Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZACHRAŇUJÍ ŽIVOT I JEHO KVALITUMalé přístroje, které umějí pacientům s některým typem onemocnění srdce, obvykle při zpomalené srdeční činnosti, zajistit správné fungování tohoto orgánu - kardiostimulátory a defibrilátory.

Věřte nebo ne, ale prvním člověkem, který definoval arytmii jako malý lehký nepravidelný pulz, byl Hippokrates. Takže opět - již staří Řekové... Ale rozhodně v této souvislosti stojí za zmínku, že zase náš vědec, J. E. Purkyně, jako první na světě popsal převodní systém krve.

Něco z historie

Vůbec první implantace kardiostimulátoru se uskutečnila už v roce 1958, a to v Karolinska University Hospital ve Švédsku. Jméno chirurga Åke Senninga tedy rozhodně vejde do dějin léčení srdečních nemocí. 

První pacient vystřídal během 43 let 26 kardiostimulátorů, zemřel v roce 2001 v 86 letech a jeho smrt s poruchou srdečního rytmu nesouvisela.

První kardiostimulátor u nás byl implantován v roce 1965, v sedmdesátých letech už měli naši lékaři k dispozici frekvenčně reagující kardiostimulátory, které se uměly do jisté míry přizpůsobit potřebám toho kterého pacienta. Díky lithiovým bateriím bylo za čas možné kardiostimulátory výrazně zmenšit.

V začátcích nového tisíciletí došlo k významnému pokroku pro zkvalitnění života pacientů s vleklým srdečním selháním, kterým už nemohla pomoci farmakoterapie, a těm byl implantován minipřístroj se stimulační a defibrilizační funkcí pro stimulaci obou srdečních komor.

Další krokem vpřed byly zhruba před pěti lety kardiostimulátory kompatibilní s magnetickou rezonancí. A nedávno se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc u nás vůbec první implantace kardiostimulátoru pro fyziologickou stimulaci srdce u pacientky se zpomalenou srdeční činností. 

Originál celosvětově prvního implantovatelného kardiostimulátoru (1958).

Spolu s elektroinženýrem Rune Elmqvistem ho vyvinul kardiochirurg Åke Senning.

Zdroj: Wikipedia (licence Creative Commons)

Kardiostimulátory Amvia Sky, které mají životnost více než 15 let.

S BIOTRONIK Home Monitoring jsou lékaři včas upozorněni na zhoršení stavu pacienta.

Zdroj: Biotronik.com

Nejnovější technologie u nás

Tým pod vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, primáře Kardiologického oddělení FN Olomouc, má obecně jak s implantacemi těchto přístrojů, tak při dalším sledování pacientů vynikající výsledky a zkušenosti.

„Jde o zcela novou technologii, která umožňuje - v případě pomalého srdečního rytmu a nutnosti trvalé kardiostimulace - přiblížit se fyziologické funkci srdce tak, jako kdyby pacient kardiostimulátor nepotřeboval. Zabrání se tak vzniku srdečního selhání, fibrilaci síní a řadě dalších možných nežádoucích efektů," vysvětluje prof. Miloš Táborský.

Pacientce je 79 let

První pacientkou, která obdržela nový typ kardiostimulátoru (Amvia Sky), je téměř osmdesátiletá žena trpící srdeční arytmií - fibrilací síní s pomalou srdeční frekvencí, která při fyzické aktivitě dostatečně nenarůstala. To vedlo k námahové dušnosti, únavě a občasným závratím. 

„Námahová dušnost se poslední týdny zvětšovala. Na dlouhodobé monitoraci srdečního rytmu, EKG Holteru, byla průměrná srdeční frekvence 48/min., maximální srdeční frekvence 78/min. a opakované pauzy kolem 3 sekund," popisuje situaci pacientky MUDr. Marián Fedorco, spolupracovník prof. Táborského.

Brzy po implantaci se cítila velmi dobře, nebyla ani dušná, ani unavená, a výrazné zlepšení svého stavu si velmi chválila.

Přístroje pracují rychle...

Fyziologická stimulace srdce se stále více využívá jako hlavní metoda pro některé z nemocných, protože umí zajistit rychlé rozvedení elektrického impulsu do všech částí srdce. Srdeční komory mohou být tímto způsobem aktivovány během necelé desetiny sekundy.

...a pomáhají rutinním úkolům a kontrolám

Nová řada kardiostimulátorů Amvia od společnosti Biotronik usnadňuje lékařům péči o pacienty i tím, že automatizuje mnoho rutinních úkonů při následných kontrolách v ordinaci i při vzdáleném monitorování.

 ...........................

BIOTRONIK, výrobce kardiostimulátoru Amvia Sky, je lídrem ve vývoji a výrobě medicínských zařízení, které již více než padesát let nabízejí spolehlivá a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení. Inovace společnosti umožňují lékařskou péči, která každoročně milionům pacientů zachraňuje a zkvalitňuje životy. Produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v renomovaných inovačních centrech v Německu, Švýcarsku, USA a Singapuru. Hlavní 4 produktové směry jsou: správa srdečního rytmu, cévní intervence, neuromodulace a elektrofyziologie.

...........................

Vyšetření magnetickou rezonancí bez problémů

Přístroje mají i speciální senzory, které automaticky rozpoznají, když pacient vstoupí do pole MRI, a poté přístroj převedou do režimu MRI. Kardiostimulátor se po dokončení skenování vrátí do svého stálého programování, a tak odpadá nutnost programování před nebo po skenování.

Naděje pro pacienty

Tato nová metoda stimulace převodního systému srdce je aktuálním tématem současné arytmologie a nadějí pro mnoho pacientů se srdečním onemocněním. Fyziologická srdeční stimulace (z oblasti převodního srdečního systému) je dnes nejmodernější a nejlepší typ léčby, kterou mohou lékaři pacientům nabídnout.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME