Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyVÍCE OPTIMISMU NA TÉMA KARCINOM PLICPředevším obézní kuřáci a častí konzumenti uzenin by měli zpozornět a přihlásit se do Programu časného záchytu karcinomu plic. Lékaři při vyšetřeních umějí najít i raná stadia chronické bronchitidy, chronické obstrukční plicní nemoci nebo plicní fibrózy, které této nemoci často předcházejí.

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, má data z loňského roku: „Zaznamenali jsme, a čísla z dalších nemocnic tento počet nepochybně zvýší, 70 nálezů určených k dalšímu vyšetření a z 15 případů karcinomů plic je více než polovina ve stadiu 1, takže těmto pacientům můžeme říci, že je odoperujeme a budou normálně žít. K základní prevenci tohoto onemocnění patří informace, že škodí jakákoli dávka nikotinu; je pravda, že určité typy pacientů onemocní z důvodů genetického znevýhodnění, ale těch je minimum."

Léčení rychle a „na míru"

Program časného záchytu rakoviny plic se týká především lidí mezi 55. a 74. rokem věku, kteří kouří asi 20 cigaret denně po dobu 20 let. Na zmíněný program a případné objevení nádoru prakticky ihned navazuje speciální diagnostika a léčba v 8 pneumoonkochirurgických centrech. Multidisciplinární tým tvoří plicní lékař, hrudní chirurg, radiodiagnostik, onkolog a radiační onkolog. Patřičnou akreditaci má u nás i 27 radiologických pracovišť. Ve specializovaných centrech má pacient k dispozici nejmodernější typ léčení.

„Naším hlavním cílem je zvýšit včasnou možnost operability nádoru," potvrzuje slova prof. Vašákové i prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedoucí Národního programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku.

„Nechceme, aby pacient, dejme tomu tři měsíce, putoval mezi ordinacemi, ale aby se ihned dostal do péče specializovaného týmu, který si umí poradit i s případnými komplikacemi a rehabilitací. Některá z našich center už operují roboticky a v příštím roce počítáme s tím, že všechna naše pracoviště budou této dokonalé technologie využívat. Další novinkou, kterou potvrzuje řada odborných studií, je nasazení kombinace chemoterapie a imunoterapie jako první krok ke zmenšení nádoru, a to ještě před operací. Studie ukázaly, že téměř čtvrtina pacientů se pak nádoru zcela zbaví."

Přes všechny úspěchy nejsou u nás počty nemocných vůbec radostným údajem - rakovinou plic každý rok onemocní hodně přes 60 tisíc osob a 5 400 na ni zemře.

Rakovina plic není jeden nádor

„Smutné je, že roste počet žen s tím to onemocněním," doplňuje informace prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., předsedkyně Pneumoonkologické sekce ČPFS. „Navíc - u starších pacientů, kteří obvykle trpí i dalšími chorobami, je léčení komplikovanější. Proto je nesmírně důležitá precizní diagnostika. Každý nádor je jiný, objevujeme řadu podskupin a hledáme tu nejlepší možnou léčbu. Optimistickým tvrzením je fakt, že se dobře léčení pacienti mohou dožít dalších objevů a nových metod, které jim mohou prodloužit život." 

Někdy zapracují i geny

Pětačtyřicetileté Iloně před dvěma lety diagnostikovali rakovinu plic, i když nikdy nekouřila a žila zdravě. Ovšem tady se zřejmě negativně projevily geny - oba rodiče zemřeli na karcinom v poměrně mladém věku.

„Proč zrovna já, ptala jsem se," říká Ilona, „ale pak jsem si řekla, že to zvládnu, protože mi lékaři objevili nemoc včas. Teď se cítím dobře, i když se trochu zadýchávám při fyzické zátěži a rychlé chůzi. Ale jsem klidnější, pokornější a umím se zastavit. V práci jsem ubrala, vyhýbám se stresu a mám skvělého partnera. Ten mi pomáhá i v mém novém projektu."

Nekašli na to

Projekt PROdýchej pacientské organizace Amelie pomáhá nemocným a jejich blízkým, výzva Nekašli na to má za cíl zviditelnit Program časného záchytu karcinomu plic (www.prevenceproplice.cz). Výzva cílí na ty, kteří nechodí pravidelně k lékaři, protože se bojí vyšetření a jeho výsledku. Právě dlouhotrvající kašel je jedním z příznaků, že něco není v pořádku.

Mgr. Jana Ulíková

........................................................................................

Osvětu mezi pacienty dlouhodobě šíří Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)? Každý rok na podzim pořádá ve vybraných obchodních centrech měření plic (spirometrii) a zároveň příchozím radí, na koho se mají s obtížemi obrátit. 

„Zapojujeme se také do aktivit, jako je Den zdraví, Aktivní Česko, pořádáme edukační besedy a přednášky o plicních nemocech v klubech seniorů. Každý krok, který povede k časnému záchytu nemoci se vyplatí," říká doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., člen výboru ČOPN a přednosta Kliniky pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka.

Vzdělávací platforma Plice.online zadala v červenci 2023 výzkumné agentuře Evalytics průzkum znalostí Čechů o rakovině plic? Vyplynulo z něj například, že bývalí kuřáci, jsou méně vnímaví k dlouhodobému kašli jako možnému příznaku plicní rakoviny než aktivní kuřáci.  A že ochota podrobit se vyšetření je výrazně vyšší u spotřebitelů zahřívaného tabáku, vaporizérů a dalších „nehořících" alternativ, oproti skupině kuřáků klasických cigaret.

„Většinu kuřáků bohužel nepřekvapí, že po ránu kašlou a zadýchávají se - berou to prostě jako běžnou součást kuřáctví. Měli by však vyhledat lékaře, když se kašel zhoršuje nebo mění svůj charakter - tedy například ten, kdo měl kašel suchý a dráždivý, najednou začne vykašlávat hlen. Zvláště pokud je nějak zabarvený, což nemusí být jen důsledkem zanesení plic dehtem, ale příznakem rakoviny plic. Nicméně pokud se potvrdí nádor s takovými projevy, je většinou pokročilý a nevyléčitelný. Naději na vyléčení mají pouze počáteční stadia, která se nijak neprojevují. Proto každému kuřákovi vřele doporučuji, aby se svého lékaře zeptal na program časného záchytu rakoviny plic. Jde o bezbolestné vyšetření u pneumologa a případně následné CT vyšetření pro vyloučení přítomnosti nádoru," říká pneumoonkolog MUDr. Libor Havel z pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME