Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyUROLOGICKÉ PROBLÉMY NEJSOU JEN ZÁNĚTYPálení nebo řezání při močení, krev v moči či příliš časté nutkání „na malou". Mnoho z nás je obvykle považuje za příznaky zánětu močového měchýře. Může však jít o signál mnohem závažnějšího onemocnění - rakoviny močového měchýře. Vážnou diagnózu si každoročně vyslechne zhruba 2 000 pacientů, nejčastěji muži.1 Nejrizikovější skupinou jsou kuřáci - ke vzniku onemocnění u nich dochází až 4x častěji.2

...........................

Hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny močového měchýře je kouření tabákových výrobků, karcinogenně však působí také množství dalších chemických sloučenin, včetně léčiv vylučovaných ledvinami. Existují i profesní rizikové skupiny, jako jsou například pracující v textilním, kožedělném nebo petrochemickém průmyslu.

...........................

Z dat ÚZIS vyplývá, že karcinom močového měchýře je u nás sedmým nejčastějším nádorem u mužů. Základní prevencí je přitom především zdravý životní styl a pravidelné vyšetření u urologa.

Močové cesty je souhrnný název pro močový měchýř a močovou trubici. Nejčastějším nádorem močových cest je rakovina močového měchýře.3 Zákeřnost onemocnění tkví především v tom, jak plíživě nastupují jeho příznaky - ty totiž mohou být ze začátku zcela skryté a nenápadné.

„Mezi typické symptomy rakoviny močového měchýře patří přítomnost krve v moči, změna barvy moči či potíže při močení. To zahrnuje bolest, neúplný pocit vyprázdnění či časté močení s malými porcemi moči. U některých pacientů se v moči mohou objevit také krevní sraženiny," vysvětluje MUDr. Michael Janský, urolog a člen Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS).

„Mezi rizikové faktory vzniku tohoto onemocnění patří časté až chronické záněty močového měchýře, radioterapie oblasti pánve, chemoterapie, nezdravý životní styl a především kouření. Nejohroženější skupinou jsou muži ve věku nad 65 let," uvádí výčet rizik urolog. 

...........................

Onemocnění je mnohem častější u mužů - objevuje se třikrát více v porovnání se ženskou populací a vrcholu výskytu dosahuje ve starším věku kolem 75 let. Zhoubné nádory močového měchýře patří mezi onemocnění, při jejichž vzniku se uplatňují především faktory zevního prostředí. To znamená, že se nejedná o onemocnění dědičné, resp. dědičnost hraje pouze zanedbatelnou roli. 1,2 

...........................

 

Co prozradí moč?

Krev v moči zpravidla signalizuje jeden z prvních příznaků nádoru močového měchýře. Podle dostupných dat se s tímto symptomem setkalo až 85 % diagnostikovaných pacientů. Krev v moči může být viditelná (makrohematurie) nebo okem neviditelná (mikrohematurie). U okem viditelné je nejčastější příčinou (z 25 %) akutní zánět močového měchýře, kterým trpí především ženy. Druhým nejčastějším důvodem je karcinom močového měchýře (až 17 %), na třetím místě je na vině zvětšená prostata (asi 12 %) a na čtvrtém (z asi 10 %) jsou příčinou močové kameny.4

„Krev v moči bychom v žádném případě neměli podceňovat či přecházet. Řada pacientů bez dalšího vyšetření usoudí, že se jedná pouze o zánět močového měchýře, v čemž je utvrdí i to, že varovné zbarvení moči časem odezní. To ovšem v žádném případě neznamená, že zmizí i onemocnění - a v tom spočívá záludnost rakoviny. Podobné to může být i s bolestí v podbřišku. Nádory močového měchýře mohou být velmi agresivní, včasná diagnostika je proto stěžejní. Při potížích doporučuji rovnou navštívit urologa. Každoročně na tento typ tumoru umírá více než 800 pacientů,5" přibližuje MUDr. Michael Janský. 

Může to skončit doživotním vývodem!

Léčba karcinomu močového měchýře je různá. Obecně platí, že čím dříve se problém podaří odhalit, tím méně drastické jsou jeho dopady na samotného pacienta a kvalitu jeho dalšího života. V krajním případě, u pokročilých nádorů, však pacientům hrozí i úplné odstranění močového měchýře neboli cystektomie. Jde zároveň i o jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších urologických operací. Moč musí být v některých případech následně odváděna ven z těla pomocí vývodu - urostomie. Vývod se nejčastěji vytvoří z části tenkého střeva - do střevní kličky jsou vsazeny močovody a část střev se vyvede z těla na povrch. Moč po zbytek pacientova života odchází do stomického sáčku.

Vyhledejte specialistu

Nejúčinnější prevencí vzniku karcinomu prostaty či močového měchýře je zdravý životní styl - to znamená především pestrý a vyvážený jídelníček a dostatek fyzické aktivity. Pacientům se silně doporučuje také přestat s kouřením. Podle statistik totiž právě kouření stojí až za 65 % nádorů u mužů a za téměř 30 % u žen. U vyléčených ex-kuřáků již po 1-4 letech klesá riziko nádorového onemocnění až o 40 %. 1

Podle slov lékaře je zásadním nedostatkem i absence efektivního screeningu, který by nádory močového měchýře pomáhal plošně odhalovat. Nejlepším způsobem, jak se o zdraví vylučovací soustavy nad rámec řádné životosprávy postarat, tak v případě příznaků zůstává vyšetření u specialisty. Specializovaná vyšetření dokáží odhalit onemocnění, která při běžné kontrole u praktického lékaře nemohou nebo nemusí být diagnostikována.

„Základem každé prohlídky je mikroskopické vyšetření moči a ultrazvukové vyšetření. Standardem je i endoskopické vyšetření neboli cystoskopie. Součástí prohlídky mohou být i další diagnostické metody," doplňuje MUDr. Janský, který jako specialista poskytuje komplexní urologickou, andrologickou a urogynekologickou ambulantní péči.

Zdroj: Tisková zpráva Poznáte krev v moči? Urologické problémy nepodceňujte, mohou skončit i vývodem, Insighters

Reference:
1. https://www.tribune.cz/archiv/pristup-k-nadorum-mocoveho-mechyre-v-roce-2021/
2. https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/nadory-mocoveho-mechyre/
3. https://www.mou.cz/nadory-mocovych-cest/t1483
4. https://www.ordinace.cz/clanek/krev-v-moci-pokud-je-viditelna-pouhym-okem-je-treba-navstivit-urologa/
5. https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8523

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME