Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySUPERSCHOPNOSTI DÍKY BILIRUBINULepší imunita, nižší riziko rozvoje cukrovky, rakoviny, nemocí srdce, dokonce některých autoimunitních onemocnění nebo také menší pravděpodobnost nadváhy či obezity - to jsou některé ze „superschopností", kterými jsou obdařeni lidé s tzv. Gilbertovým syndromem.

Nedávná česká studie1 odhalila, že mezi elitními sportovci je jeho výskyt Gilbertova syndromu v porovnání s běžnou populací více než dvojnásobný. Gilbertův syndrom je porucha, pro kterou jsou typické právě vysoké hodnoty žlučového barviva bilirubinu v krvi. Tato porucha metabolismu bilirubinu se projevuje občasným zežloutnutím očního bělma nebo kůže. Není však nijak nebezpečná a nevyžaduje léčbu. První projevy většinou přicházejí ve věku 15-30 let a častěji se objevují u chlapců. Podle posledních statistik žije v České republice s touto poruchou metabolismu bilirubinu, která není spojena s žádnými dalšími známkami jaterního onemocnění, 12,6 % mužů a 6,7 % žen. 

Vyšší hodnoty, vyšší výkony

Jak ukázala studie českých expertů publikovaná v časopise Sport Medicine1, vysoký podíl lidí s Gilbertovým syndromem je mezi elitními sportovci. Nejvíce zástupců měly tzv. vytrvalostní sporty jako atletika, cyklistika nebo běh na lyžích.

 „Do výzkumu se zapojilo celkem 536 vrcholových sportovců s různým zaměřením - od atletiky, juda, plavání, biatlonu a lyžování až po basketbal nebo volejbal. Mezi nimi bylo 13,3 % žen s Gilbertovým syndromem a celkem 27,7 % mužů se stejnou diagnózou. Zjistili jsme, že ve srovnání s běžnou českou populací mají sportovci obecně vyšší hodnoty sérového bilirubinu," popisuje jeden z autorů a zároveň vedoucí Hepatologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky na 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.


Silný antioxidant 

Jedním z důvodů, proč je s Gilbertovým syndromem spojeno tolik zdravotních výhod, je funkce bilirubinu coby velmi silného antioxidantu - je přibližně 30× účinnější než vitamin E. Lidé s touto poruchou mají hodnoty bilirubinu až 5× vyšší než ostatní, a mají tak podstatně větší antioxidační kapacitu. 

.........................................................................

V běžné populaci jsou koncentrace sérového bilirubinu mezi 5 a 17 μmol/l obecně považovány za fyziologické rozmezí. Mírné zvýšení systémových koncentrací bilirubinu poskytuje podstatnou ochranu proti mnoha civilizačním chorobám. Sportovci mají výrazně vyšší koncentrace sérového bilirubinu, nejsilnější endogenní antioxidační látky. Současně je prevalence GS syndromu také mnohem vyšší u elitních sportovců, což naznačuje, že mírné zvýšení sérového bilirubinu může predisponovat k lepšímu sportovnímu výkonu.1

........................................................................

 „Antioxidanty jsou pro lidský organismus velmi žádoucí, chrání nás před oxidačním stresem, který je příčinou řady civilizačních a chronických onemocnění, jako je například ateroskleróza nebo některá srdeční onemocnění. Nejde však o jediný faktor, který ovlivňuje rozvoj těchto chorob. Ani lidem s Gilbertovým syndromem se proto tyto nemoci úplně nevyhýbají," upozorňuje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.

Kromě antioxidační funkce má bilirubin také výrazné imunosupresivní a protizánětlivé účinky. Lidi s Gilbertovým syndromem proto méně často postihují některá autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza, lupénka nebo Crohnova nemoc.

„Podle studií existuje také negativní vztah mezi hodnotou bilirubinu a některými nádory. Asi nejvíc patrné je to u kolorektálního karcinomu. Jedinci s Gilbertovým syndromem mají 4× nižší riziko, že tímto typem rakoviny onemocní. Podobná data máme také pro karcinom plic," doplňuje prof. Vítek. 

Jaterní testy napoví

Lékaři upozorňují, že zvýšené hodnoty bilirubinu je třeba vždy sledovat v souvislostech. Mohou totiž signalizovat autoimunitní onemocnění jater, žloutenku, hemolytickou anemii nebo například cirhózu jater. Pokud má tedy pacient zvýšený bilirubin, je vždy namístě provést také jaterní testy.

.......................................................................................

Vyšší hladina bilirubinu se označuje jako Hyperbilirubinemie.

Mírné zvýšení bilirubinu může být způsobeno mimo jiné:

  • zvýšeným rozkladem červených krvinek
  • Gilbertovým syndromem označovaným také jako benigní hyperbilirubinemie
  • žloutenkou s vzestupem bilirubinu v séru pacienta, hlavně konjugovaného typu
  • léky (zejména antipsychotika, některé pohlavní hormony aj.)
  • chemoterapií

..........................................................................................

Ani Gilbertův syndrom není spojen jen se samými pozitivy. Lidé s touto poruchou trpí častěji na žlučové kameny a nefungují u nich správně některé léčivé přípravky, jež se používají při léčbě kolorektálního karcinomu nebo AIDS.

Zdroj: Tisková zpráva MaVe PR

Literatura:
1. Woronyczová, J., Nováková, M., Leníček, M. et al. Koncentrace bilirubinu v séru a prevalence Gilbertova syndromu u elitních sportovců. Sport Med: 8, 84 (2022). https://doi.org/10.1186/s40798-022-00463-6


Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME