Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZA OČKOVÁNÍM DO LÉKÁRNY?Průzkum postojů české veřejnosti k očkování proti chřipce realizovala v srpnu letošního roku společnost MEDIAN s.r.o. exkluzivně pro Českou lékárnickou komoru (ČLnK) na panelu adMeter, což je reprezentativní panel na obecnou populaci ČR 15-79 let. Celkem bylo internetově (online metodou sběru dotazníkových dat CAWI) dotázáno 1477 respondentů ve věku od 18 let.

V čem vidí respondenti nejčastější bariéry k očkování, odkud pramení nedůvěra, která je důvodem nízké proočkovanosti a byli by ochotní se očkovat jinde, než v ordinacích praktických lékařů? A očkovali by klienty sami lékárníci? 

Sezóna chřipky a respiračních onemocnění se blíží, je proto nejlepší čas na očkování, které představuje spolehlivý a bezpečný způsob ochrany. Zároveň by mělo být očkování pro pacienty snadno dostupné. Nejvhodnější je doba před začátkem chřipkové sezóny. Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Nové vakcíny pro danou sezónu se na trhu obvykle objevují v září. Ideálním termínem pro očkování je proto říjen až prosinec. Cílem je zachovat optimální účinnost vakcíny proti chřipce po celou dobu trvání chřipkové epidemie. Očkovat lze i na začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.1

Jednou z bariér je podle respondentů srpnového průzkumu i nutnost objednat se k lékaři na konkrétní termín. 44 % respondentů by i proto uvítalo rozšíření očkovacích míst. Jako logické se proto nabízí očkování proti chřipce v lékárnách, kde by se proškoleným lékárníkem nechalo očkovat 54 % dotázaných. Ti potvrzují i známý fakt, že lékárna je tím nejdostupnějším zdravotnickým zařízením, jako dostupnější ordinace praktického lékaře ji vidí dvě třetiny Čechů.

 Průzkum odhalil to, že česká veřejnost je očkování v lékárnách nakloněna, polovina respondentů by možnost očkování lékárníky uvítala.

„Toto dokazuje, že lékárníci by mohli přispět ke zvýšení velmi nízké celkové proočkovanosti Čechů proti chřipce, která je momentálně jen 5 až 7 %, tedy hluboko pod evropským průměrem", komentuje výsledky Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. 

Překážku v očkování vidí Češi hlavně v nedostupnosti

42 % dotázaných, kteří se již v minulosti očkovat nechali, uvedlo, že v očkování proti chřipce existují bariéry. To dokládá, že se jedná o reálné překážky vycházející ze zkušeností, nikoli o předsudky neočkovaných. Za zmínku stojí i to, že část neočkovaných se nenechala očkovat právě kvůli těmto překážkám. Pro 58 % respondentů je hlavní z nich nedostatečná informovanost o očkování a jeho nedostupnost. Omezenou úhradu od pojišťovny jmenují častěji mladší ročníky a neočkovaní. Nutnost objednání a návštěvy lékaře jmenovaly dvě pětiny dotázaných a krátká ordinační doba praktických lékařů nejvíce trápí respondenty se věku 18 - 30 let. Častěji vidí bariéry ženy a lidé z rizikových skupin. 

Podmínkou očkování v českých lékárnách by bylo proškolení lékárníků, zajištění vhodného zázemí a také organizační změny v lékárnách. Očkování by se týkalo zdravých osob ve věku 18-65 let. Právě jim, by lékárny mohly pomoci řešit problém obtížné dostupnosti očkování v ordinacích lékařů, který respondenti uváděli jako překážku," říká viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Je lékárna dostupnější než ordinace praktického lékaře?

Rozšíření míst, kde je vakcinace možná, by uvítali zejména lidé, kteří se v minulosti proti chřipce již očkovat nechali, a to 60 % z nich. Lékárna se pak nabízí jako logická možnost, je dostupnější než ordinace lékaře pro dvě třetiny lidí. 

Více než třetina by souhlasila s lékárníkem, který by vakcínu aplikoval.

Častěji muži, mladší respondenti (do 30 let) a vzdělanější. 

 

Očkovat chce asi polovina lékárníků

Zájem o očkování mezi samotnými lékárníky je výrazný, podle interního průzkumu ČLnK by mělo zájem očkovat více než 44 % z nich, ještě více (49, 3 %) by poté mělo zájem o absolvování vzdělávacího programu očkování pro lékárníky. Jedna třetina lékáren má již dnes podle průzkumu na očkování v otvírací době lékárny vhodný prostor.  

Zdroj: Tisková zpráva ČLnK

Reference:
1. http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME