Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyROZHOVOR:CO PŘIPRAVUJE HEALTH COMMUNICATION BĚHEM LÉTA?Zeptali jsme se Zdeňka Břeně, ředitele společnosti, která farmaceutům, lékařům a ostatním odborníkům pečujícím o lidské zdraví, přináší přes 12 let kvalitní formy vzdělávání. Health communication je vnímána jako partner odborníků ve zdravotnictví, který neustále drží krok s dobou, využívá pro edukaci moderní prostředky, inovuje, ale přináší i tradiční akce, na které jsou účastníci roky zvyklí. Bude léto pro společnost okurkovou sezónu, nebo je nyní naopak prostor a čas pro přípravu dalších zajímavých projektů?

Pane řediteli, na čem se v současnosti pracuje v Health communication? Mohou se lékárníci těšit na další kongresovou sezónu?

Těšit se určitě mohou! Nejprve bych ale rád využil příležitosti a poděkoval zaměstnancům lékáren za pozitivní zpětnou vazbu z letošních, již proběhlých akcí. Konečně se uskutečnily fyzické kongresy (dnes se říká offline kongresy) a konference, které byly určené nejen pro lékárníky a farmaceutické asistenty, ale také pro lékaře. V průběhu vzdělávacích akcí letošního jara byla opravdu vysoká účast. Jak v offline, tak i online verzích edukačních projektů. Dnes opravdu vznikly tři skupiny našich klientů, kteří se pravidelně vzdělávají. Část nám na pozvání na kongresy řekla: „Děkuji, ale já nepřijdu, je mi dobře v online", a studuje již v online prostředí Educomm.cz nebo jiných online projektech. Další skupina by chtěla přijít, ale nemůže opustit lékárnu. Je nedostatek lékárníků, což je stále alarmující stav, který nebude obratem vyřešen. A třetí skupina na kontaktní kongresy dorazila, protože patří k části klientů, kteří se osobně potkávat zkrátka chtějí a „živá" zkušenost je to pro ně velmi důležitá. Takže pro všechny tři skupiny připravuje náš tým celou řadu aktivit s možností studovat kdykoliv v létě i na podzim. 

Můžete prozradit trochu víc o podzimních akcích? 

Tak kongresy naleznete na www.healthcomm.cz  a samozřejmě bližší informace můžete sledovat na oblíbeném lékárenském Magazínu, kde je jsou vždy před akcemi a po nich informace k obsahu i jednotlivým tématům kongresu. To jsou akce offline, tedy osobní odborná setkání. Opět se můžete těšit na pečlivě připravený odborný program, na rekordní počet firemních partnerů s expozicemi, 3D kino, virtuální realitu a interaktivní formy komunikace i na moderátora Vojtu Bernatského. Čeká nás Hradec Králové a Brno!

Víc kongresů se nechystá? 

V současné době není možné finančně podporovat kontaktní vzdělávání ve všech krajských městech, jako tomu bylo dříve. Ty časy jsou zřejmě nenávratně pryč. Stejně tak rostou náklady na pořádání kongresu, a to v desítkách procent (a někdy i více). Pro rok 2023 připravujeme proto nový model fyzických vzdělávacích akcí. 

Rozšíříte pole online akcí? 

Tak online máme pořád - Educomm.cz je otevřený pro studium 24 hodin denně. Měsíčně v této e-learningové platformě studuje více než 600 lékárníků a farmaceutických asistentů. Zde je možné vystudovat více než 90 odborných video kurzů a získat více než 100 akreditačních bodů. Ale samozřejmě své místo už si našel i zcela nový model vizualizace online vzdělávání. 3D 360 kongres je prémiovým produktem z naší kreativní dílny IT. Minulý probíhal v Barceloně a ten další bude v měsíci září probíhat ve virtuální Budapešti. Městě plném termálních lázní, vůně guláše a papriky...

Velký online úspěch slaví také Magazín Healthcomm. Snad ta obliba vznikla díky laskavému „ženskému" přístup ke svým čtenářkám, díky seriálům, soutěžím a kvízům...ačkoli, obsah je z velké míry velmi odborný. 

Bude mít Educomm.cz nějaké novinky? 

Novinky určitě budou! Připravujeme neustále modernizaci webu a prakticky se Educomm.cz mění průběžně celých 8 let jeho života. Klienty čeká více soutěží za studium, které vždy hezky okoření strávené chvíle v edukačním prostředí. Rozvine se i odborný a produktový obsah. Neustále ho doplňujeme o nové video kurzy na osobní a profesní rozvoj, komunikaci s pacientem v lékárně, management témata a Studio Educomm s novinkami na trhu. Do konce roku ještě hodně zajímavých vylepšení pro klienty připravujeme, ale to už nemůžu prozradit. 

Chcete něco vzkázat do lékáren? 

Rád bych požádal všechny, kteří nám s námi studují, aby se aktivně zapojili do zkvalitnění obsahu. Aby nám společně pomohli doplňovat oblíbená odborná témata nebo témata pro profesní a osobní rozvoj. Aby se nestyděli a posílali své tipy na témata, přednášející nebo vlastní CV s chutí přednášet pro kolegy v lékárnách. Kvalitní a pestrý obsah je to, co si přejeme všichni. Budujte s námi své edukační prostředí! Pište na educomm@educomm.cz nebo vyplňte krátký dotazník s preferencí témat. 

Děkuji za rozhovor

Chramst

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME