Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZDRAVÍ POD KONTROLOUVčasná diagnóza, odborné poradenství a přístup zdravotníka, spolu s nastavením medikace, jsou základem zodpovědného přístupu k zdravotním potížím a také k adherenci pacienta k léčbě. Primárním krokem je ale vždy preventivní péče o vlastní zdraví, ideálně ještě v době plného zdraví.

Naše zdravotnictví má řadu nástrojů, jak celou řadu nemocí podchytit včas a nastavit optimální léčebný proces. Jedním z řešení jsou screeningové programy. Hlídat si svůj zdravotní stav a převzít za něj zodpovědnost je důležité, proto ordinace a lékárny nabízejí v rámci svých preventivních programů i měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu, krevního cukru nebo další diagnostiky rizikových parametrů. Česká lékárnická komora (ČLnK) od roku 2016 umožňuje farmaceutům Garantované kurzy ČLnK (screening diabetu, screening kardiovaskulárních onemocnění, odvykání kouření, snižování nadváhy či screening Alzheimerovy choroby) s cílem vytvoření sítě akreditovaných lékáren s certifikovanými lékárníky, kteří se podílejí na záchytu pacientů s dosud nezjištěným diabetem, srdečně-cévními potížemi nebo metabolickými nemocemi. 

Velká část populace o své diagnóze neví

Předpokládá se, že v ČR je přes 250 tisíc neléčených diabetiků a řada lidí se dále může nacházet ve stadiu tzv. prediabetu - období předcházejícím manifestaci diabetu se zvýšenou lačnou glykemií nebo vyšší glykemií po glykemické zátěži. V případě, že diabetes není adekvátně léčen a uspokojivě kompenzován, způsobuje poškození ledvin, nervů, zraku a zvyšuje se riziko vzniku infarktu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin i kardiovaskulární mortality.

Také vysoký cholesterol nemusí nutně provázet jen starší ročníky nebo pacienty s nadváhou. Mezi rizikové skupiny patří právě diabetici, ale také kuřáci nebo lidé, kteří ve vyšší míře popíjejí alkohol. Diabetes a kardiovaskulární potíže řadíme mezi tzv. civilizační onemocnění, neboť velkou měrou se na jejich rozvoji podílí životní styl a stres. Přesná a šetrná diagnostika může odhalit potenciální zdravotní komplikace včas. Proč ji tedy nedat zelenou?

Jednou ze společností, která se snaží pacientům s metabolickým syndromem, diabetem nebo dalšími civilizačními chorobami usnadnit život, je Elekta, s.r.o., která se již od roku 2003 věnuje distribuci zdravotnických prostředků a spolupracuje s praktickými lékaři, lékárníky nebo diabetology. V roce 2010 došlo ke spojení s rakouskou společností MED TRUST a její značkou Wellion a v době pandemie společnost rozšířila své přístrojové portfolio o produkty monitoringu základních ukazatelů zdravotního stavu, jako jsou teploměry, oxymetry či tonometry. Stěžejní je pro ně ale oblast diabetologie. A právě zde může společnost najít společnou řeč i cíl s lékárníky, kteří v rámci odborného poradenství pomáhají pacientům s diabetem. 

Na letošních kongresech Healtcomm Professional se expozice společnosti Elakta s praktickými ukázkami využití diagnostických setů Wellion těšila velkému zájmu z řad zaměstnanců lékáren. 

Zeptali jsme se proto Adriany Ryšavé (A. R.), specialistky pro lékárenský segment společnosti Elekta, co přináší jejich produkty pacientům, lékařům a lékárníkům. 

1. Včasné podchycení zdravotních potíží je alfou progrese onemocnění i strategie léčby. Jaké diagnostické sety mohou používat lékárníci a jsou komfortní pro ně i pro klienty lékáren? 

A. R.: Pro lékárny zajišťujeme kompletní vybavení a také proškolení personálu. Lékárny od nás dostávající testovací stanici Wellion, která obsahuje glukometr Wellion Luna Trio, jímž mohou měřit aktuální glykémii, celkový cholesterol a hladinu kyseliny močové, testovací proužky, bezpečnostní lancety a odpadní nádobu. Velmi důležitá je správná edukace lékárníků, naučíme je, jak pracovat s pacientem, kdy provádět měření a co dělat při zjištění pozitivního nálezu u pacienta.

2. Zdravotní stav české populace není podle výsledků studie EHES 2019 uspokojivý1. Účinná diagnostika a monitoring civilizačních onemocnění jsou tedy velmi potřebné. Jaké produkty nabízíte k samotestování a které patří do rukou odborníků? 

A. R.: Nejčastějšími produkty Wellion, s kterými se můžete setkat, jsou glukometr Wellion Luna Trio a Wellion Galileo Compact. Oba tyto glukometry používají praktičtí lékaři a lékárníci. Pacienti pracují při samotestování (selfmonitoringu) se stejnými glukometry, mají možnost volby, zda chtějí měřit pouze hladinu glykémie, používají tedy glukometr Wellion Galileo Compact, nebo chtějí mít pod kontrolou také cholesterol a hladinu kyseliny močové, pak volí glukometr Wellion Luna Trio.

3. Znalost rizikových faktorů a odhalení chronických onemocnění v zárodku jsou důležité pro prevenci i léčbu budoucích nemocí. Hodně se v poslední době hovoří o tzv. metabolickém syndromu. Mohou Vaše výrobky pomoci i zde? 

A. R.: Metabolický syndrom předchází vzniku prediabetu a dalším závažným onemocněním. Včasným záchytem a nastavením správných režimových opatření, které by měl pacient dodržovat, můžeme předejít závažným kardiovaskulárním a onkologickým onemocněním. Preventivní kontrolu glykémie by měl provádět každý z nás. Tempo a požadavky dnešního světa na náš výkon jsou stále vyšší a vyšší, nadmíra stresu je jedním z hlavních faktorů nejen tohoto onemocnění. Člověk s metabolickým syndromem nebo prediabetem nemusí být nutně starší obézní muž nebo žena, pacienty nalézáme již mezi třicátníky. Kontrola glykémie je pomocí glukometru velmi snadná, proto bychom se měli starat o své zdraví a pravidelně se kontrolovat.

4. Měření hladiny glykémie může provádět tedy každá lékárna? 

A. R.: Měření hladiny glykémie, cholesterolu a kyseliny močové může provádět každá lékárna, která splní patřičná hygienická opatření. S tímto procesem a všemi náležitostmi, které jsou potřebné k realizaci monitoringu pacientů, máme bohaté zkušenosti a zajišťujeme veškerý servis a podporu lékáren v tomto směru, jak po materiální, tak administrativní stránce. 

Otázka na pacienty s prediabetem zazněla i během video rozhovoru. Jak se projevuje a jak může pomoci lékárník? 

V průběhu posledních 30-35 let došlo ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků v Česku. Absolutní počet diabetiků 2. typu narůstá. V současné době má v Česku diagnostikováno diabetes asi 9 % populace.1 Výskyt diabetu stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středním věku. Více než 2 % populace zůstává nediagnostikováno a prediabetes má odhadem dalších 2-5 % populace, většina o něm ani neví. 2

Podle zástupců společnosti Elekta mají lékárníci zájem o poskytování služeb, jako je měření glykemie a screening prediabetu a diabetu 2. typu. 

Jak ukázaly výsledky studie EHES 2019 1, přes 65 % mužů i žen nevědělo o své dyslipidémii. Z těch, kteří věděli o své zvýšené hladině lipoproteinů a lipidů v krvi, se léčilo jen 33 % mužů a 19 % žen. Dále o svém zdravotním problému nevědělo přes 20 % mužů a žen s diabetem. Hodnoty glykovaného hemoglobinu v pásmu prediabetu mělo 24 % sledované populace, hodnoty se zvyšovaly s věkem, u osob ve věku 55-64 let bylo v pásmu prediabetes 34 % žen a 43 % mužů.

Nad hranicí normální hmotnosti se dle hodnot BMI pohybuje 67 %, vyšší než doporučenou hodnotu obvodu pasu má 64 % populace. Přitom změna životního stylu - pravidelný pohyb, pestrá a vyvážená strava, dobrá kvalita odpočinku a spánku dokáže výrazně zmírnit riziko metabolických i kardiovaskulárních onemocnění. Mít svůj cholesterol a glukózu pod kontrolou se tedy rozhodně vyplatí!

-red-

Literatura:
1. Čapková N, Lustigová M. Zdravotní stav české populace - výsledky studie EHES 2019. SZU 2022.
2. Karen I, Svačina Š. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Prediabetes. Novelizace 2016. SVL ČLS JEP 2016.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME