Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyUMĚLÁ INTELIGENCE POMÁHÁ DIABETIKŮMS diabetem se podle dat VZP loni léčilo 575 tisíc klientů této největší zdravotní pojišťovny. Celkem pojišťovna za jejich léčbu uhradila rekordních 9,3 mld. Kč, z čehož víc než polovinu (5,1 mld. Kč) tvořily náklady na léky.

VZP od loňska také umožňuje vyšetření diabetické retinopatie přímo v ordinacích diabetologů, během prvních měsíců speciální zařízení pořídila víc než desítka poskytovatelů, další jsou v jednání.

Retinopatie vzniká poškozením krevních cév vyživujících sítnici oka, v těžkých případech dochází ke krvácení do sítnice a sklivce, což způsobí závažnou poruchu zraku až slepotu. Častým jizvením v důsledku drobných krvácení do sítnice může docházet až k odchlípení sítnice, kdy odumírají světločivé buňky sítnice a dochází ke zhoršení zraku. Riziko vzniku diabetické retinopatie se zvyšuje s délkou trvání diabetu

„Vyšetření retinopatie by mělo být u diabetiků provedeno každý rok, praxe tomu ale neodpovídá, a to i přesto že bez včasného záchytu může nemoc vést až k celkové slepotě.  Proto jsme rozhodli o možnosti využití speciálních kamer, které s pomocí umělé inteligence rozpoznají počáteční retinopatii přímo v ordinacích diabetologů," popisuje náměstek pro zdravotní péče VZP Jan Bodnár nový výkon, který pojišťovna nabízí od loňského srpna a dodává: „Nestačí pouhé pořízení přístroje, lékař také musí projít příslušným školením a teprve na základě doložení všech potvrzení může uzavřít smlouvu s VZP, abychom mohli prováděné vyšetření proplácet. Během relativně krátké doby celým procesem prošlo dvanáct diabetologických ordinací, které už dnes vyšetření zraku provádí. Další desítky zařízení jsou v jednání." 

V České republice je evidováno cca 100 tisíc osob s diabetickou retinopatií, přičemž asi 2 000 z nich způsobila slepotu. Z dat VZP vyplývá, že zhruba 40 % diabetiků zůstává bez tohoto vyšetření, které bylo až do loňského srpna prováděno pouze v ordinacích oftalmologů.

Nejčastější příznaky retinopatie:

  • Rozmazané nebo zkreslené vidění, které ztěžuje čtení, sledování televize nebo vidění tváří lidí a které neovlivní brýle
  • Problémy s rovnováhou, čtením, sledováním televize a rozpoznáváním lidí
  • Zvýšená citlivost na oslnění
  • Obtížné vidění v noci

V počátečních stádiích diabetické retinopatie se nemusí objevit žádné příznaky a onemocnění nemusí být diagnostikováno, dokud není pokročilejší.

......................................

Objednejte se k bezplatnému vyšetření zraku pomocí umělé inteligence u zdravotních smluvních pracovišť.

Seznam ZDE

......................................

Výskyt diabetu a náklady na léčbu

Zhruba 9 z 10 pacientů trpí diabetem 2. typu. Zbývajících 10 % tvoří pacienti s diabetem 1. typu, těhotenským diabetem a specifickými typy diabetu. Nejčastěji se s cukrovkou léčí lidé ve věku 70-79 let (v roce 2022 197 tis. klientů VZP). Z dat VZP vyplývá, že v průběhu let rostou jak celkové náklady pojišťovny na léčbu tohoto onemocnění, za pět let o 27 %, tak i průměrné náklady na jednoho pacienta. To je dáno mj. dostupností stále modernějších léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které diabetikům pomáhají (inzulínové pumpy nové generace, glukometry nebo senzory na monitorování glykémie atd.)

Počet diabetiků a nákladů na jejich léčbu rok od roku stoupá. Výjimkou byl covidový rok 2020, kdy došlo v ČR poprvé (po více než padesáti letech sledování) k jeho poklesu. Bohužel se ale nejednalo o dobrou zprávu - počet pacientů s diabetem se snížil v souvislosti s jejich zvýšenou úmrtností během covidové pandemie.

Při zohlednění počtu pojištěnců v jednotlivých krajích připadají k těm s nejvyšším výskytem cukrovky kraje Olomoucký a Moravskoslezský. Zde v roce 2022 připadalo na 1 000 pojištěnců VZP celkově 119, respektive 116 diabetiků (republikový průměr je 94,5).

PŘÍSPĚVKY AŽ 6 000 KORUN

Klientům, kteří již diabetem trpí, nabízí VZP příspěvek v celkové hodnotě 6 000 Kč. Příspěvek 3 000 korun lze využít na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Další příspěvek ve výši 3 000 korun na nákup pomůcek, jako jsou například dezinfekční prostředky, testovací proužky, příslušenství k inzulinové pumpě apod., které nejsou hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro dětské i dospělé diabetiky zůstává i nadále v platnosti.

Preventivní prohlídky

V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační chemické vyšetření moči a od věku 45 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nepoznaný diabetes u pacienta zachycen.

Zdroj: Tisková zpráva VZP

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME