Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySPORTOVCI A DOPLŇKY STRAVYOd 4. 2. do 20. 2. 2022 proběhnou v Pekingu XXIV. zimní olympijské hry. Celkem se do bojů o medaile zapojí 2892 sportovců v 15 sportech. Pro vrcholového sportovce je kromě talentu, píle, tréninkové dřiny a jak sami říkají: trošky toho „sportovního štěstíčka" nejvíc důležité zdraví a dobrá fyzická i psychická kondice. Zodpovědnost za jakékoli léčivé přípravky nebo doplňky stravy, které sportovci užívají, nesou oni sami. Používání legálních doplňků sportovci se pohybuje mezi 40 - 100 % v závislosti na sportu a úrovni soutěže. 1

SPORTOVNÍ SRDCE

Na skutečnost, že výživové doplňky užívané ke zvýšení sportovního výkonu mohou představovat riziko pro srdce, upozorňuje prohlášení Evropské asociace preventivní kardiologie, které bylo 27. ledna 2022 zveřejněno v European Journal of Preventive Cardiology, časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC).1

„Doplňky výživy jsou běžně považovány za látky bez rizika, které mohou zlepšit výkon," uvádí se v prohlášení. Některé doplňky výživy, včetně různých rostlinných a "přírodních" extraktů, mohou představovat vážné zdravotní riziko a sportovci mohou dokonce riskovat porušení antidopingových pravidel."

„Sportovci, kteří používají doplňky, často nemají žádné znalosti o jejich účincích na sportovní výkon a celkové zdraví," pokračuje dokument. Uvádí se, že většina sportovců dostává výživové rady od trenérů, kolegů sportovců, rodinných příslušníků a přátel, což naznačuje, že jsou nezbytné širší vzdělávací intervence v raném věku.

Klíčové body pro sportovce užívající doplňky výživy:

  • Přírodní doplněk nemusí být nutně bezpečný doplněk.
  • Používejte produkty od zavedených výrobců se známými dobrými standardy kvality.
  • Sportovci jsou osobně zodpovědní za jakékoli látky, které konzumují.
  • Neznalost není akceptována jako omluva ve vztahu k pozitivnímu dopingovému testu.

Stanovisko nastiňuje kardiovaskulární účinky dopingových látek, léků na předpis a volně prodejných léků, legálních doplňků zvyšujících výkonnost a experimentálních léků. Za doping se označuje použití látky nebo metody potenciálně nebezpečné pro zdraví sportovců nebo látek, které jsou schopné zvýšit jejich výkon. 

V riziku nepříznivých kardiovaskulárních účinků vedou anabolické androgenní steroidy (AAS), kde je riziko srdečních příhod odhadem 6 - 20krát vyšší u uživatelů anabolik než u „čistých" sportovců a přibližně 30 % úmrtí lze připsat kardiovaskulárním příčinám. Výsledky 49 studií za posledních 10 let u 1467 sportovců užívajících AAS ukazují, že mezi nejčastější poruchy, které lze připsat jejich užívání, patří časný nástup ischemické choroby srdeční, hypertenze, infarkt myokardu a srdeční selhání či arytmie. 

Světová antidopingová agentura (WADA) každoročně aktualizuje Seznam zakázaných látek a metod. Nicméně používání nových a neklasifikovaných látek nebo off-label užívání léků na předpis nadále představuje problém z hlediska regulérnosti sportu i zdraví sportovců.

WADA vede seznam zakázaných drog, ale nutriční látky nejsou zahrnuty, protože mnohé jsou neregulované a nelicencované. Většina sportovců užívá nějaký legálních doplněk stravy. Legální doplňky, které mají zvýšit výkon a poskytnout konkurenční výhodu, zahrnují kofein, kreatin, energetické nápoje/gely/tyčinky, šťávu z červené řepy a proteiny.

"Kofein je ukázkovým příkladem přírodní látky, která je považována za bezpečnou," řekl první autor studie, Dr. Paolo Emilio Adami z World Athletics, globálního řídícího orgánu pro atletiku. "Zatímco kofein zlepšuje výkon, zejména aerobní kapacitu u vytrvalostních sportovců, jeho zneužívání může vést k rychlému srdečnímu tepu (tachykardii), poruchám srdečního rytmu (arytmii), vysokému krevnímu tlaku a v některých případech náhlé srdeční smrti."

Filozofie „čím více, tím lépe" může při použití kofeinu ve sportu vést k vedlejším účinkům, které převažují nad výkonnostními přínosy," uvádí prohlášení.1

Mnoho elitních sportovců denně konzumuje kombinaci doplňků a dokument uvádí: „Bohužel je běžnou praxí, že sportovci ignorují doporučení ohledně dávkování a užívají více léků současně." Sportovci by si měli být vědomi toho, že užívání doplňků je vystavuje riziku požití zakázaných látek, protože jsou regulovány jako složky potravin a nepodléhají přísným bezpečnostním normám farmaceutických produktů. 

Dokument varuje, že touha a souhlas sportovců s užíváním experimentálních léků, které nebyly prokázány jako bezpečné u lidí, jsou potenciálně ještě riskantnější než užívání steroidů nebo jiných zakázaných léků. Pokračující používání selektivních modulátorů androgenních receptorů nebo peptidů „nese značné riziko dlouhodobých škodlivých zdravotních následků, které jejich propagátoři obvykle podceňují," jak dále uvádí článek. Zdůrazňuje také, že genový doping ke zlepšení síly, snížení bolesti a reparaci tkání se očekává v zákulisí s omezenými ochrannými akcemi a následně zvýšenými zdravotními riziky a představuje velkou hrozbu velkých obav ohledně budoucnosti manipulace s lidským výkonem.

„V mnoha případech sportovci používají směs nebo koktejl látek ke zlepšení svého výkonu a interakce mezi nimi může být také extrémně nebezpečná. Všechny dopingové látky jsou rizikové a jejich použití jako léků by mělo být povoleno pouze v případě, že je předepíše lékař k léčbě zdravotního stavu, když nejsou dostupné žádné terapeutické alternativy, a v souladu s požadavky na terapeutickou výjimku.V závislosti na dávce, délce užívání a interakci s jinými látkami se zdravotní následky mohou lišit a v některých případech být smrtelné. Z kardiovaskulárního hlediska mohou způsobit náhlou srdeční smrt a arytmie, aterosklerózu a infarkt, vysoký krevní tlak, srdeční selhání a krevní sraženiny," zdůraznil Dr. Adami.

Sportovci by si měli být vědomi toho, že přírodní doplňky a látky nejsou nutně bezpečné a měly by být používány pouze tehdy, pokud je doporučují profesionální výživoví poradci. Je zásadní používat produkty od osvědčených výrobců se známými a mezinárodně schválenými dobrými standardy kvality.

Dr. Adami uzavřel: „Sportovci jsou vždy osobně zodpovědní za jakékoli látky, které konzumují. Neznalost není akceptována jako omluva ve vztahu k pozitivnímu dopingovému testu. U pacientů s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním by měl být před použitím jakékoli pomůcky nebo doplňku výkonu vždy konzultován sportovní lékař nebo sportovní kardiolog."

Zdroj: escardio.org

Literatura:
1. Adami PE, Koutlianos N, Baggish A, et al . Kardiovaskulární účinky dopingových látek, běžně předepisovaných léků a ergogenních pomůcek ve vztahu ke sportu: stanovisko sportovního kardiologického a pohybového jádra Evropské asociace preventivní kardiologie. Eur J Předchozí Cardiol . 2022. doi:10.1093/eurjpc/zwab198.
2. https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/therapeutic-use-exmptions.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME