Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZÁPAL PLIC U DĚTÍ V SEVERNÍ ČÍNĚOd poloviny října 2023 Světová zdravotnická organizace (WHO) monitoruje údaje z čínských sledovacích systémů, které ukazují nárůst respiračních onemocnění u dětí v severní Číně. Čínská národní zdravotní komise na tiskové konferenci dne 13. listopadu 2023 informovala o celostátním nárůstu výskytu respiračních onemocnění, které postihují převážně děti. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období spolu s běžně cirkulujícími patogeny, jako je například chřipka, Mycoplasma pneumoniae, respirační syncyciální virus (RSV) a těžký akutní respirační syndrom coronavirus 2 (SARS- CoV-2).

S vypuknutím zápalu plic v Číně byly ale dětské nemocnice v Pekingu, Liao-ningu a na dalších místech zahlceny nemocnými dětmi a školy uvažovaly o uzavření. Rodiče se ve strachu ptali, zda úřady epidemii neututlávají.

Dne 22. listopadu 2023 WHO identifikovala zprávy médií a z ProMED, veřejně dostupného systému dohledu monitorujícího výskyt ohnisek nemocí lidí a zvířat po celém světě, o shlucích nediagnostikovaných zápalů plic v dětských nemocnicích v Pekingu, Liaoningu a dalších místech v Číně. Prostřednictvím mechanismu mezinárodních zdravotních předpisů WHO oficiálně požádala Čínu o poskytnutí dalších epidemiologických a klinických informací a laboratorních výsledků z těchto hlášených případů a údajů o nedávných trendech v cirkulujících respiračních patogenech. Cílem bylo zjistit, zda se v Pekingu a Liaoningu vyskytly „shluky nediagnostikovaných zápalů plic", jak se uvádí ve zprávách médií, a pokud ano, zda se jednalo o samostatné události nebo součást známého obecného nárůstu respiračních onemocnění v komunitě. WHO dále požádala o další informace prostřednictvím klinických sítí.

Dne 23. listopadu uspořádala WHO telekonferenci s čínskými zdravotnickými úřady z Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Pekingské dětské nemocnice za podpory Národní zdravotní komise a Národní správy pro kontrolu a prevenci nemocí, na které byly poskytnuty požadované údaje, což ukazuje na nárůst ambulantních konzultací a hospitalizací dětí kvůli pneumonii Mycoplasma pneumoniae od května a RSV, adenoviru a viru chřipky od října. Je známo, že mykoplazmatická pneumonie a RSV postihují více děti než dospělé. Některé z těchto nárůstů přišly sezóně dříve, ale nejsou neočekávané vzhledem ke zrušení omezení COVID-19, jak tomu bylo v jiných zemích. 

Čínské úřady oznámily, že nebyly zjištěny žádné neobvyklé nebo nové patogeny nebo neobvyklé klinické projevy, ale pouze výše uvedený obecný nárůst respiračních onemocnění v důsledku mnoha známých patogenů. Dále uvedli, že nárůst respiračních onemocnění nevedl k tomu, že by zátěž pacientů překračovala kapacity nemocnic. Dále čínské úřady oznámily, že od poloviny října byl zaveden posílený ambulantní a ústavní dohled nad respiračními onemocněními pokrývajícími široké spektrum virů a bakterií včetně Mycoplasma pneumoniae. To doplňuje stávající mechanismy respiračního dozoru a může přispět k pozorovanému nárůstu detekce a hlášení respiračních onemocnění u dětí.

Čínské nemocniční systémy hlásí, že klinické projevy jsou způsobeny známými patogeny v oběhuMycoplasma pneumoniae je běžný patogen způsobující dětské pneumonie a je snadno léčen antibiotiky. Mycoplasma obvykle osidluje malé děti a k typickým příznakům nemoci patří bolest v krku, únava a dlouhotrvající kašel. V závažných případech může nakonec přerůst v zápal plic. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic.

Čína má zavedeny systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění (ILI), RSV a SARS-CoV-2, zápalu plic a dalších závažných akutních respiračních infekcí (SARI) a hlásí zjištění chřipky platformám, jako je Global Systém sledování a reakce na chřipku (GISRS). GISRS je veden WHO a používá se pro mezinárodní virologický a epidemiologický dozor nad chřipkou u lidí.

WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně. Na základě dostupných informací WHO doporučuje, aby lidé v Číně dodržovali opatření ke snížení rizika respiračních onemocnění, která podle potřeby zahrnují doporučené vakcíny proti chřipce, COVID-19 a dalším respiračním patogenům; udržovat si odstup od nemocných; zůstat doma, když je nemocný; nechat se vyšetřit a podle potřeby zajistit lékařskou péči; nošení roušek podle potřeby; zajištění dobrého větrání; a pravidelné mytí rukou.

WHO zatím nedoporučuje cestujícím do Číny žádná konkrétní opatření. Obecně platí, že pokud je to možné, osoby by se měly vyhnout cestování, pokud pociťují příznaky připomínající respirační onemocnění; v případě příznaků během cesty nebo po ní se cestujícím doporučuje, aby vyhledali lékařskou pomoc a sdělili cestovní anamnézu svému poskytovateli zdravotní péče.

WHO nepřistoupila zatím k uplatňování jakýchkoli cestovních nebo obchodních omezení na základě aktuálních informací dostupných o této události.

Zdroje:

Promed Post - ProMED-mail (promedmail.org)

Prohlášení WHO k hlášeným klastrům respiračních onemocnění u dětí v severní Číně

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME