Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySTÁŽ U PRAKTIKA LÁKÁ MEDIKYNaše populace stárne a spolu s ní i věk poskytovatelů zdravotních služeb. Z dosavadních výzkumů vyplývá (Šídlo a kol., 2017), že po dosažení důchodového věku také postupně klesá průměrná výše úvazku lékaře a snižuje se jeho výkonnost. S rostoucím věkem se zároveň zvyšuje pravděpodobnost ukončení pracovní činnosti a odchod do starobního důchodu. Tato situace by mohla vést k problémům s udržitelností sítě zdravotnických služeb. A nejen podle studie „Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku" se praktické lékařství potýká s nízkým počtem lékařů v mladších věkových kategoriích a vyšší zastoupení tedy v oboru mají lékaři ve starším až seniorském věku. Tento fakt je známý a boj s problémem dlouhodobý.

Medička Barbora Košuličová (27) je jednou z desítek budoucích lékařek a lékařů, kteří příští rok v Česku opustí fakulty a definitivně se rozhodnou, jaké specializaci se budou po zbytek života věnovat. Barbora má nyní nejblíže k tomu stát se praktickou lékařkou - díky projektu Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji, jehož financování letos pro studenty 5. ročníku medicíny spustil Královéhradecký kraj ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. V rámci projektu se mladá medička dostala na týdenní stáž k praktickému lékaři a to stačilo, aby původní plán stát se dětskou psychiatričkou dostal významné trhliny. Naplnění lékařského poslání cítí nejsilněji právě v ordinaci praktika.

„Už na gymnáziu jsem věděla, že se chci věnovat profesi, která dává smysl a má přínos pro společnost. Zachraňování lidských životů to beze zbytku splňovalo, takže jsem už své seminární předměty směrovala tak, abych mohla jít na medicínu," popisuje Barbora, která pochází z Hodonínska. Samotné studium, a hlavně pozdější praxe zejména v nemocnicích jí však otevřely oči, a to ne vždy v pozitivním slova smyslu.

„Minimálně ve fakultní nemocnici, kde jsem absolvovala výuku, bohužel lékař nemá vždy prostor se s pacienty blíž seznámit. Po vyšetření jsem se nikdy nedozvěděla, jaký byl jejich další osud, zda se je podařilo zachránit nebo kam byli z oddělení, na kterém byli hospitalizovaní, propuštěni. Zkrátka jak se jim daří," říká Barbora s tím, že si občas připadala jako stroj, který odvede svůj podíl práce a dál se neptá. To ji velmi demotivovalo.

Úplně jinak se však cítila při absolvování stáže u MUDr. Kateřiny Javorské, praktické lékařky z Nového Města nad Metují.

„Projekt Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji je společný projekt Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Společnosti všeobecného lékařství a Lékařské fakulty v Hradci Králové, podporovaný Královéhradeckým krajem. A spočíval v tom, že jsme na podzim loňského roku udělali v pátém ročníku takové semináře, které měly studentům přiblížit, co náš obor obnáší. A na konci výuky jsme studentům nabídli týdenní stáž v ordinacích praktických lékařů v celém našem kraji. Aby zakusili, co naše práce obnáší v terénu," vysvětlila v rozhovoru pro český rozhlas V Hradci Králové MUDr. Kateřina Javorská smysl projektu.

„Moc ráda navazuji s pacienty kontakt. Pozorovat, jak pacient pookřeje a napětí se rozplyne, pokud se nezajímám jen o získání zdravotních informací, ale také o něj samotného, mě naplňuje mnohem více. Stačí se usmát, zeptat se na rodinu, jak se mu daří, a najednou mám prostor budovat úplně jiný vztah. Navíc je skvělé pozorovat, jak se zdravotní stav pacientů vyvíjí, když chodí na kontrolní vyšetření, a vědět, že na tom mám svůj podíl. V tom vidím naplnění poslání lékaře," popisuje Barbora přínos stáže.  

Barbora přitom o dráze praktika v začátcích studia vůbec neuvažovala...

„To změnila praxe u MUDr. Javorské, která mi ukázala, jak lze k pacientům přistupovat. Také mi došlo, jak důležitá je primární péče - pokud bude dobře fungovat, odlehčí nemocnicím i celému zdravotnickému systému. Obzvlášť ve venkovských oblastech, kde je praktik součástí místního společenství a mnohdy se stará o několik generací," vysvětluje medička.

I proto je pro ni nyní obor všeobecného praktického lékařství první volbou, hned jak dokončí studium.

„Myslím, že nejen pro mě, ale pro celou řadu mladých lékařů je stále důležitější mít prostor i na soukromý život, práce praktického lékaře se mi v tomto směru jeví jako přijatelnější než služby v nemocnicích. Vzhledem k nedostatku praktických lékařů také nemusí být složité praxi po někom převzít. Zvlášť u nás na jižní Moravě bych tak pacientům ušetřila případné hledání nového doktora," sdílí svou motivaci Barbora.

Přála by si také, aby se do budoucna změnila podoba výuky v nemocnicích, kterou medici musí při studiu absolvovat, a aby se dostali více do ambulancí různých specializací.

Program Staň se praktikem se bohužel vztahoval jen na Královéhradecký kraj. Bylo by ale skvělé, kdyby podobnou možnost stáže měli i medici z ostatních regionů. Věřím, že by to mnohé mladé lékaře nalákalo do oboru, o kterém ani nevěděli, že by je mohl zajímat. Podobně jako mě," uzavírá Barbora. 

Zdroj: MaVe PR

Literatura:
1. Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku ‒ dostupnost všeobecného praktického lékařství. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-72-2.

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME