Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZNÁT SVÉ TĚLO MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOTO ženské reprodukční orgány je nutné se z pohledu prevence starat celoživotně - tzn. ve všech etapách života ženy, nejen v období plodnosti. Stejně tak jednotlivé části ženské reprodukční soustavy vyžadují, aby k nim ženy přistupovaly určitým způsobem, co se týče prevence a odhalování zhoubných nádorových onemocnění. Na správnou prevenci upozorňuje celosvětová osvětová kampaň World GO Day, která letos, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, proběhne v ČR již popáté. Akci v České republice organizují ONKO unie o.p.s., pacientská organizace Veronica a  Nadační fond Apolinář.

V Praze se 20. září 2023 vydají pacientky a jejich přátelé, lékaři, sestřičky a široká veřejnost na Fialovou jízdu, která odstartuje v 18:00 (od ZŠ Botičská na pražském Albertově). Účastníci mohou jet na kole, koloběžce nebo prostě běžet a v cíli, ve Žlutých lázních na Prahe 4, si pak můžou společně zacvičit jógu. Vyjádří tak podporu ženám, které rakovinou onemocněly.

Nejste z Prahy? Nevadí! Vemte si na sebe ve stejný den něco fialového – třeba právě GO Day tričko, a vyražte na jízdu, běh nebo procházku se svojí partou ve svém městě. Vyfoťte se spolu a sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #FialovaJizda

Foto je z loňské jízdy.
Zdroj: -Beth-Green3

Preventabilní onemocnění

Gynekologická nádorová onemocnění je možné dělit právě podle toho, zda jim lze efektivně předcházet. Znalost těchto informací je zcela zásadní pro každou ženu, protože díky nim může podnikat ty správné kroky v prevenci. Skupinu preventabilních onemocnění - kterým lze účinně předcházet, představují nádory děložního čípku. Jejich vzniku lze zabránit téměř ve všech případech. Je to možné díky vysoce účinnému a bezpečnému očkování proti lidskému papilomaviru - HPV a pravidelným screeningovým kontrolám, při kterých lze odhalit a ošetřit změny na děložním čípku ještě předtím, než začne nádorové bujení.

„Z nádoru, který je celosvětově stále obrovským problémem, je možné správným využíváním prevence udělat vzácné onemocnění, které se téměř nebude vyskytovat. Jen pro představu, v některých oblastech světa je karcinom děložního čípku stále nejčastější příčina úmrtí u žen, zatímco v některých zemích patří mezi vzácná nádorová onemocnění. V ČR umírá na tento typ nádoru zhruba 300 žen ročně, což pro srovnání odpovídá počtu obětí dopravních nehod na silnicích," vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA, přední český onkogynekolog a přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze u Apolináře.  

„Všichni se chceme vyhnout rakovině a pokud máme možnost jí předcházet efektivně, neměli bychom tuto šanci promarnit. Proto prostřednictvím World GO Day apelujeme na všechny ženy, aby se zajímaly o důležité informace a v rámci prevence tak mohly činit informovaná rozhodnutí," vysvětluje Mgr. Denisa Voplakalová, která sama prodělala rakovinu děložního čípku. Po vyléčení se zapojila do osvěty a stala se ředitelkou Pacientské organizace VERONICA.

Primární prevence už od dospívání

V ČR je dostupná primární i sekundární prevence rakoviny děložního čípku. Primární prevence spočívá v očkování proti pohlavně přenosné infekci HPV, které je nejúčinnější před zahájením pohlavního života. V současnosti je vakcína plně hrazena zdravotními pojišťovnami všem dívkám a chlapcům ve věku 13 - 14 let a od ledna 2024 dojde k rozšíření věkové hranice na 11 - 14 let. Chlapci se očkují, protože mohou být přenašeči HPV infekce, s níž se za život setká až 80 % populace. To z ní činí nejčastější pohlavně přenosnou infekci. U mužů také může infekce HPV způsobovat vznik jiných nádorů, například na penisu či v dutině ústní. Očkovat se mohou i dospělé ženy.

„Imunitní systém většiny z nás si s tímto virem poradí, ale u části populace se infekce na sliznicích pohlavních orgánů uchytí a stane se chronickou. Roky přetrvávající infekce může vyvolat genetické změny, které mohou vést až k nekontrolovanému množení buněk a tím k růstu nádoru," vysvětluje profesor Cibula.

Odborníci varují před nepravdami a mýty zpochybňujícími bezpečnost vakcín, které šíří antivakcinační skupiny.

Vakcína proti HPV neobsahuje lidský papilomavirus, ale laboratorně vytvořené antigeny, které imunitní systém považuje za virus, a proto si proti němu vytvoří protilátky. Antigeny však nejsou schopny vyvolat samotné onemocnění," vysvětluje onkogynekologa doplňuje: „Klinické studie na velkém vzorku mnoha tisíc žen jasně ukázaly, že vakcína nezvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění, jako je například roztroušená skleróza, oproti běžné populaci."

Po očkování mohou nastávat mírné reakce, které jsou přirozenou odpovědí organismu na látky obsažené ve vakcíně. Nejčastějším projevem je zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, což jsou reakce, které zpravidla odezní během několika hodin až dní.

Sekundární prevence v každém věku

Sekundární prevenci v ČR představují preventivní gynekologické kontroly, které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všem ženám od 15. roku věku. Během nich probíhá také screeningové vyšetření pro záchyt přednádorových stadií na děložním čípku. Gynekolog jednou ročně provede stěr ze sliznice děložního čípku na cytologické vyšetření a vzorek je následně vyhodnocen v laboratoři, kde proběhne mikroskopické posouzení vzhledu buněk. Cílem je rozpoznat buněčné změny poukazující na přednádorový proces. „Pro zvýšení citlivosti screeningu bylo toto vyšetření doplněno také o test, který u buněk obsažených ve stěru s vysokou spolehlivostí stanoví přítomnost DNA některého z vysoce rizikových typů HPV. Test na HPV DNA je hrazen ženám ve věku 35 a 45 let a pro blízkou budoucnost se jedná o rozšíření na ženy ve věku 55 let," vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., Vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Test stanoví, zda na děložním čípku ženy probíhá infekce některým z rizikových typů HPV. Pozitivní výsledek testu, který potvrzuje přítomnost rizikové infekce HPV, je pak signálem pro podrobnější vyšetření nebo častější sledování. Cílem je, aby byly včas zachyceny a ošetřeny závažné přednádorové změny. Pro úspěšné uzdravení je totiž zcela zásadní zjistit nález ještě dříve, než vznikne rakovina.

„Problém preventivních kontrol spočívá v nepříliš velké účasti některých části populace, zejména žen nad 50 let. V některých místech ČR účast této skupiny žen na preventivních prohlídkách klesá až na 30 %. Pokud se žena nedostaví na preventivní prohlídku, nemáme možnost, jak jí nabídnout klinické vyšetření, odebrat cytologický stěr, případně udělat test na HPV a nabídnout jí tak v případě abnormálního nálezu efektivní řešení. Díky pokrokům vědy a medicíny jsme schopní stále modernizovat preventivní programy, ale to nejdůležitější je na ženách samotných: přijít na prohlídku, která není časově náročná. To je zcela zásadní v každém věku," apeluje prof. Sláma.

Pokročilé možnosti prevence tak dělají z rakoviny děložního čípku jedinečné onemocnění, kterému se může drtivá většina žen vyhnout. Stále je však potřeba myslet také na to, že očkování proti HPV nechrání před jinými typy gynekologických nádorů, pro které ani v současnosti neexistuje spolehlivé screeningové vyšetření. Těmi nejčastějšími jsou rakovina děložního těla a rakovina vaječníků (viz obrázek výše). Pokud nejsou ženy častěji sledovány z důvodu prokázané genetické mutace zvyšující riziko onemocnění, jedinou dostupnou prevencí je dodržování zásad zdravého životního stylu. Všechna nádorová onemocnění však mohou propuknout i přesto, že ke svému zdraví žena přistupuje zodpovědně. Proto je důležité vnímat své tělo a varovné signály jako diskomfort v oblasti břicha, změny v menstruačním cyklu či neobvyklé špinění nebo krvácení, konzultovat s ošetřujícím gynekologem

Zdroj: ADDICTS PR

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME