatel Stanisław Lem byl vystudovaným lékárníkem? Absolvoval farmacii na Univerzitě ve Lvově a krátce pracoval v lékárně, než se rozhodl věnovat psaní. Profese lékárníka pak ovlivnila jeho literární tvorbu tím, že přinesla do jeho děl vědeckou přesnost. Lem byl často označován za vizionáře. V mnoha svých dílech předpověděl navigační systémy GPS, e-knihy, umělou inteligenci nebo virtuální realitu, a to dlouho před jejich skutečnou aplikací do našich životů. Také Casimir Funk, biochemik a farmaceut, se nesmazatelně zapsal do dějin tím, že zavedl pojem "vitamín". Další polský farmaceut, Tadeusz Reichstein, izoloval kortizon, což vedlo k objevu kortikosteroidů. Za svou práci na tomto hormonu obdržel v roce 1950 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Země, kde se narodilo 17 nositelů Nobelovy ceny, si tedy právem zaslouží hostit VII. 3D 360° kongres HEALTHCOMM PROFESSIONAL!

Věděli jste o Polsku, že...

...město Łódź je známé jako "město farmacie"? Existuje zde dlouhá tradice farmaceutického vzdělávání a výzkumu a je zde i Farmaceutická fakulta.

...v roce 1541 byla v Krakově založena první veřejná lékárna?

... je jednou z předních zemí v Evropě v oblasti farmaceutického průmyslu? Má významnou výrobní kapacitu a je známé výrobou zejména generických léčiv.

... má bohatou tradici v užívání léčivých bylin? Mnoho farmaceutických firem se v Polsku specializuje právě na výrobu bylinných léků.

...v roce 1817 byla založena Farmaceutická fakulta na Varšavské univerzitě?

...Varšava nebyla vždy hlavním městem Polska? V historii bylo 5 hlavních měst: Hnězdno, Poznaň, Krakov, Lublin a od roku 1596 je to Varšava

PROČ STUDOVAT PŘEDNÁŠKY V RÁMCI VII. 3D 360°KONGRESU?

Magazín Healthcomm bude opět hrdým partnerem 3D kongresu z Polska a již nyní Vám přináší informace, co si organizátoři pro studující připravili a během léta ještě doladí.

Těšit se můžete na kvalitní odborný program, například na přednášky:

  • PharmDr. Jan Martin, Ph.D.: Ovlivnění střevního mikrobiomu pomocí léčivých rostlin
  • prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.: Farmakoterapie chronického srdečního selhání
  • MUDr. Milan Trojánek Ph.D.: Novinky v antibiotické terapii v ambulantní praxi
  • PhDr. Petra Vávrová, MBA: Syndrom vyhoření

Dalšími tématy budou například: výpadky léků - řešení příčin a dopadu, adaptační programy v lékárně, marketing a cenotvorba v lékárně aj. 

„Odborníky z lékáren rádi přivítáme na VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional z Polska. Online 30denní akce začíná 6. září 2023 a je určena lékárníkům, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům. V platformě najdou studující kromě přednášek informace o historii polského lékárenství, navštívit mohou místnost věnovanou lidskému srdci, kde uvidí, jak vypadá srdce ve virtuální realitě. Důvodů, proč se zúčastnit, je skutečně hodně, například expozice partnerů kongresu s novinkami z lékárenského sortimentu nebo možnost diskuze s přednášejícími," zve na odbornou akci, která potrvá do 5. října 2023, Nikola Orlitová, manažerka 3D kongresů a fyzických akcí Health communication s.r.o.

Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional je ohodnocený 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky můžete získat od ČLnK 14 bodů.

...............................................

Registrovat se můžete již během léta ZDE

Využijte kód pro volný vstup od Magazínu: 3D23 

...............................................

-red-

Zdroje a reference:
1. Zajímavosti v Polsku - památky a zajímavá místa k navštívení | Travelmag.cz
2. https://www.planetacestovani.cz/polsko/zajimavosti/
3. https://www.healthcomm.cz/index.php

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME