Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySOLÁRNÍ KERATÓZAAktinická (nebo také solární) keratóza podle lékařů vzniká vždy v důsledku dlouhodobého a nadměrného vystavování kůže slunečnímu záření. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji, například uších, rtech nebo nose, případně na hřbetech rukou nebo na předloktí. U mužů pak velmi často na pleši, kde schází přirozená ochrana v podobě vlasů. Je proto velmi důležité chránit si nezakryté části těla opalovacími prostředky s ochrannými SPF faktory. Dlouhodobá expozice slunečnímu záření, zejména UVB, vede k rostoucímu poškození keratinocytů v pokožce.

.............

Ultrafialové sluneční paprsky poškozují povrch kůže, kde dochází zejména k poškození DNA v keratinocytech. Hlavní role keratinocytů přitom spočívá ve vytváření ochranné bariéry mezi organismem a vnějším prostředím. Poškození UV paprsky vyvolá mutace genetické informace v DNA keratinocytů, které se mohou nekontrolovaně množit za vzniku projevů aktinických keratóz. Ke kožním nádorům vznikajícím z těchto buněk patří bazaliom a spinaliom.

.............

 

„Aktinická keratóza nejdříve vypadá jako malé růžové ložisko, které však má hrubší povrch. Později ložisko změní barvu na růžovočervenou a je pokryté šupinou. V pokročilé fázi je už šupina znatelně vyvýšená nad povrch kůže," popisuje prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP.

Častější výskyt aktinické keratózy pozorují lékaři u mužů - týká se přibližně 15 % populace, ve věku nad 70 let však již 34 %. U žen se nemoc vyskytuje v 5 %, po 70. roku věku se výskyt zvyšuje na 18 % populace. Ve věku nad 70 let tak aktinickou keratózou trpí prakticky každý druhý.

„Výskyt onemocnění je tradičně vysoký například v Austrálii nebo v jižních státech Evropy. Ovšem ani ‚české' sluníčko nesmíme podceňovat a měli bychom se před ním chránit také," říká prof. Arenbergerová.

Nebrat změny na kůži na lehkou váhu

Lékaři upozorňují, že se aktinická keratóza časem může vyvinout ve zhoubný nádor.

„Je to přednádorový stav, který se v až 20 % případů může rozvinout v invazivní spinocelulární karcinom neboli spinaliom. Ten se v nejhorších případech může šířit například do uzlin nebo plic. Zároveň však není tak agresivní jako melanom a dává o sobě relativně dlouho vědět dopředu tím, že je vidět, takže pacientům umíme pomoci i v poměrně pokročilých stadiích," říká MUDr. Radek Litvik, dermatolog z Fakultní nemocnice Ostrava.

Kromě věku je hlavním rizikovým faktorem i typ kůže. Lidé se světlejší pletí, fototypu I a II, jsou ohroženi více. Riziko si však podle MUDr. Litvika lidé zvyšují sami, zejména pokud se často jezdí slunit k moři bez dostatečné ochrany nebo pravidelně navštěvují solária.

Nejdůležitější je chránit se před slunečním zářením. Základ je i takzvaný zákon 3K - košile, kalhoty a klobouk. Zbytečné je chodit do solárií a tam se vystavovat dalšímu UV záření. Občas je také vhodné se na vlastní kůži občas lépe podívat, a i s malým podezřením přijít k lékaři a zahájet léčbu, abychom mohli předejít vážnějším stavům," pokračuje MUDr. Litvik.

Jaké jsou možnosti léčby

Současná medicína nabízí celou řadu možností léčby aktinické keratózy, nejčastěji lékaři používají tzv. kryoterapii. Při ní kůži ošetřují kapalným dusíkem, což bývá často bolestivé a pacienti na zákroky musí docházet opakovaně.

Dále se uplatňuje léčba pomocí laseru nebo fotodynamická terapie s využitím fotosenzibilizátoru, který po ozáření světlem uvolňuje do aktinické keratózy toxické látky, které ji zničí.

„Potíž spočívá v tom, že takto ošetříme pouze viditelné projevy, zatímco chorobou už může být zasaženo i okolí, aniž by to bylo znát. V poslední době nám pomáhá léčba pomocí krému, který stimuluje imunitní reakci kůže, brání množení buněk a ničí nádorové a přednádorové změny na kůži. Pro pacienty je jeho užívání pohodlné, nanáší si jej sami po dobu několika týdnů," popisuje prof. Arenbergerová.

………….

65 procent invazivních spinocelulárních karcinomů vzniká z aktinických keratóz. Riziko vzniku tohoto nádoru je možné významně snížit tím, že budeme léčit každý projev aktinické keratózy, a to zejména v nádorovém poli.

aktinicka-keratoza.pierre-fabre.com

………….

Možné je i chirurgické odstranění lézí, zejména v případě, že se již choroba rozvinula v nádor. Výhodou excize je histologické vyšetření pro ověření diagnózy, nevýhodami je delší hojení a jizva.

Zdroje: MaVe PR, https://aktinicka-keratoza.pierre-fabre.com

Každých 300 m zvyšující se nadmořské výšky se o 4 % zvýší intenzita slunečního světla?
Zeměpisná šířka ovlivňuje intenzitu záření? V tropech je až 5x vyšší než např. ve Skandinávii.
Mezi 11. a 14. hod. obsahuje sluneční záření nejvyšší podíl UVB? Ráno a večer roste podíl UVA.

zdroj:  https://www.derm.cz

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME